STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

ELEKTROENERGETYKA GAZOWA. Technologie kogeneracyjne. Model rynku, planowane zmiany i trendy w regulacjach
08 maja 2012 - 09 maja 2012
  ELEKTROENERGETYKA GAZOWA Technologie kogeneracyjne Model rynku, planowane zmiany i trendy w regulacjach   8-9 maja 2012r., Warszawa GOLDEN FLOOR, budynek ATRIUM CENTRUM       Główne zagadnienia:   ·          Ustawa Prawo gazowe – wpływ na funkcjonowanie rynku gazu w Polsce            ·          Ustawa Prawo gazowe – założenia, konsekwencje implementacji, model rynku. Perspektywy rozwoju energetyki opartej na gazie łupkowym ·          Taryfy dla gazu ·          Działalność i możliwości polskich firm w perspektywie uwolnienia rynku gazu w kontekście Trzeciego pakietu energetycznego ·          Optymalne i opłacalne inwestycje w modernizacje pieców gazowych na przykładzie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce ·          Finansowanie inwestycji energetycznych przedsiębiorstw ·          Model funkcjonowania rynku energii gazowej w Polsce. Planowane zmiany w infrastrukturze sieci połączeń gazowych w kraju i za granicą ·          Zagospodarowanie paliwa gazowego w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej ·          Kogeneracja i trigeneracja ·          Specyfika procesów inwestycyjnych związanych z budową bloków gazowych ·          Modernizacji przedsiębiorstw ciepłowniczych rozwojem źródeł ko generacyjnych ·          Wpływ dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego na rynek energetyki gazowej w Polsce                                                

więcej
 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI
24 kwietnia 2012 - 25 kwietnia 2012
  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Paliwa gazowe, gazy specjalne a biogaz   warsztat 24-25 kwietnia 2012, Warszawa, Golden Floor, Atrium Centrum     Celem warsztatów jest: ·          Omówienie sposobów wypełniania wniosków o wydawanie koncesji, promesy koncesji ·          Przedstawienie wymagań odnośnie wymagań przy dokonywaniu zmian w koncesji ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”) ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego ·          Omówienie zasad dokumentowania danych do audytu rocznego ·          Omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów rocznych ·          Praktyczne aspekty doboru urządzeń pomiarowych oraz określenia osłony bilansowej ·          Zaprezentowanie uwarunkowań systemu wsparcia kogeneracji w świetle projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami  

więcej
 
Zmiany prawne w EU ETS w roku 2012
20 kwietnia 2012 - 20 kwietnia 2012
  Zmiany prawne w EU ETS w roku 2012 (obowiązujące i planowane) Funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 20 kwietnia 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, ATRIUM CENTRUM   9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:30 – 10:10 Wprowadzenie do systemu EU ETS (40 min) ·          historia i rozwój systemu EU ETS ·          system EU ETS w kontekście geopolitycznym ·          przyszłość handlu emisjami - założenia post-Kyoto, unijna mapa drogowa 2050 r. Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 10:10 – 11:10 Podstawy handlu uprawnieniami w systemie EU ETS (60 min) ·          zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami ·          uprawnienia oraz rejestry uprawnień ·          sposoby handlu pozwoleniami do emisji ·          rodzaje transakcji w systemie EU ETS ·          symulacja transakcji (casestudy) Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 11:10 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:00 Funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020. 1)       Przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy dla instalacji nowej: ·          Definicja instalacji nowej; ·          Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej; ·          Omówieni wniosku o przydział uprawnień do emisji; ·          Zasady obliczania przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowej. 2)       Zaprzestanie działalności instalacji i wychodzenie z systemu. 3)       Częściowe zaprzestanie działalności instalacji; 4)       Zamiany w działalności instalacji; 5)       Zamiany w liczbie przyznanych uprawnień do emisji; 6)       Podział instalacji; 7)       Łączenie instalacji Prelegent:  Sylwia Kryłowicz, Główny Specjalista, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.   13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 15:15 Wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania i raportowania emisji – omówienie wybranych elementów projektu rozporządzenia KE ·          Zmiany w procesie weryfikacji wynikające z zapisów dokumentu EA-6/03:2010 ·          Weryfikacja danych dla nowo uruchamianych/rozbudowywanych instalacji w celu uzyskania darmowych przydziałów emisji na lata 2013-2020 Prelegent: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący, Prezes Zarządu, GHG Professional Sp. z o.o.   15:15 – 15:35 Trzeci okres rozliczeniowy 2013-2020 (20 min) ·          zmiany regulacyjne w trzecim okresie rozliczeniowym ·          system aukcyjny (2013-2020) Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG   15:35 – 16:10 Czynniki wpływające na ceny CO2 (30 min) ·          czynniki regulacyjne oraz makroekonomiczne kształtujące ceny uprawnień ·          główne czynniki wpływające na ceny uprawnień w przeszłości (casestudy) ·          kształtowanie się cen uprawnień w 2011 r. Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG   16:10 - – 16:40 Kształtowanie się cen w latach 2012-2015 (30 min) ·          model CO2 - założenia modelu, prognoza emisji UE ·          popyt i podaż uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym ·          ceny EUA oraz spread EUA/CER w trzecim okresie rozliczeniowym Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 16:45 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów   Koszt uczestnictwa: Do 5 kwietnia: 990 PLN + VAT Po 5 kwietnia: 1290 PLN + VAT  

więcej
 
Strategie zarządzania portfelem CO2 w latach 2012-2020
19 kwietnia 2012 - 19 kwietnia 2012
  Strategie zarządzania portfelem CO2 w latach 2012-2020 Metody minimalizacji kosztów uczestnictwa w ETS w latach 2013-2020 Giełdy uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, teraz i w trzecim okresie rozliczeniowym   Warsztat 19 kwietnia 2012, Warszawa, Golden Floor, Atrium Centrum

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012
29 marca 2012 - 30 marca 2012
  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Planowane zmiany i trendy w regulacji Nowy model rynku energii i ceny węzłowe konferencja 29-30 marca 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, MILLENNIUM PLAZA   Najważniejsze zagadnienia: Nowy model rynku energii elektrycznej – perspektywy, założenia, zadania Ustawa Prawo energetyczne i Ustawa OZE. Odbiorca wrażliwy – zasiłek stały i okresowy, warunki zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym Ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia odbiorcy – przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie przy zakupie energii Ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia odbiorcy – przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie przy zakupie energii Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 2012 roku, planowane zmiany i trendy w elektroenergetyce polskiej Regulacje dotyczące usług dystrybucyjnych w perspektywie nowego prawa energetycznego, Ustawy OZE i projektowanej dyrektywy o efektywności energetycznej z uwzględnieniem rynku informacji pomiarowych Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dostaw poprzez monitorowanie oraz prognozowanie obciążalności linii Obowiązek wprowadzenia tzw. inteligentnych liczników w kontekście Ustawy Prawo energetyczne. Wpływ smart meteringu na nowy model rynku energii Nowy pakiet energetyczny a domknięcie bilansu energetycznego kraju Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań nowego modelu rynku na TGE w Polsce – analiza porównawcza na tle krajów europejskich. Giełdowy handel energią elektryczną. Jak będą funkcjonowały platformy obrotu energią i giełdy towarowe? Nowe prawo energetyczne – stanowisko i oczekiwania URE – dostosowanie do III Pakietu Liberalizacyjnego     Do udziału zapraszamy: Prezesów Zarządu Wiceprezesów Zarządu ds Dystrybucji Wiceprezesów ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielania Operatorów Sieci Dystrybucyjnej Dyrektorów ds. dystrybucji Dyrektorów ds. obrotu energią Dyrektorów ds. handlowych Dyrektorów ds. obsługi klienta Szefów Biura Zakupu Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawmych Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym Kierowników Biura Utrzymania Sieci Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży Kierowników Biura Energii   Jaki będzie rynek energii elektrycznej w Polsce?   Foto. BPACz/Master Institute Nowy model rynku energii elektrycznej, Ustawa Prawo Energetyczne i ustawa o OZE oraz ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia przedsiębiorców energochłonnych to tylko niektóre tematy, które będą dyskutowane w Warszawie podczas konferencji „Rynek Energii Elektrycznej 2012”. Spotkanie przedstawicieli branży elektroenergetycznej odbędzie się 29 i 30 marca w budynku Milennium Plaza. W pierwszym dniu konferencji zaplanowano siedem paneli dyskusyjnych, a w drugim trzy. – Jest to już kolejna edycja konferencji dla rynku energii elektrycznej. W ramach spotkania chcemy wspólnie omówić takie zagadnienia jak: umowy z odbiorcami rynku energii, rozwój i zmiany sprzedaży na rynku czy implementację trzeciego pakietu energetycznego UE – mówi Anna Janiga, dyrektor do spraw konferencji z firmy Master Institute, która organizuje całe przedsięwzięcie. – Ważną kwestią, która poruszymy w trakcie konferencji będzie także uwolnienie taryf sprzedaży energii odbiorcom indywidualnym w gospodarstwach domowych. Udział w konferencji potwierdzili między innymi Daniel Borsucki z Katowickiego Holdingu Węglowego, prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć na stornie internetowej www.master-institute.pl  

więcej
 
Planowane i wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2
20 marca 2012 - 21 marca 2012
  Kiedy i jak zmienić plan monitorowania emisji CO2?   Planowane  i wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2   20-21 marca 2012, WARSZAWA GOLDEN FLOOR, budynek ATRIUM CENTRUM ul. Jana Pawła II 27   Do udziału w warsztatach zapraszamy: Przedsiębiorstwa z branży energetycznej, rafinerie, koksownie, huty szkła, huty żelaza, producenci ceramiki, papieru, wapna, zakłady chemiczne i inne gałęzie przemysłu. • Zarząd • Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska • Dyrektora ds. Ekologii • Dyrektora Technicznego • Dyrektora Działu Eksploatacji • Prawników, Radców Prawnych • Kierowników odpowiedzialnych za wdrożenie dyrektyw unijnych • Konsultantów i prawników obsługujących ww. branże Przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej i programy oszczędności energii.     Prowadzący: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący, GHG Professional Sp. zo.o. przedstawiciele KOBIZE

więcej
 
Kolory wsparcia - wsparcie energii odnawialnej i kogeneracji
24 stycznia 2012 - 24 stycznia 2012
  Kolory wsparcia – perspektywy rozwoju i zasady korzystania z systemów wsparcia energii odnawialnej i kogeneracji 24 stycznia 2012, Warszawa, Golden Floor   9:30 -10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna   10:00-10.45 Dyrektywa 2009/28/WE i projekt dyrektywy z 23.06.2011 dotyczący efektywności energetycznej i kogeneracji – konieczne kierunki zmian i uzupełnień systemów wsparcia ·          Podstawowe założenia dyrektyw tym: Ø gwarancje pochodzenia oraz procedury administracyjne Ø zasady „dostępu OZE do sieci” Ø certyfikacja instalatorów małych systemów OZE i kogeneracyjnych Ø wsparcie kogeneracji – nowe podejście Komisji Europejskiej Ø gwarancje pochodzenia dla kogeneracji, Ø obowiązki stosowania źródeł kogeneracyjnych, ·          Dostęp OZE do sieci praktyka regulacyjna i najnowsze orzecznictwo 10.45-12.20  Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego   ·          Podstawy prawne, w tym: Ø rozporządzenie OZE i projekt zmian w tym rozporządzeniu Ø nowe rozporządzenie dotyczące kogeneracji (26.07.2011) Ø nowe rozporządzenie dla biogazu rolniczego (24.08.2011) Ø rozporządzenie dotyczące wykorzystania odpadów komunalnych ·          Koncesjonowanie a rejestr biogazowy - zasady wejścia na rynek ·          Kolory systemów wsparcia : ·          Systemy wsparcia źródeł odnawialnych:   Ø systemy świadectw pochodzenia – zielone certyfikaty, Ø system świadectw pochodzenia biogazu - biogazowe certyfikaty   ·          Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych:   Øżółte certyfikaty Øfioletowe certyfikaty Øczerwone certyfikaty   12.20-12.40 Przerwa na kawę 12.40-13.20 System wsparcia c.d. 13.20-14.00 „Kumulacja wsparcia"   ·          Zasady możliwości łączenia certyfikatów i zakazy łączenia; ·          Kiedy cztery kolory dla jednego źródła; ·          Zasady opomiarowania; ·          „Gwarantowane przychody";   14.00-15.00 Lunch 15.00 -15.45  Rodzaje paliw na cele energetyczne – paliwa a kolory certyfikatów   ·          Rodzaje biomasy na cele energetyczne w tym biomasa agro i zboże; ·          Biopaliwa a biopłyny; ·          Odpady komunalne; ·          Biogaz rolniczy; ·          „Biogaz kogeneracyjny”; ·          Kiedy mamy do czynienia z „paliwem gazowym” ;   15.45-16.20 Obrót giełdowy a wypełnienie obowiązków – rola i zadania TGE i Domów Maklerskich oraz Towarowych Domów Maklerskich   16.20-17.00  Podstawy, zasady, praktyka i orzecznictwo dotyczące wymierzania kar pieniężnych   ·          Zasady rozliczenia obowiązków w tym zakres przedmiotowy „sprzedaży do odbiorców końcowych"; ·          Otwarcie drogi do zwrotu akcyzy - umarzanie świadectw pochodzenia; ·          Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i SOKiK; ·          Podstawy i zasady wymiaru kary; ·          Kiedy można odstąpić od wymierzenia kary?   17:00 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

więcej
 
SYSTEM REKOMPENSAT DLA FIRM ZAGROŻONYCH ,,CARBON LEAKAGE
24 listopada 2011 - 24 listopada 2011
  SYSTEM REKOMPENSAT DLA FIRM ZAGROŻONYCH ,,CARBON LEAKAGE” konferencja 24 listopada 2011, Warszawa, Golden Floor Al. Jana Pawła II 27   Konferencję poprowadzą:   ·          ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu ·          Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki ·          Departament Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ·           Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska ·          Przedstawiciel KOBIZE ·          Ernst&Young ·          EnergSys ·          Krajowa Izba Biopaliw ·          Społeczna Rada ds. Redukcji Emisji   W celu uzyskania programu konferencji i rejestracji uczestnictwa prosimy o kontakt: Monika Gołaszewska (22) 333 73 06, e-mail: mgolaszewska@master-institute.pl    

więcej
 
UMOWY W ENERGETYCE, GOLDEN FLOOR, WARSZAWA
25 października 2011 - 26 października 2011
  UMOWY W ENERGETYCE 25-26 października 2011, Warszawa, Golden Floor Warsztat Najważniejsze zagadnienia: Umowy na rynku energii elektrycznej – wprowadzenie, definicje, zapisy/wymagania ustawowe, wybrane zagadnienia GUD, umowy kompleksowe Produkty i usługi na rozwiniętych rynkach energii Umowy kompleksowe Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i zmiana sprzedawcy Procedura zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Tytuł prawny do nieruchomości - służebność przesyłu a umowa o przyłączenie Techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci w świetle obowiązku zachowania należytej staranności. Opłaty za przyłączenie - obecny stan prawny Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej - zagadnienia ogólne, w tym problem prawa "tymczasowego" Preferencyjne stawki za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Tymczasowość preferencyjnych stawek wynikająca z Ustawy o efektywności energetycznej Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej A naliza wzorców umów stosowanych przez dostawców energii elektrycznej oraz wykaz niedozwolonych klauzul umownych zastosowanych w tych wzorcach  

więcej
 
NOWA USTAWA O EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, GOLDEN FLOOR, WARSZAWA
27 września 2011 - 28 września 2011
    Nowa ustawa o handlu emisjami gazów cieplarnianych KONFERENCJA 27-28 września Warszawa, Golden Floor, sala VIP AL. JANA PAWŁA II 27 UWAGA ZMIANA MIEJSCA   Najważniejsze zagadnienia: Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wprowadzone zmiany w regulacjach Derogacja i Domestic offset – dwa mechanizmy redukcji kosztów w systemie EU-ETS Benchmarki – alokacja uprawnień Bilansowanie, raportowanie emisji (KOBIZE) Nowe instalacje IPPC Dokumenty referencyjne BAT i konkluzje BAT Standardy emisyjne NOX, SO2 i pyłów Regulacja WI i VOC Aspekty prawne i księgowe handlu uprawnieniami do emisji Pozwolenia na emisję CO2 w latach 2013-2020 Przyznawanie uprawnień po 2013 roku Współczesne trendy zarządzania ryzykiem w energetyce Aukcjoning, planowanie i zarządzanie strategiczne w III okresie EU-ETS Ryzyko towarzyszące przedsiębiorstwom - formy kontroli ryzyka Ryzyko pogodowe w przedsiębiorstwie Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych (nowa dyrektywa IPPC) Handel uprawnieniami – case study na przykładzie jednego z przedsiębiorstw energetycznych   Do udziału zapraszamy: - prezesów i wiceprezesów zarządu odpowiedzialnych za strategię spółek, - dyrektorów departamentu ochrony środowiska - dyrektorów ds. ekologii - dyrektorów działów strategii i rozwoju - działy finansowe (główni księgowi, szefowie działów controllingu) - działy prawne   Zakłady energetyczne Zakłady branży papierniczej, Zakłady branży hutniczej, produkcji aluminium, Zakłady chemiczne oraz huty szkła  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl