STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA REMIT
11 grudnia 2014 - 11 grudnia 2014
  PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA REMIT RAPORTOWANIE DANYCH TRANSAKCYJNYCH DO ACER   11 grudnia 2014r, Warszawa Najważniejsze zagadnienia: Obowi ą zki uczestników rynku wynikaj ą ce z Rozporz ą dzenia REMIT Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT, EMIR, MiFID Regulacje REMIT i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym b ę d ą cych instrumentami finansowymi Zarz ą dzanie obrotem informacjami poufnymi na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Raportowanie danych transakcyjnych       Metropolitan Building, Plac Pilsudskiego 2   Rejestracja i kawa powitalna: 8:30             INFORMACJE ORGANIZACJE:   Miejsce szkolenia: siedziba Norton Rose Fulbright Piotr Strawa and Partners, LLP,Metropolitan Building, Plac Pilsudskiego 2, VI piętro   NORTON ROSE FULBRIGHT

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY
09 grudnia 2014 - 09 listopada 2014
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska       8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych
09 grudnia 2014 - 09 stycznia 2015
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa 9 stycznia 2015r., Katowice     Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska      8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM     KONTAKT: MASTER INSTITUTE telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła
18 listopada 2014 - 18 listopada 2014
  Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła     18 listopada 2014r., Katowice hotel Best Western Premier ul. Bytkowska 1A   rezerwacja noclegów: ceny dla uczestników na hasło MASTER INSTITUTE 18.11.14 (warunek skorzystania) - pok. 1-os. 199,00 PLN - pok. 2-os. 239,00 PLN     BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice   ul. Bytkowska 1a 40-147 Katowice, Poland Tel +48 32 721 11 22 Mobile: +48 784 036 222 Fax +48 32 721 11 00 www.bestwesternkatowice.pl

więcej
 
Raportowania i weryfikacji gazów cieplarnianych, raporty roczne i przydział uprawnień.
25 września 2014 - 09 stycznia 2015
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   9 stycznia 2015r. Katowice, Best Western Premier Hotel Zakres: 9.00 – 9.20   P rzewodniki dot. monitorowania i raportowania - prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący Wiktor Krawczyk 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację Wiktor Krawczyk 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji Wiktor Krawczyk 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy Wiktor Krawczyk 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego Wiktor Krawczyk 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej Marcien Sazon 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych Marcin Sazon 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji Wirktor Krawczyk 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz Wiktor Krawczyk 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych Wiktor Krawczyk

więcej
 
ENERGETYKA JĄDROWA
12 czerwca 2014 - 12 czerwca 2014
  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYKA JĄDROWA – INWESTOR, TECHNOLOGIA, FINANSOWANIE 12 czerwca 2014, Warszawa Szanowni Państwo, Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia kroków zmierzających ku rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe etapy rozwoju zostały wyszczególnione w ,,Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Najważniejsze z nich to ustanowienie ram prawnych i przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej, niezbędnej w fazie realizacji projektu, a następnie do zapewnienia eksploatacji elektrowni. Z początkiem 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który określa harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych; przygotowanie infrastruktury organizacyjnej i regulacyjnej pod inwestycje; rolę oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu; kwestie związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Rozwój energetyki jądrowej jest elementem rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki jądrowej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za ideę. Mam nadzieję na wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje i wystąpienia naszych znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji. Zapraszam Państwa do udziału Anna Janiga Dyrektor Programowy MASTER INSTITUTE   Najważniejsze zagadnienia: ·          Program Polskiej Energetyki Jądrowej ·          Inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej ·          Rola i zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ ·          Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ·          Uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki jądrowej ·          Możliwości finansowania ·          Sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi ·          Analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii ·          Wyniki analiz sieciowych dot. możliwości przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych ·          Regulacje prawne   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Ustawa OZE, biomasa
23 maja 2014 - 23 maja 2014
  Akademia biomasy – biomasa dla energetyki 23 maja 2014r. Warszawa       Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR, budynek Millennium, Al. Jerozolimskie 123A   INFORMACJE i REJESTRACJA: Anna Janiga tel. 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Nowa ustawa OZE
24 kwietnia 2014 - 25 kwietnia 2014

więcej
 
Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych
26 marca 2014 - 28 marca 2014
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   26 marca 2014r. Warszawa 28 marca 2014r. Katowice Zakres: 9.00 – 9.20 Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący   9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację   10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji   10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy   11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego   11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej   12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych   13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji   13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz   14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych  

więcej
 
RAPORTOWANIE I WERYFIKACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
29 listopada 2013 - 06 grudnia 2013
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   29 listopada Katowice, hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1A 6 grudnia Warszawa, GOLDEN FLOOR, AL. Jerozolimskie 123A   Oczekujemy na potwierdzenie udziału przedstawiciela Ministerstwa Środowiska     Zakres: 9.00 – 9.20 Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący W.Krawczyk GHG Professional 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację W.Krawczyk GHG Professional 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji W.Krawczyk GHG Professional 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy W.Krawczyk GHG Professional 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego W.Krawczyk GHG Professional 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej M. Sazon KASPO LAB 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych M.Sazon KASPO LAB 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji W.Krawczyk GHG Professional 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz W. Krawczyk GHG Professional 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych W. Krawczyk GHG Professional   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl www.master-institute.pl  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl