STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

GWARANCJE POCHODZENIA A ŚWIADECTWA POCHODZENIA W ŚWIETLE PROJEKTÓW PRZEPISÓW PRAWA
21 maja 2013 - 21 maja 2013
  Gwarancje pochodzenia a świadectwa pochodzenia w świetle projektów przepisów prawa   21 maja 2013r., Warszawa   Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie projektów aktów prawnych dotyczących gwarancji pochodzenia i zmian systemu wsparcia OZE ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie gwarancję pochodzenia; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;       Dzień Pierwszy   9:30 -10:00  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 10:00 – 11:00   Gwarancje pochodzenia – definicje, podmioty uprawnione - w świetle „Małego trójpaku” i projektu nowej ustawy OZE   § Podstawowe definicje § Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia - zakres wymaganych informacji § Rejestr gwarancji pochodzenia § Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego   11:00 – 11:45   Świadectwa pochodzenia w świetle projektu nowej ustawy OZE   § Podstawowe definicje § Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia - zakres wymaganych informacji § Rozliczanie obowiązku i kary pieniężne § Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego   11:45 - 12:00 przerwa kawowa 12:00 – 13:00   Zmiany systemu wsparcia w świetle projektu nowej ustawy OZE   § Zasady wejścia na rynek § Obowiązek zakupu wytworzonej energii w OZE § Ciepło z OZE a nowy system wsparcia   13:00 – 14:00 Lunch   14:00 - 16:00     16:00   oczekujemy na potwierdzenie udziału prelegenta, przedstawiciela TGE     Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów     Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatu – dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym

więcej
 
ZMIANY W PROCESIE MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH warsztaty
17 maja 2013 - 17 maja 2013
  Zmiany w procesie monitorowania i raportowania emisji CO2 Założenia Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Warsztat   17 maja 2013r., Warszawa       Spotkanie ma charakter warsztatowy. Ilość miejsc ograniczona          Wybrane zagadnienia:   Wybrane aspekty procesu uzyskiwania uprawnień dla instalacji nowo - uruchamianych, dla rozbudowy instalacji, w tym także związanej z przenoszeniem produkcji Raportowane danych dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień Aktualizacja planów monitorowania Jak uzupełniać elektroniczny formularz planu monitorowania Innowacje w Obrocie Uprawnieniami do Emisji Zmiany wynikające z opublikowania nowego rozporządzenia dot. monitorowania i raportowania     DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI: Elektrowni Elektrociepłowni Dystrybutorów energii Przemysłowych odbiorców energii Cementowni Przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego Przedsiębiorstw przemysłu papierniczego Przedsiębiorstw przemysłu ceramicznego Przedsiębiorstw przemysłu stalowego Hut Rafinerii Pracowników banków odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji energetycznych Przedstawicieli firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką inwestycji w sektorze Przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizujących się w sektorze energetycznym

więcej
 
AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
24 kwietnia 2013 - 25 kwietnia 2013
  AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 24-25 kwietnia 2013r. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·           Zasady funkcjonowania systemu białych certyfikatów. ·          Obszary i zasady przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej. ·          Przygotowanie firmy do audytu efektywności energetycznej.   Dzień 1. 9:30 – 10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 10:00 – 11:00 Dyrektywa o efektywności energetycznej z 11 września 2012 r. 11:00 – 12:00 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej wraz z późniejszymi zmianami – cel, podstawy funkcjonowania systemu „białych certyfikatów”, istotne pojęcia związane z efektywnością energetyczną. 12:00 – 13:00 Zasady przyznawania świadectw efektywności energetycznej – kto może ubiegać się, jakie kryteria powinien spełniać, ile można zyskać. 13:00 – 14:00 lunch 14:00 – 15:00 Lista przedsięwzięć podlegających wsparciu na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służącego poprawie efektywności energetycznej, 15:00 – 16:00 Wymagania dotyczące audytów efektywności energetycznej – zakres, rodzajeaudytów i ich weryfikacja, 16:00 -17:00 Warunki i tryb przeprowadzania przetargów w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,zakres odpowiedzialności za przedstawione dane w dokumentacji przetargowej. Dzień 2. 8:30 – 16:00 8:30 – 9:15 Wymagania prawne wobec osób wykonujących ocenę stanu technicznego instalacji oraz wykonujących audyt efektywności energetycznej, 9:15 – 10:30 Przygotowanie i weryfikacja audytu efektywności energetycznej – audyt wejściowy i sprawdzający, 10:30 – 11:30 Inwentaryzacja energetyczna jako narzędzie identyfikacji obszarów poszukiwania oszczędności w przedsiębiorstwie, 11:30 – 13:00 Jak się przygotować do przetargu – wypełnianie kart audytu i deklaracji przetargowej. Praktyczne wskazówki przed przystąpieniem do przetargu, 13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 14:15 Jak się przygotować do przetargu – wypełnianie kart audytu i deklaracji przetargowej. Praktyczne wskazówki przed przystąpieniem do przetargu – ciąg dalszy 14:15 – 15:15 Przykład audytu efektywności energetycznej oraz deklaracji przetargowej, 15:15 – 16:00 Przykłady wykorzystania narzędzi diagnostycznych przez audytora efektywności energetycznej. 16:00 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów     Wykładowcy. JACEK MSZYCA - Rzeczoznawca w Branży Ochrony Środowiskai Energetyki, Audytor Jednostek Kogeneracji, OZE i projektów JI , TÜV Rheinland Polska. Absolwent Wydziału Inżynieria Środowiska i Energetyka PolitechnikiŚląskiej w Gliwicach oraz MBA University of Central Lancashire w Prestoni Lubelskiej Szkoły Biznesu, a także studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacjiusług dotyczących efektywności energetycznej, w tym kogeneracji,audytów energetycznych oraz zarządzania przedsiębiorstwemenergetycznym. Autor i współautor kilkuset wdrożonych opracowań wobiektach użyteczności publicznej i przemysłowych i innych. Trener naszkoleniach związanych z zagadnieniami prawa energetycznego i audytingu energetycznym.   GABRIEL MICZKA - Właściciel firmy audytorskiej, AudytorInżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Audytor efektywnościenergetycznej. Członek ZAE. Firma założycielska i członek zwyczajny PLGBC.Prowadzi firmę audytorską w zakresie efektywności energetycznej, w tym audytów do tzw. białych certyfikatów. www.powerauditing.com

więcej
 
OTOCZENIE PRAWNE ENERGETYKI. ZAGROŻENIA REGULACYJNE, ANTYMONOPOLOWE I KARY
19 kwietnia 2013 - 19 kwietnia 2013
  Otoczenie prawne energetyki. Zagrożenia regulacyjne, antymonopolowe i kary. Prowadzący: KANCELARIA CHAŁAS I WSPÓLNICY Grupa Docelowa: Dział Sprzedaży, Zakupów, Controllingu 9:00 – 11:30 I BLOK: Wpływ narzędzi regulacyjnych na zrównoważony rozwój sektora energetycznego 1. omówienie głównych regulacji ustawowych 2. działalność regulacyjna prezesa URE - wpływ na rynek, orzecznictwo i praktyka; 3. postępowanie przed prezesem URE – przesłanki wszczęcia, procedura 11:30 – 11:45 przerwa na kawę 11:45 – 13:00 II BLOK. aspekty antymonopolowe w energetyce 1. omówienie głównych regulacji ustawowych 2. działalność antymonopolowa przedsiębiorstw energetycznych; 3. postępowanie antymonopolowe – przesłanki wszczęcia, procedura niedozwolone klauzule umowne – praktyka, orzecznictwo, doktryna 13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 16:00 III BLOK. Kary umowne nakładane na przedsiębiorstwa energetyczne 1. przesłanki prymat prawa wspólnotowego – zasady. orzecznictwo 2. wewnętrzna kontrola przedsiębiorstw energetycznych 3. zewnętrzna kontrola przedsiębiorstw energetycznych    

więcej
 
JAK ZOSTAĆ DOSTAWCĄ BIOMASY DLA ENERGETYKI? NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI PALIWEM BIOMASOWYM
17 kwietnia 2013 - 17 kwietnia 2013
  Jak zostać dostawcą biomasy dla energetyki? Nowe regulacje dotyczące gospodarki paliwem biomasowym   17 kwietnia 2013, Warszawa   Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących biomasy na cele energetyczne; ·         omówienie nowych obowiązków i uprawnień poszczególnych technologii wytwarzania: jednostka współspalająca, układ hybrydowy i jednostka dedykowana, wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.; ·          omówienie kryteriów przyjętych przez Prezesa URE, zgodnie z którymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę na cele energetyczne; ·          omówienie zagrożeń związanych z „nowowprowadzaną” biomasą w Polsce; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia (w jednostce „współspalającej”, układzie hybrydowym i jednostce dedykowanej) ·          omówienie obowiązków (związanych z biomasą) wytwórcy prowadzącego działalność koncesjonowaną; ·          przedstawienie procedur kontroli i weryfikacji dostaw biomasy; ·          przedstawienie doświadczeń związanych z uwierzytelnianiem biomasy przez „akredytowane” laboratorium badawcze;

więcej
 
USŁUGI SYSTEMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
19 lutego 2013 - 19 lutego 2013
    W imieniu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2 zapraszamy do udziału w konferencji  USŁUGI SYSTEMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 19 lutego 2013r., Warszawa GOLDEN FLOOR, MILLENNIUM PLAZA, Al. Jerozolimskie 123 A   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Wytyczne ramowe kodeksów sieciowych, procedury i metodyka opracowywania. Wytyczne ACER dotyczące kodeksu sieciowego Przetarg ogłoszony przez PSE Operator S.A. ,,Zakup usługi Praca Inwestycyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP” Automatyka SCO i SCN – stanowisko odbiorców przemysłowych Analiza kosztów inwestycyjnych, stałych i zmiennych elektrowni gazowej – wycena gotowości do świadczenia usługi redukcji obciążenia przez odbiorców przemysłowych Usługi systemowe świadczone przez odbiorców przemysłowych – model hiszpański , model amerykański, doświadczenia z Austrii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii Stanowisko dużych agregatorów usług systemowych świadczonych przez odbiorców przemysłowych Usługi systemowe świadczone przez odbiorców przemysłowych- stanowisko PTPIREE Stanowisko FOEEiG w sprawie zapisów „ Projektu kodeksu sieci elektroenergetycznych określający szczegółowe zasady przyłączeń odbiorców ENTSO” oraz zasad świadczenia usług systemowych przez odbiorców przemysłowych   PRELEGENCI: Daniel Borsucki, Członek Zarządu IEPiOE Rafał Gawin, Naczelnik Wydziału ds. Operatorów Systemu Elektroenergetycznego    Departament Promowania Konkurencji, URE Henryk Kaliś, Przewodniczący FOEEiG Wojciech Kozubiński, Przewodniczący Zespołu ds. Modelu rynku energii elektrycznej, PTPIREE   Wojciech Lubczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE Operator S.A. Grzegorz Onichimowski, Prezes, Enerco Sp. z o.o. Marian Strzelecki, Dyrektor, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Mariusz Swora, Mecenas, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora Adam Witek, Prezes, „Energetyka” sp. z o.o . Krzysztof Zamasz, Prezes, Tauron Polska Energia S.A.   Informacje i rejestracja: Monika Gołaszewska, Specjalista ds konferencji, tel:(22) 333 73 07, 333 73 43, e-mail: mgolaszewska@master-institute.pl

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - BIAŁE CERTYFIKATY
13 lutego 2013 - 13 lutego 2013
  Efektywność energetyczna (białe certyfikaty) – szansą na wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych warsztat 13 luty 2013, Warszawa, GOLDEN FLOOR, Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A     ·          Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej z 11 września 2012 r. – funkcjonowanie systemu do 2020 r. ·          Krajowe podstawy prawne, w tym nowela ustawy o efektywności energetycznej oraz najnowsze przyjęte rozporządzenia i najnowsze projekty rozporządzeń. ·          Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią ·          Przetarg efektywnościowy – krok po kroku ·          Model wsparcia – ile białych certyfikatów ·          Do przetargu tylko z audytem ·          Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty ·          System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów ·          Zmiany w innych ustawach oraz przepisy intertemporalne

więcej
 
Współspalanie czy jednostka dedykowana - w co inwestować?
06 lutego 2013 - 07 lutego 2013
  Współspalanie, czy jednostka dedykowana – w co inwestować? Biomasa - nowe regulacje – nowe możliwości i obowiązki   6-7 lutego 2013r., Warszawa   Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących biomasy na cele energetyczne, w tym możliwości wykorzystania odpadów komunalnych; ·          omówienie nowych obowiązków i uprawnień poszczególnych technologii wytwarzania: jednostka współspalająca, układ hybrydowy i jednostka dedykowana, wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2012 r.; ·          omówienie kryteriów przyjętych przez Prezesa URE, zgodnie z którymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę na cele energetyczne; ·          omówienie zagrożeń związanych z „nowowprowadzaną” biomasą w Polsce; ·          omówienie zasad uzyskania koncesji/promesy koncesji; ·          przedstawienie wymagań odnośnie dokonywania zmian w koncesji; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości dokumentacji uwierzytelniającej dla poszczególnych technologii wytwarzania i opinii strony trzeciej ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia (w jednostce „współspalającej”, układzie hybrydowym i jednostce dedykowanej) ·          przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej zaliczanej do wytworzonej w OZE w zależności od technologii wytwarzania (opomiarowanie jednostki, próbkowanie paliw, obliczanie wartości opałowej biomasy) ·          przedstawienie wymagań pomiarowych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          omówienie obowiązków (związanych z biomasą) wytwórcy prowadzącego działalność koncesjonowaną; ·          przedstawienie procedur kontroli i weryfikacji dostaw biomasy; ·          przedstawienie doświadczeń związanych z uwierzytelnianiem biomasy przez „akredytowane” laboratorium badawcze; ·          przygotowanie jednostek do audytu w celu wydania opinii; ·          omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          możliwość przygotowania przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla jednostki współspalającej, układu hybrydowego i jednostki dedykowanej; ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostki współspalającej, układu hybrydowego i jednostki dedykowanej; ·          okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;    

więcej
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA REE I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU
30 stycznia 2013 - 30 stycznia 2013
  Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce i perspektywy jego rozwoju   warsztat 30 stycznia 2013r., Warszawa, Golden Floor, Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A   NAJWAZNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii, stan obecny i możliwe kierunki rozwoju ,,Konieczne?” zmiany krajowego rynku energii – Pakiet klimatyczny Struktura i podstawowe podmioty rynku ·       Rola i funkcje regulatora rynku: Obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – „energia w kolorach” – rozwiązania utrwalone, zmiany, perspektywy Zadania i obowiązki uczestników rynku związane z bezpieczeństwem dostaw  

więcej
 
NOWY PLAN MONITOROWANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
29 listopada 2012 - 29 listopada 2012
  Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja gazów cieplarnianych od 1.01.2013   warsztat   29 listopada 2012, Warszawa   Wybrane aspekty procesu uzyskiwania uprawnień dla instalacji nowo - uruchamianych, dla rozbudowy instalacji, w tym także związanej z przenoszeniem produkcji Korekty NIMs – propozycji przydziału na lata 2013-2020 Raportowane danych dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień Czy konieczna będzie zmiana planu monitorowania na rok 2012? Czy zmieni się zakres i forma planu monitorowania? Czy aktualizacja planu monitorowania dotyczy także „nowych sektorów”? Jak uzupełnić elektroniczny formularz planu monitorowania       Informacje i zgłoszenia: Anna Tomczak, Specjalista ds. szkoleń i konferencji, tel: (22) 333 73 06, 333 73 43, e-mail:   atomczak@master-institute.pl ,   

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl