STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI
24 kwietnia 2012 - 25 kwietnia 2012
  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Paliwa gazowe, gazy specjalne a biogaz   warsztat 24-25 kwietnia 2012, Warszawa, Golden Floor, Atrium Centrum     Celem warsztatów jest: ·          Omówienie sposobów wypełniania wniosków o wydawanie koncesji, promesy koncesji ·          Przedstawienie wymagań odnośnie wymagań przy dokonywaniu zmian w koncesji ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”) ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego ·          Omówienie zasad dokumentowania danych do audytu rocznego ·          Omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów rocznych ·          Praktyczne aspekty doboru urządzeń pomiarowych oraz określenia osłony bilansowej ·          Zaprezentowanie uwarunkowań systemu wsparcia kogeneracji w świetle projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami  

więcej
 
Zmiany prawne w EU ETS w roku 2012
20 kwietnia 2012 - 20 kwietnia 2012
  Zmiany prawne w EU ETS w roku 2012 (obowiązujące i planowane) Funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 20 kwietnia 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, ATRIUM CENTRUM   9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:30 – 10:10 Wprowadzenie do systemu EU ETS (40 min) ·          historia i rozwój systemu EU ETS ·          system EU ETS w kontekście geopolitycznym ·          przyszłość handlu emisjami - założenia post-Kyoto, unijna mapa drogowa 2050 r. Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 10:10 – 11:10 Podstawy handlu uprawnieniami w systemie EU ETS (60 min) ·          zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami ·          uprawnienia oraz rejestry uprawnień ·          sposoby handlu pozwoleniami do emisji ·          rodzaje transakcji w systemie EU ETS ·          symulacja transakcji (casestudy) Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 11:10 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:00 Funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020. 1)       Przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy dla instalacji nowej: ·          Definicja instalacji nowej; ·          Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej; ·          Omówieni wniosku o przydział uprawnień do emisji; ·          Zasady obliczania przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowej. 2)       Zaprzestanie działalności instalacji i wychodzenie z systemu. 3)       Częściowe zaprzestanie działalności instalacji; 4)       Zamiany w działalności instalacji; 5)       Zamiany w liczbie przyznanych uprawnień do emisji; 6)       Podział instalacji; 7)       Łączenie instalacji Prelegent:  Sylwia Kryłowicz, Główny Specjalista, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.   13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 15:15 Wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania i raportowania emisji – omówienie wybranych elementów projektu rozporządzenia KE ·          Zmiany w procesie weryfikacji wynikające z zapisów dokumentu EA-6/03:2010 ·          Weryfikacja danych dla nowo uruchamianych/rozbudowywanych instalacji w celu uzyskania darmowych przydziałów emisji na lata 2013-2020 Prelegent: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący, Prezes Zarządu, GHG Professional Sp. z o.o.   15:15 – 15:35 Trzeci okres rozliczeniowy 2013-2020 (20 min) ·          zmiany regulacyjne w trzecim okresie rozliczeniowym ·          system aukcyjny (2013-2020) Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG   15:35 – 16:10 Czynniki wpływające na ceny CO2 (30 min) ·          czynniki regulacyjne oraz makroekonomiczne kształtujące ceny uprawnień ·          główne czynniki wpływające na ceny uprawnień w przeszłości (casestudy) ·          kształtowanie się cen uprawnień w 2011 r. Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG   16:10 - – 16:40 Kształtowanie się cen w latach 2012-2015 (30 min) ·          model CO2 - założenia modelu, prognoza emisji UE ·          popyt i podaż uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym ·          ceny EUA oraz spread EUA/CER w trzecim okresie rozliczeniowym Prelegent: Maciej Gomółka, Country Manager Poland , Carbon Warehouse Int., Pravda Capital Partners AG 16:45 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów   Koszt uczestnictwa: Do 5 kwietnia: 990 PLN + VAT Po 5 kwietnia: 1290 PLN + VAT  

więcej
 
Strategie zarządzania portfelem CO2 w latach 2012-2020
19 kwietnia 2012 - 19 kwietnia 2012
  Strategie zarządzania portfelem CO2 w latach 2012-2020 Metody minimalizacji kosztów uczestnictwa w ETS w latach 2013-2020 Giełdy uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, teraz i w trzecim okresie rozliczeniowym   Warsztat 19 kwietnia 2012, Warszawa, Golden Floor, Atrium Centrum

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012
29 marca 2012 - 30 marca 2012
  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Planowane zmiany i trendy w regulacji Nowy model rynku energii i ceny węzłowe konferencja 29-30 marca 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, MILLENNIUM PLAZA   Najważniejsze zagadnienia: Nowy model rynku energii elektrycznej – perspektywy, założenia, zadania Ustawa Prawo energetyczne i Ustawa OZE. Odbiorca wrażliwy – zasiłek stały i okresowy, warunki zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym Ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia odbiorcy – przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie przy zakupie energii Ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia odbiorcy – przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie przy zakupie energii Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 2012 roku, planowane zmiany i trendy w elektroenergetyce polskiej Regulacje dotyczące usług dystrybucyjnych w perspektywie nowego prawa energetycznego, Ustawy OZE i projektowanej dyrektywy o efektywności energetycznej z uwzględnieniem rynku informacji pomiarowych Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dostaw poprzez monitorowanie oraz prognozowanie obciążalności linii Obowiązek wprowadzenia tzw. inteligentnych liczników w kontekście Ustawy Prawo energetyczne. Wpływ smart meteringu na nowy model rynku energii Nowy pakiet energetyczny a domknięcie bilansu energetycznego kraju Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań nowego modelu rynku na TGE w Polsce – analiza porównawcza na tle krajów europejskich. Giełdowy handel energią elektryczną. Jak będą funkcjonowały platformy obrotu energią i giełdy towarowe? Nowe prawo energetyczne – stanowisko i oczekiwania URE – dostosowanie do III Pakietu Liberalizacyjnego     Do udziału zapraszamy: Prezesów Zarządu Wiceprezesów Zarządu ds Dystrybucji Wiceprezesów ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielania Operatorów Sieci Dystrybucyjnej Dyrektorów ds. dystrybucji Dyrektorów ds. obrotu energią Dyrektorów ds. handlowych Dyrektorów ds. obsługi klienta Szefów Biura Zakupu Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawmych Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym Kierowników Biura Utrzymania Sieci Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży Kierowników Biura Energii   Jaki będzie rynek energii elektrycznej w Polsce?   Foto. BPACz/Master Institute Nowy model rynku energii elektrycznej, Ustawa Prawo Energetyczne i ustawa o OZE oraz ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia przedsiębiorców energochłonnych to tylko niektóre tematy, które będą dyskutowane w Warszawie podczas konferencji „Rynek Energii Elektrycznej 2012”. Spotkanie przedstawicieli branży elektroenergetycznej odbędzie się 29 i 30 marca w budynku Milennium Plaza. W pierwszym dniu konferencji zaplanowano siedem paneli dyskusyjnych, a w drugim trzy. – Jest to już kolejna edycja konferencji dla rynku energii elektrycznej. W ramach spotkania chcemy wspólnie omówić takie zagadnienia jak: umowy z odbiorcami rynku energii, rozwój i zmiany sprzedaży na rynku czy implementację trzeciego pakietu energetycznego UE – mówi Anna Janiga, dyrektor do spraw konferencji z firmy Master Institute, która organizuje całe przedsięwzięcie. – Ważną kwestią, która poruszymy w trakcie konferencji będzie także uwolnienie taryf sprzedaży energii odbiorcom indywidualnym w gospodarstwach domowych. Udział w konferencji potwierdzili między innymi Daniel Borsucki z Katowickiego Holdingu Węglowego, prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć na stornie internetowej www.master-institute.pl  

więcej
 
Planowane i wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2
20 marca 2012 - 21 marca 2012
  Kiedy i jak zmienić plan monitorowania emisji CO2?   Planowane  i wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2   20-21 marca 2012, WARSZAWA GOLDEN FLOOR, budynek ATRIUM CENTRUM ul. Jana Pawła II 27   Do udziału w warsztatach zapraszamy: Przedsiębiorstwa z branży energetycznej, rafinerie, koksownie, huty szkła, huty żelaza, producenci ceramiki, papieru, wapna, zakłady chemiczne i inne gałęzie przemysłu. • Zarząd • Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska • Dyrektora ds. Ekologii • Dyrektora Technicznego • Dyrektora Działu Eksploatacji • Prawników, Radców Prawnych • Kierowników odpowiedzialnych za wdrożenie dyrektyw unijnych • Konsultantów i prawników obsługujących ww. branże Przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej i programy oszczędności energii.     Prowadzący: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący, GHG Professional Sp. zo.o. przedstawiciele KOBIZE

więcej
 
Kolory wsparcia - wsparcie energii odnawialnej i kogeneracji
24 stycznia 2012 - 24 stycznia 2012
  Kolory wsparcia – perspektywy rozwoju i zasady korzystania z systemów wsparcia energii odnawialnej i kogeneracji 24 stycznia 2012, Warszawa, Golden Floor   9:30 -10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna   10:00-10.45 Dyrektywa 2009/28/WE i projekt dyrektywy z 23.06.2011 dotyczący efektywności energetycznej i kogeneracji – konieczne kierunki zmian i uzupełnień systemów wsparcia ·          Podstawowe założenia dyrektyw tym: Ø gwarancje pochodzenia oraz procedury administracyjne Ø zasady „dostępu OZE do sieci” Ø certyfikacja instalatorów małych systemów OZE i kogeneracyjnych Ø wsparcie kogeneracji – nowe podejście Komisji Europejskiej Ø gwarancje pochodzenia dla kogeneracji, Ø obowiązki stosowania źródeł kogeneracyjnych, ·          Dostęp OZE do sieci praktyka regulacyjna i najnowsze orzecznictwo 10.45-12.20  Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego   ·          Podstawy prawne, w tym: Ø rozporządzenie OZE i projekt zmian w tym rozporządzeniu Ø nowe rozporządzenie dotyczące kogeneracji (26.07.2011) Ø nowe rozporządzenie dla biogazu rolniczego (24.08.2011) Ø rozporządzenie dotyczące wykorzystania odpadów komunalnych ·          Koncesjonowanie a rejestr biogazowy - zasady wejścia na rynek ·          Kolory systemów wsparcia : ·          Systemy wsparcia źródeł odnawialnych:   Ø systemy świadectw pochodzenia – zielone certyfikaty, Ø system świadectw pochodzenia biogazu - biogazowe certyfikaty   ·          Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych:   Øżółte certyfikaty Øfioletowe certyfikaty Øczerwone certyfikaty   12.20-12.40 Przerwa na kawę 12.40-13.20 System wsparcia c.d. 13.20-14.00 „Kumulacja wsparcia"   ·          Zasady możliwości łączenia certyfikatów i zakazy łączenia; ·          Kiedy cztery kolory dla jednego źródła; ·          Zasady opomiarowania; ·          „Gwarantowane przychody";   14.00-15.00 Lunch 15.00 -15.45  Rodzaje paliw na cele energetyczne – paliwa a kolory certyfikatów   ·          Rodzaje biomasy na cele energetyczne w tym biomasa agro i zboże; ·          Biopaliwa a biopłyny; ·          Odpady komunalne; ·          Biogaz rolniczy; ·          „Biogaz kogeneracyjny”; ·          Kiedy mamy do czynienia z „paliwem gazowym” ;   15.45-16.20 Obrót giełdowy a wypełnienie obowiązków – rola i zadania TGE i Domów Maklerskich oraz Towarowych Domów Maklerskich   16.20-17.00  Podstawy, zasady, praktyka i orzecznictwo dotyczące wymierzania kar pieniężnych   ·          Zasady rozliczenia obowiązków w tym zakres przedmiotowy „sprzedaży do odbiorców końcowych"; ·          Otwarcie drogi do zwrotu akcyzy - umarzanie świadectw pochodzenia; ·          Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i SOKiK; ·          Podstawy i zasady wymiaru kary; ·          Kiedy można odstąpić od wymierzenia kary?   17:00 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

więcej
 
SYSTEM REKOMPENSAT DLA FIRM ZAGROŻONYCH ,,CARBON LEAKAGE
24 listopada 2011 - 24 listopada 2011
  SYSTEM REKOMPENSAT DLA FIRM ZAGROŻONYCH ,,CARBON LEAKAGE” konferencja 24 listopada 2011, Warszawa, Golden Floor Al. Jana Pawła II 27   Konferencję poprowadzą:   ·          ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu ·          Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki ·          Departament Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ·           Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska ·          Przedstawiciel KOBIZE ·          Ernst&Young ·          EnergSys ·          Krajowa Izba Biopaliw ·          Społeczna Rada ds. Redukcji Emisji   W celu uzyskania programu konferencji i rejestracji uczestnictwa prosimy o kontakt: Monika Gołaszewska (22) 333 73 06, e-mail: mgolaszewska@master-institute.pl    

więcej
 
UMOWY W ENERGETYCE, GOLDEN FLOOR, WARSZAWA
25 października 2011 - 26 października 2011
  UMOWY W ENERGETYCE 25-26 października 2011, Warszawa, Golden Floor Warsztat Najważniejsze zagadnienia: Umowy na rynku energii elektrycznej – wprowadzenie, definicje, zapisy/wymagania ustawowe, wybrane zagadnienia GUD, umowy kompleksowe Produkty i usługi na rozwiniętych rynkach energii Umowy kompleksowe Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i zmiana sprzedawcy Procedura zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Tytuł prawny do nieruchomości - służebność przesyłu a umowa o przyłączenie Techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci w świetle obowiązku zachowania należytej staranności. Opłaty za przyłączenie - obecny stan prawny Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej - zagadnienia ogólne, w tym problem prawa "tymczasowego" Preferencyjne stawki za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Tymczasowość preferencyjnych stawek wynikająca z Ustawy o efektywności energetycznej Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej A naliza wzorców umów stosowanych przez dostawców energii elektrycznej oraz wykaz niedozwolonych klauzul umownych zastosowanych w tych wzorcach  

więcej
 
NOWA USTAWA O EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, GOLDEN FLOOR, WARSZAWA
27 września 2011 - 28 września 2011
    Nowa ustawa o handlu emisjami gazów cieplarnianych KONFERENCJA 27-28 września Warszawa, Golden Floor, sala VIP AL. JANA PAWŁA II 27 UWAGA ZMIANA MIEJSCA   Najważniejsze zagadnienia: Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wprowadzone zmiany w regulacjach Derogacja i Domestic offset – dwa mechanizmy redukcji kosztów w systemie EU-ETS Benchmarki – alokacja uprawnień Bilansowanie, raportowanie emisji (KOBIZE) Nowe instalacje IPPC Dokumenty referencyjne BAT i konkluzje BAT Standardy emisyjne NOX, SO2 i pyłów Regulacja WI i VOC Aspekty prawne i księgowe handlu uprawnieniami do emisji Pozwolenia na emisję CO2 w latach 2013-2020 Przyznawanie uprawnień po 2013 roku Współczesne trendy zarządzania ryzykiem w energetyce Aukcjoning, planowanie i zarządzanie strategiczne w III okresie EU-ETS Ryzyko towarzyszące przedsiębiorstwom - formy kontroli ryzyka Ryzyko pogodowe w przedsiębiorstwie Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych (nowa dyrektywa IPPC) Handel uprawnieniami – case study na przykładzie jednego z przedsiębiorstw energetycznych   Do udziału zapraszamy: - prezesów i wiceprezesów zarządu odpowiedzialnych za strategię spółek, - dyrektorów departamentu ochrony środowiska - dyrektorów ds. ekologii - dyrektorów działów strategii i rozwoju - działy finansowe (główni księgowi, szefowie działów controllingu) - działy prawne   Zakłady energetyczne Zakłady branży papierniczej, Zakłady branży hutniczej, produkcji aluminium, Zakłady chemiczne oraz huty szkła  

więcej
 
USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - BIAŁE CERTYFIKATY
15 września 2011 - 16 września 2011
  USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – BIAŁE CERTYFIKATY WARSZTATY 15-16 września 2011, Warszawa, Golden Floor   Najważniejsze zagadnienia: Ustawa o efektywności energetycznej Wsparcie efektywności energetycznej (białe certyfikaty) - kierunki i zasady funkcjonowania systemu. Zakres obowiązku i podmioty zobowiązane, Rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, Zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” – przetarg efektywnościowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy), Warunki uzyskania białego certyfikatu, „rodzaje” białych certyfikatów, Zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, Obowiązkowe audyty efektywnościowe i ich weryfikacja. Zasady pełnienia funkcja audytora, Zadania komisji kwalifikacyjnych w zakresie efektywności energetycznej. Sankcje Rola TGE w systemie kolorowych certyfikatów ze szczególnym uwzględnieniem ,,białych certyfikatów” Audyt efektywności energetycznej – planowanie i realizacja Program NFOŚiGW ,,Efektywne wykorzystanie energii” – dotacje na audyty energetyczne i elektroenergetyczne Polityka energetyczna i zarządzanie mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie jako ciągły proces biznesowy Fundusz Pożyczkowy w ARP S.A. na poprawę efektywności energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) Kierunki i zmiany w funkcjonowaniu systemów wsparcia źródeł odnawialnych i ko generacyjnych Realizacja kompleksowego programu działań oraz inwestycji energooszczędnych. Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie na przykładzie KGHM Polska Miedź  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl