STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

USTAWA o OZE - założenia nowelizacji
26 września 2017 - 26 września 2017
                                                   USTAWA O OZE – kolejne otwarcie – ostatnie nowelizacje   26 września 2017 r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro sala W1-W4   Najważniejsze zagadnienia: Podstawy prawne Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży w systemie aukcyjnym Wyrównanie szans dla jednostek korzystających z pomocy i pozostałych do wygrania aukcji Sprzedawca zobowiązany – co nowego  Zmiany w zakresie systemów wsparcia – świadectwa, aukcje, prosument, FIT i FIP Co nowego w systemie kar Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji   PROGRAM: Najważniejsze zagadnienia: Podstawy prawne – ustawa z dnia 14.08.2017 r. Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży w systemie aukcyjnym Wyrównanie szans dla jednostek korzystających z pomocy i pozostałych do wygrania aukcji Sprzedawca zobowiązany – co nowego  Zmiany w zakresie systemów wsparcia – świadectwa, aukcje, prosument, FIT i FIP Co nowego w systemie kar Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji   PROGRAM: 8:30 -9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:15:00 Podstawy prawne – ustawa z dnia 14.08.2017 r. rozporządzenia i projekty rozporządzeń np. dotyczące biomasy   9:15 – 9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje: Zmiany dotyczące paliw – nowe rodzaje biomasy i toryfikat Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej i co dalej rodzaje biomasy przy wykorzystaniu których będzie można korzystać z systemów wsparcia. Zmiany dotyczące pojęcia instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących 9:45 – 10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia: a)       Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej b)      Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej c)       Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy d)      Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji e)      Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej f)        Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP g)       Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP   11:00 – 11:15 przerwa na kawę 10:40 – 13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia:                                  a. Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia   zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia nowy poziom opłaty zastępczej (nowela z 20.07.2017 r.) nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw  Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych Zmiany w systemie aukcyjnym: nowości w obszarze prekwalifikacji zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących nowość – 3-letni harmonogram sprzedaży energii z OZE nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście nowości w obszarze przeprowadzania aukcji zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80% nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej w tym dla hybryd OZE nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji, w tym kontrole zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji 13:15 – 14:00 lunch 14:00 15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia – ciąg dalszy Nowe rodzaje wsparcia – stała cena: kiedy FiT a kiedy FiP zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu nowy system a dotychczasowe wsparcie FiT i FiP dla nowych jednostek opłata rezerwacyjna FiT i FiP a obowiązki regulatora sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE i zasady przenoszenia praw z aukcji 15:30 – 15:45 Co nowego w systemie kar 15:45 – 16:15 Przepisy przejściowe: a)       dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji b)      określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2017 r. c)       sprzedaż energii po wybudowaniu instalacji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście d)      przejście do systemu FiT lub FiP e)      wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2017 r. f)        aukcja „papierowa”       16:15 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów     INFORMACJE I REJESTRACJA:   tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w energetyce
26 września 2017 - 26 września 2017
Pozasądowe  rozwiązywanie sporów konsumenckich w energetyce  - Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE     seminarium   26 września 2017r., Warszawa       9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa   9:30 – 10:30 Wprowadzenie – podstawowe pojęcia (ADR, mediacja a negocjacje,  definicja: konsumenta, przedsiębiorcy , odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, prosumenta będącego konsumentem , przedsiębiorstwa energetycznego) Pozasądowe rozwiązywanie sporów Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE (art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) Sądowe rozstrzyganie sporów Rola rzeczników konsumentów   10:30 – 11:30 Cel i potrzeba wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli ustawy o ADR - nawiązanie do pakietu legislacyjnego zawierającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE oraz dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywy ADR) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 524/2013 oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2014 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenia ODR)   11:30 – 12:00 Mieszany system ADR (czym jest ADR, współwystępowanie zarówno biznesowych podmiotów ADR jak i podmiotów ADR o charakterze publicznym) Rejestr podmiotów ADR prowadzony przez Prezesa UOKiK Wniosek o wpis do rejestru Prezesa UOKiK i wpis jako warunek konstytutywny   12:00 – 12:30 Pytania - dyskusja   12:30 – 13:30 Przerwa na lunch 13:30 – 15:00 Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE i jego rola w rozwiązywaniu spraw spornych w świetle ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie wprowadzonym do porządku prawnego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823): -           procedura i ekonomika postępowania; -           zakres przedmiotowy i podmiotowy spraw (postępowanie reklamacyjne, kto, kiedy i w jakim zakresie może wystąpić z wnioskiem do Koordynatora d.s. negocjacji przy Prezesie URE o polubowne rozwiązanie sporu, wniosek o wszczęcie postępowania ): -           czy i kiedy może mieć miejsce odmowa załatwienia sprawy spornej przez Koordynatora d.s. negocjacji przy Prezesie URE ; -           koszty i czas postępowania przed Koordynatorem d.s. negocjacji przy Prezesie URE   15:15 – 15:30 Obowiązek informacyjny przedsiębiorstw energetycznych wobec podmiotów uprawnionych w zakresie wskazanym w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 15:30 – 16:00 Korzyści z polubownego sposobu rozwiązywania sporów na rynku energetycznym       Koszt uczestnictwa: 990 PLN + VAT/osoba 890 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób i kolejnych Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br dysponujemy ograniczoną ilością miejsc     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
Wybrane problemy podatkowo-księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej
14 września 2017 - 14 września 2017
  Wybrane problemy podatkowo - księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej   14 września 2017r., Warszawa     Koszt uczestnictwa: 990 PLN + VAT/osoba 890 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób zgłoszenia przyjmujemy do 8.09.br. INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl    

więcej
 
AKCYZA 2017 – energia elektryczna, gaz, węgiel
31 sierpnia 2017 - 31 sierpnia 2017
    AKCYZA 2017 – energia elektryczna, gaz, węgiel       31 sierpnia 2017 r., Warszawa       PROGRAM AKCYZA: 9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna Szkolenie trwa: 9:30 – 17:00 Szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe, prezentację w wersji elektronicznej, przerwy kawowe oraz lunch I. Akcyza w obrocie energią elektryczną 1. Wprowadzenie - Akcyza od energii elektrycznej – podstawowe pojęcia - Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie energią elektryczną - Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń 2. Zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej ‒ Katalog zwolnień dla energii elektrycznej a) produkcja energii elektrycznej oraz podtrzymywania produkcji b) produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu c) pozostałe zwolnienia ‒ Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące energii elektrycznej 3. Nowe preferencje w energii elektrycznej - Nowe zwolnienia dla energii elektrycznej - Wprowadzenie pojęcia zakładu energochłonnego - Nowy mechanizm zwrotu akcyzy - Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące nowych zwolnień 4. Straty energii elektrycznej - Regulacje akcyzowe dotyczące strat energii elektrycznej - Praktyka MF w zakresie strat energii elektrycznej 5. Rozliczanie akcyzy od energii elektrycznej - Powstawanie obowiązku podatkowego - Sprzedaż energii elektrycznej - Zużycia energii elektrycznej - Zmiany w zakresie faktur VAT - Zasady prowadzenia ewidencji energii elektrycznej - Deklaracje akcyzowe II. Akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych 1. Wprowadzenie - Akcyza od wyrobów gazowych – podstawowe pojęcia (PPG i FNG) - Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie gazem ziemnym - Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń 2. Zwolnienia dla wyrobów gazowych a) Katalog zwolnień dla wyrobów gazowych ‒ energochłonność ‒ systemy „pro-środowiskowe” ‒ kogeneracja ‒ produkcja energii elektrycznej ‒ pozostałe b) Nowelizacja akcyzy w zakresie zwolnień dla wyrobów gazowych c) Warunki korzystania z poszczególnych zwolnień d) Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące wyrobów gazowych 3. Rozliczanie akcyzy od obrotu gazem a) Powstawanie obowiązku podatkowego b) Sprzedaż wyrobów gazowych c) Zużycie wyrobów gazowych d) Straty wyrobów gazowych e) Stawka na wyroby gazowe f) Zmiany w zakresie faktur gazowych g) Zasady prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych h) Deklaracje akcyzowe 4. Transakcje transgraniczne wyrobami gazowymi a) WNT i import wyrobów gazowych b) WDT i eksport wyrobów gazowych 5. Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zwolnieniach dla wyrobów węglowych Zmiany od 1 LIPCA 2017 r. w zwolnieniach dla wyrobów węglowych podstawowe pojęcia (PPW i FNW) przedmiot opodatkowania straty węgla Połączenie zwolnienia dla zakładu energochłonnego ze zwolnieniem zw. z systemami „pro-środowiskowymi” – Konsekwencje prawne ww. zmiany – Inwentaryzacja stanu węgla Koszt uczestnictwa: 890 PLN + VAT/osoba 790 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób zgłoszenia przyjmujemy do 25.08.br.   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE
21 czerwca 2017 - 21 czerwca 2017
                                          SYSTEM WSPARCIA OZE   21 czerwca 2017r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro sala W11    

więcej
 
Opracowanie i aktualizacja IRiESD
20 czerwca 2017 - 20 czerwca 2017
Przedsiębiorstwa przemysłowe – opracowanie i aktualizacja IRiESD oraz jej dostosowanie do nowej usługi dot. redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (IP-DSR)     20 czerwca 2017r., Warszawa   Miejsce szkolenie: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) AL. Jerozolismkie 123A, XXVI piętro   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
SKŁADOWANIE WĘGLA Bełchatów
08 czerwca 2017 - 08 czerwca 2017
Składowanie węgla 8 czerwiec 2017r., Słok k/Bełchatowa, hotel WODNIK Szkolenia trwa: 9:00 – 16:30 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 13:00 – 13:45 lunch           1. Przepisy prawne dotyczące utrzymywania zapasów paliw; 2.   Zasady składowania węgla według normy PN-G-07010:1994: ·         Zasady projektowania i budowy składowisk; ·         Sypanie zwałów węgla; ·         Czas bezpiecznego składowania węgla. 3.       Kontrola składowanego węgla: ·         Pomiar temperatury; ·         Zapobieganie i zwalczanie pożarów składowanego węgla. 4.       Czynniki powodujące pogorszenie parametrów jakościowych składowanego węgla: ·         Zmiany parametrów jakościowych węgla; ·         Rozpad ziaren; ·         Utlenianie ·         Unoszenie, spłukiwanie, wgniatanie w podłoże. 5.Dopuszczalne ubytki węgla podczas transportu i składowania: ·         Podstawy prawne szacowania ubytków naturalnych podczas składowania węgla; ·         Wyznaczanie dopuszczalnych ubytków węgla podczas tworzenia składowiska, składowania i zabierania węgla ze składowiska; ·         Zasady kwalifikowania ubytków powstających podczas składowania węgla. 6.Pomiary jakościowe węgla: ·         Parametry jakościowe niezbędne do oceny właściwości węgli; energetycznych; ·         Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych; ·         Przygotowanie próbek do badań. 7. Wyznaczanie ilości węgla na zwale:    ·         Wyznaczanie ciężaru objętościowego i nasypowego oraz zasady ich stosowania; ·         Obliczanie ilości węgla na zwale.   INFORMACJE I REJESTRACJA: telefon 22 243 90 03 , mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl      

więcej
 
WPŁYW PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH NA PROCES SPALANIA W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH
07 czerwca 2017 - 07 czerwca 2017
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} Wpływ parametrów jakościowych paliw na proces spalania w kotłach energetycznych 7 czerwca 2017r., Słok k/Bełchatowa     8:45 – 9:30 rejestracja Szkolenie 9:30 – 17:00 1.        Zasady doboru paliw do procesu spalania - zasady ogólne; 2.        Klasyfikacja węgli kamiennych według typów (norma PN-82/G- 97002); 3.        Zasady interpretacji norm klasyfikujących węgiel kamienny ze względu na właściwości energetyczne i koksujące;   4.        Wpływ parametrów jakościowych węgla kamiennego na proces jego spalania:                         - zawartość wilgoci;                         - zawartość popiołu;                         - zawartość części lotnych;                         -   wartość opałowa;                           - zdolność spiekania (RI);                         - temperatura topliwości popiołu;                         - podatność przemiałowa węgla;                         - uziarnienie węgla;                         - wskaźnik podatności przemiałowej węgla;                         - zawartość kamienia;       5.        Dobór paliwa do urządzeń energetycznych (formułowanie wymagań jakościowych przy   zakupie paliwa) 6.        Interpretacja parametrów jakościowych obowiązujących w handlu węglem; 7.        Straty w procesie spalania wynikające ze złego doboru parametrów jakościowych paliw stałych; 8.        Zasady prawidłowego pobierania próbek węgla kamiennego do badań   według nowej normy PN-G/04502:2014-11; 9.        Trudności w pobieraniu próbek do badań (jakościowych   i analizy ziarnowej) z sortymentów grubych i średnich; 10.    Wpływ pobierania próbek na wynik oznaczania wartości opałowej węgla; 11.    Możliwości wykorzystania wskaźnika refleksyjności witrynitu do określania składu mieszanki energetycznej węgla kamiennego   i pochodzenia węgla; 12.    Zasady składowania węgla kamiennego według PN-94/G-07010: - akty prawne dotyczące minimalnych zapasów węgla w jednostkach energetycznych; - rodzaje składowisk; -zasady sypania węgla na zwały; -zasady sprawdzania temperatury wewnątrz zwału węgla;   - zasady przeprowadzania akcji gaśniczych na składach węgla; - zasady kolejności zużywania transportów węgla dostarczanych do jednostek energetycznych; 13.    Zasady szacowania ubytków naturalnych podczas składowania węgla kamiennego.   INFORMACJE I REJESTRACJA: telefon 22 243 90 03 , mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl      

więcej
 
ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII. SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 50001
06 czerwca 2017 - 06 czerwca 2017
  System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji 9.00 – 9.40 Dyrektywy związane z użytkowaniem energii i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce 9.40– 10.45 Ocena użytkowania i zużycia energii: ·          Audyt energetyczny ·          Przegląd energetyczny ·          Ocena efektywności energetycznej 10.45 – 11.00 Przerwa 11.00 – 12.30 Wymagania PN-EN ISO 50001 dotyczące planowania: ·          Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii. ·          Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. ·          Planowanie oceny efektów podjętych działań 12.30 – 13.15 Przerwa 13.15 – 14.00 Wdrażanie działań wynikających z wymagań PN-EN ISO 50001: ·          Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników §   komunikacja §   dokumentacja §   sterowanie operacyjne §   planowanie, projektowanie §   zakupy produktów, sprzętu i energii 14.00 – 15.30 Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii: ·          monitorowanie, pomiary i analizy ·          ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami ·          audit wewnętrzny systemu zarządzania energią ·          niezgodności, korekta, działania korygujące i działania zapobiegawcze ·          kontrola zapisów 15.30 – 15.45 Przerwa 15.45 – 17.00 Przegląd systemu zarządzania. Integracja z innymi systemami zarządzania. Podsumowanie szkolenia

więcej
 
Założenia ustawy o rynku mocy w Polsce - kierunki i perspektywy rozwoju
31 maja 2017 - 31 maja 2017
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} Założenia ustawy o rynku mocy w Polsce - kierunki i perspektywy rozwoju   PIERWSZE SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE   31 maja 2017r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro       Najważniejsze zagadnienia: Kierunki zmian   krajowego rynku energii elektrycznej - tzw. pakiet zimowy a rynek mocy oraz doświadczenia rynku brytyjskiego i francuskiego Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy: ü   Projekt ustawy o rynku mocy. Struktura i podstawowe podmioty rynku: Cenobiorca, cenotwórca, dostawca mocy a jednostka fizyczna. Aukcja na moc – rodzaje w ujęciu definicyjnym. Jednostka wytwarzania a jednostka redukcji. Zakres działania oraz rola organów administracji. Zadania zarządcy rozliczeń. Aukcja – warunki i zasady: A.    „Rundy aukcji”, B.    Planowane parametry aukcji głównej i aukcji dodatkowych, C.    Prognozowane zapotrzebowanie na moc. D.    Zasady rozstrzygnięcia aukcji, E.    Zabezpieczenia finansowe. OSP i OSD a rynek mocy – zadania i funkcje: A.           Certyfikacja. B.           Rejestr rynku mocy. C.           Opłata mocowa. D.           Regulamin rynku mocy. Umowa mocowa i wtórny obrót mocą. Wykonanie obowiązku mocowego i wynagrodzenie za jego wykonanie. Rozstrzyganie sporów i kary pieniężne. PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}      

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl