STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

KOGENERACJA 2016 w praktyce
04 lutego 2016 - 04 lutego 2016
KOGENERACJA 2016 w praktyce – zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 4 lutego 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A Już 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowych regulacji zawartych w projekcie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE. Powyższy akt delegowany ma postać rozporządzenia, które będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności implementowania go do polskiego prawodawstwa. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in.: - nowych wartości referencyjnych dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - nowych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego w odniesieniu do rodzaju czynnika (odmiennych dla pary i gorącej wody); - współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w decyzji Komisji 2012/27/UE, wyłącznie do elektrowni wykorzystujących paliwa gazowe (korekta temperatury otoczenia ma zastosowanie wyłącznie do paliw gazowych); które należy stosować od dnia 1 stycznia 2016 r. Warsztaty pt. „Kogeneracja 2016 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2015 oraz następnych okresów. Czy sprawozdanie roczne za rok 2015 przygotować według dotychczasowych przepisów? Jak prawidłowo ustalić zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady:  potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego;  uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

więcej
 
KOGENERACJA 2016 w praktyce - zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego KE
28 stycznia 2016 - 28 stycznia 2016
  28 stycznia 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A     27 stycznia w Warszawie warsztaty komputerowe AUKCJE OZE W PRAKTYCE prowadzący: Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP szczegóły na www.master-institute.pl     Już 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowych regulacji zawartych w projekcie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE . Powyższy akt delegowany ma postać rozporządzenia, które będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności implementowania go do polskiego prawodawstwa. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in.: - nowych wartości referencyjnych dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - nowych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego w odniesieniu do rodzaju czynnika ( odmiennych dla pary i gorącej wody); - współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w decyzji Komisji 2012/27/UE, wyłącznie do elektrowni wykorzystujących paliwa gazowe ( korekta temperatury otoczenia ma zastosowanie wyłącznie do paliw gazowych ); które należy stosować od dnia 1 stycznia 2016 r. Warsztaty pt. „Kogeneracja 2016 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2015 oraz następnych okresów. Czy sprawozdanie roczne za rok 2015 przygotować według dotychczasowych przepisów ? Jak prawidłowo ustalić zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady: § potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego; § uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Program szkolenia CHP Celem warsztatów jest: § Zaprezentowanie proponowanych zmian rozliczania wysokosprawnej kogeneracji wynikających z projektu ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE ; § Przedstawienie zasad rozliczenia roku 2015; § Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji, w tym w jednostce: - „wielopaliwowej”; - wykorzystującej: biogaz/gaz ziemny/biomasę; § Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; §Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE. § Zaprezentowanie zasad uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: · Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; · Możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; · Okazję kierowania pytań do eksperta z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; · Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
27 stycznia 2016 - 27 stycznia 2016
  „Aukcje OZE w praktyce”   WARSZTATY KOMPUTEROWE   27 stycznia 2016r., Warszawa MILLENNIUM PLAZA   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób .   Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP odpowiedzialny za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji (Informacja szczegółowa na stronie www.master-institute.pl)   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl     Szczegółowy program   „Aukcje OZE w praktyce”   9:30 -10:00  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 10:00 – 11:30   Aktualne otoczenie formalno-prawne   §  definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii; §  zasady uzyskania potwierdzenia tzw. " efektu zachęty ”; - pojęcie efekt zachęty i jego zadania; -  rozpoczęcie prac nad projektem a efekt zachęty; - modernizacja źródła a konieczność potwierdzania efektu zachęty; - świadectwa CHP i OZE a efekt zachęty – konsekwencje braku  potwierdzenia występowania efektu zachęty; - aukcje OZE a badanie efektu zachęty; Przygotowanie przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji – zajęcia praktyczne   -jednostka kogeneracji (SSP), instalacja OZE wykorzystująca biogaz; -instalacja OZE – elektrownia fotowoltaiczna;   11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 11:40 – 13:00   Czas na aukcje – „nowe zasady gry ”   §  „ prekwalifikacja ” - procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii; §  przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  warunki przystąpienia do aukcji; §  aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia, w tym aukcji uzupełniającej; §  procedury „ po ” rozstrzygnięciu aukcji; §  weryfikacja wygranych ofert; 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 14:30   Czas na aukcje – aukcja próbna – „ kto da mniej ”   14:30 – 16:00   Nowa ustawa OZE a istniejące instalacje – czas się przygotować Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym: § nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej; § zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia; § mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia; § zasad przejścia z systemu kwotowego („ certyfikatów ”) do systemu „ aukcyjnego ”; § przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE 16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl          

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - OSTATNI PRZETARG
03 grudnia 2015 - 03 grudnia 2015
  Białe certyfikaty- OSTATNI PRZETARG praktyka funkcjonowania sytemu i przetargu 3 grudnia 2015r., Warszawa Chcesz skutecznie skorzystać zanim system wygaśnie na całość uzyskanej oszczędności weź udział w jedynym takim wydarzeniu. W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące audytów dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy 2012/27/UE: "Mogę, muszę, powinienem poddać się audytowi energetycznemu do 5 grudnia 2015 r. zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE oraz czy grożą mi jakiekolwiek konsekwencje z powodu braku takiego audytu". Zgodnie bowiem ze wspomnianą powyżej dyrektywą: "Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa niebędące MŚP zostały poddane audytowi energetycznemu przeprowadzonemu w niezależny i opłacalny sposób przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów lub zrealizowane i nadzorowane przez niezależne organy na podstawie przepisów krajowych, do dnia 5 grudnia 2015 r. oraz co najmniej co cztery lata od daty poprzedniego audytu energetycznego." Zostanie zatem wyjaśnione: Kiedy dyrektywa może znaleźć bezpośrednie zastosowanie i jakie jest podejście sądów krajowych do wymierzania sankcji przez organy administracji.

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
26 listopada 2015 - 26 listopada 2015
  „Aukcje OZE w praktyce”   WARSZTATY KOMPUTEROWE   26 listopada 2015r., Warszawa MILLENNIUM PLAZA Al. Jerozolimskie 123A GOLDEN FLOOR   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.

więcej
 
Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy
24 listopada 2015 - 24 listopada 2015
  Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy   24 listopada 2015r., Warszawa   Pierwsza część: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny Druga część: Wojciech Zawada, Director | Audit, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Anna Wibig doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Michał Wróblewski radca prawny, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z października 2015r. oraz praktycznego podejścia do rozliczenia 2015r.   Kwestia tzw. wiążącej interpretacji prawa o której mowa w art. 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (najnowsze orzecznictwo).   Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2015 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia   Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii   Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016 - System świadectwa pochodzenia - System aukcyjny - Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia   Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne   Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym   Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej Nowe zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej     8.45-9.00. Rejestracja uczestników, kawa powitalna   Podstawy prawne: ·          Ustawa - Prawo energetyczne, ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.02. 2015 r., ·          Ustawa o efektywności energetycznej, ·          Projekt ustawy o efektywności energetycznej, ·          Rozporządzenie taryfowe elektryczne, ·          Ustawa o podatku akcyzowym.   9.00-9.30 Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2014 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia: ·          Rozliczenie obowiązku w systemie „świadectwowym” założenia i zasady. ·          Udział w systemie a zakres zwrotu z akcyzy. ·          Okres przejściowy – podmioty zarejestrowane jako odbiorcy przemysłowi „na 2015 r.”.   9.30 -11.30 Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii: ·          Zakres realizacji obowiązku OZE w 2015 r. – podmioty zobowiązane . ·          Nowe podejście do pojęcia - odbiorca przemysłowy. ·          Podejście do pojęcia „przeważającej działalności”. ·          Prawny zakres określenia pojęcia „intensywności zużycia energii”. ·          Zasady i terminy zgłoszenia do udziału w systemie na 2015 r. ·          Nowy poziom realizacji obowiązku. ·          Biegły rewident a rozliczenie odbiorcy przemysłowego. ·          Obowiązki odbiorcy przemysłowego związane z udziałem w nowym systemie. ·          Co z obowiązkiem kogeneracyjnym?   11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ       11.45-12.45 Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016: ·          System świadectwa pochodzenia: Ø Kiedy trzeba umarzać świadectwa a kiedy można uiścić opłatę zastępczą – nowe zasady realizacji obowiązku, Ø Zakres podmiotowy i przedmiotowy realizacji obowiązku OZE a odbiorca przemysłowy, Ø Długość wsparcia źródeł odnawialnych a poziom i zakres realizacji obowiązku, Ø Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          System aukcyjny: Ø Nowe zasady gromadzenia środków „na potrzeby aukcji”, Ø Nowe podmioty w systemie wsparcia – sprzedawca zobowiązany i OREO, Ø Sposób określania opłaty OZE, Ø Płatnik opłaty OZE, a odbiorca przemysłowy. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia .   12.45-13.15 Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne: ·          Zasady rozliczenia z obowiązku wynikające z ustawy o efektywności energetycznej i projektu ustawy o efektywności energetycznej. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z rozporządzenia taryfowego. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z przepisów akcyzowych – sygnalizacja zagadnienia.   13:15 – 14:00 LUNCH     14.00 – 14:30 Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym 14:30 – 15:00 Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego a.        Obowiązek podziału rachunkowości b.       Przygotowanie sprawozdania/sprawozdań finansowych c.        Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym d.       Obowiązek badania przez biegłego rewidenta 15:00 -15:30 Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw. 15:30 – 16:00 Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej a.        Konsekwencje w podatku dochodowym b.       Podatek VAT i akcyza 16:00 – 17:15 Nowe zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej   a.        Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne b.       Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych, mineralogicznych, elektrolitycznych i do redukcji chemicznej.      

więcej
 
Duży wytwórca OZE - zasady wsparcia, aukcje i gwarancje
20 listopada 2015 - 20 listopada 2015
  Duży wytwórca energii OZE  - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych 20 listopada 2015r, Warszawa 8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.01. 2015 r. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu: ·          Nowe rodzaje źródeł: Ø Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. Ø instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego, Ø mała instalacja. ·          Przyłączenie do sieci – ustawodawstwo i praktyka (najnowsze orzecznictwo). ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo – praktyka i regulacje okresu przejściowego 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 10.30 -13.15 Zakres systemów wsparcia OZE: ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna: Ø Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe, Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku, Ø Jednostki modernizowane, Ø Jednostki OZE w kogeneracji.   ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej - maksymalny poziom wsparcia, Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje - jako uczestnicy aukcji, Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji, Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, Ø Jednostki OZE w kogeneracji.  13.15-14.00 LUNCH 14.00-15.00 Zakres systemów wsparcia OZE c.d. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·          Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·          Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·          Koszty bilansowania handlowego. ·          Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia   Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.          Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).  

więcej
 
Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych - aspekty prawne i praktyczne
05 listopada 2015 - 06 listopada 2015
  Zapraszamy do udziału w warsztatach Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych aspekty prawne i praktyczne – nowe regulacje w dniu 5-6 listopada 2015r., Warszawa, GOLDEN FLOOR, A. Jerozolimskie 123A NAJWAŻNIEJSZE ZAGAGDNIENIA: · Wymagania jakościowe dla sortymentów grubych (kęsy, kostka i orzech); · Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11; · Wymagania jakościowe dla sortymentów średnich; · Wymagania jakościowe dla miałów i mułów w zależności od miejsca ich wykorzystywania; · Wymagania jakościowe dla ekogroszków i ekomiałów; · Wymagania jakościowe dla koksu oraz paliw stałych otrzymanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450 o C; · Metody pobierania próbek do badań według normy PN-G-04502:2014-11: - z przenośników taśmowych; - z wagonów kolejowych i samochodów lub z pryzm usypanych po wyładowaniu paliwa z wagonów lub samochodów; - ze statków i barek; - ze zwałów; - z opakowań jednostkowych; · Ustalanie minimalnej liczby i minimalnej masy próbek pierwotnych; · Przygotowanie próbek laboratoryjnych; · Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11; · Badania jakościowe paliw stałych; · Oznaczanie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna; · Wpływ zmian wynikających z nowych rozporządzeń na dotychczasową gospodarkę paliwami stałymi. KOSZT UCZESTNICTWA: 990,00 PLN + VAT/osoba. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni przed terminem szkolenia. Przy zgłoszeniach grupowych koszt uczestnictwa ustalany indywidualnie. Prosimy pytać.

więcej
 
Nowa ustawa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – nowe wymagania i obowiązki
04 listopada 2015 - 26 listopada 2015
  Nowa ustawa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – nowe wymagania i obowiązki   4 listopada 2015r., Katowice 10 listopada 2015r., Warszawa 26 listopada 2015r., Rzeszów   Warsztaty prowadzi: Wiktor Krawczyk, audytor wiodący EU ETS, Prezes Zarządu GHG Professional Sp. z o.o ·          Czy wie PAN/Pani że nowa ustawa nakazuje w art. 64 przesłanie informacji z raportu dot. zmian w działalności do organu wydającego zezwolenie? ·          Czy wie Pan że zgodnie z art. 66 nowej ustawy KOBIZE po otrzymaniu raportu rocznego na temat wielkości emisji porówna go z raportem dot. zmian w działalności pod kątem ich spójności z danymi na temat wielkości emisji z instalacji. ·          W 2 miesiące od dnia wejście w życie ustawy KOBIZE porówna raporty roczne z informacjami składanymi w grudniu za ostatnie 3 lata pod kątem ich spójności ·          Zgodnie z art. 103 Jeżeli prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany planu monitorowania w terminie 30 dni, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.     9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna   9:30 – 9:45 Jakie informacje o uczestnikach systemu i ich emisjach są powszechnie dostępne? 15 min   9:45 – 10:05 Jak „System handlu uprawnieniami” ma działać? 20 min   10:05 – 10:30 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 20 min -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. -Powiązania ustawy z aktami unijnymi 10:30 – 10:50 Przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej 20 min Co to jest początkowa zdolność produkcyjna i HAL? Wniosek o przydzielenie dodatkowych uprawnień   10:50 – 11:00 przerwa na kawę   11:00 – 11:20 Przydział uprawnień do emisji na produkcję energii elektrycznej 20 min -Realizacja zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym 11:20 – 12:20 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych 1 h - Wymóg zmiany zezwoleń -Zakres wniosku o wydanie zezwolenia -Zmiany zezwolenia-wymagania dla Operatorów -Zmiana planu monitorowania -Plan próbkowania paliw i surowców -Rola Organów wykonujących zadania wynikające z Ustawy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń -Raport dot. poziomów działalności   12:20 – 13:20 Przydział uprawnień do emisji dla instalacji nowej 1 h - Wniosek o przydział uprawnień do emisji - Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych - Proces zatwierdzania wniosku - Rola weryfikatora   13:20 – 14:00 lunch   14:00 – 14:45 Zmniejszenie przydziału uprawnień do emisji w przypadku zmian w działalności 45 min - Informacja do KOBIZE - Wymóg weryfikacji - Częściowe zaprzestanie działalności - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności 14:45 – 15:45 Monitorowanie i rozliczanie emisji z instalacji 1 h - Raport dot. udoskonaleń - Sprawozdanie z weryfikacji - Korekty i wyjaśnienia - Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE     15:45 – 16:15 Administracyjne kary pieniężne 30 min Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 30 min   16:20 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
REMIT - rejestracja manipulacja odpowiedzianość
03 września 2015 - 03 września 2015
  Szanowni Państwo,     Zapraszamy na warsztaty z zakresu REMIT w dniu 3 września br w Warszawie do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych.       Celem rozporządzenia REMIT jest zapewnienie większej integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu, pobudzenie otwartej i uczciwej konkurencji oraz ochrona interesów uczestników rynku. Na mocy REMIT już od dnia jego wejścia w życie uczestnicy hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu zobowiązani są do publikacji tzw. informacji wewnętrznych dotyczących m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, magazynowania oraz przesyłania energii elektrycznej lub gazu, w tym dotyczących planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji REMIT wprowadza zakaz wykorzystania informacji wewnętrznej przy podejmowaniu decyzji handlowych tj. "insider trading" oraz zakaz manipulacji i próby manipulacji. Ponadto rozporządzenie to wprowadza obowiązek dla uczestników hurtowych rynków energii rejestracji w krajowym rejestrze. Od 7 października br. uczestnicy hurtowych rynków energii i gazu będą mieli obowiązek raportowania transakcji i zleceń tzw. standardowych, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu takich, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach jak na przykład TGE. Dla transakcji i zleceń niestandardowych obowiązek raportowania wchodzi od 7 kwietnia 2016 r. Szczegóły znajdują się w aktach wykonawczych do rozporządzenia. Ważne jest, że każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny. URE uruchomił taki rejestr w marcu br. Według informacji z ACER obecnie w UE zgłoszono kilkadziesiąt spraw, które mogą nosić znamiona naruszeń. W tych sprawach toczą się postepowania wyjaśniające. Są to sprawy zgłoszone, ale jeszcze nie rozpatrzone. REMIT to jednak także swoiste dmuchanie na zimne. Integracja rynków energii w skali UE postępuje, co w dużej mierze jest związane z rozwojem handlu energią z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i z tego wynikają ryzyka manipulacji, a więc także ryzyka dla prawidłowego funkcjonowania rynku.   Zapraszamy do udziału

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl