STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
14 grudnia 2020 - 14 grudnia 2020
  Nowe Prawo Zamówień Publicznych Nowe zasady udzielania zamówień sektorowych   14 grudnia 2020 r. W GRUDNIU NOWE ROZPORZĄDZENIA   Szkolenie on-line     Szkolenie w godzinach: 9.30 – 15.00.   Szkolenie dotyczy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona w dniu 11 września 2019 r., a wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Nowe PZP to: nowa systematyka, nowe pojęcia i rozwiązania dotyczące różnych instytucji przewidzianych w procedurze przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Nowa regulacja przewiduje też pewne zmiany odnoszące się do udzielania zamówień sektorowych, w tym przede wszystkim co do użycia trybów negocjacyjnych. Warto też zauważyć, że nowy kształt przepisów regulujących zasady udzielania zamówień sektorowych opiera się na stosowaniu odesłań i włączeń w zakresie procedury klasycznej udzielania zamówień unijnych. Powyższe prowadzi do konieczności sporządzenia mapy umożliwiającej właściwe poruszenie się po nowych regulacjach. Stworzenie swoistego rodzaju nawigacji, wskazującej na właściwe przepisy odnoszące się do udzielania zamówień sektorowych, to zadanie, które stoi przed każdym zamawiającym udzielającym tego rodzaju zamówień. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim do osób, które w jednostkach zamawiającego zostały skierowane do prowadzenia procedur udzielania zamówień sektorowych w oparciu o przepisy nowego PZP, ale także do osób, które odpowiedzialne są za realizację właściwych potrzeb zamawiającego co do określonej dostawy, usługi czy roboty budowlanej, tj. takimi czynnościami, jak opis przedmiotu zamówienia czy opis warunków udziału w postępowaniu.     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych
17 września 2020 - 17 września 2020
Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych   17 września 2020 r. szkolenie on-line     Szkolenie dotyczy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona w dniu 11 września 2019 r., a wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Kilka miesięcy do czasu wejścia w życie przepisów nowego PZP to jeszcze odpowiedni czas na właściwe przygotowanie się w pierwszej kolejności przede wszystkim zamawiających do zgodnego z nowymi regulacji prowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych. To zamawiający w pierwszej kolejności są zobowiązani do wdrożenia tych nowych regulacji w swoich jednostkach jeszcze przed wejścia w życie ustawy po to, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie publicznych zakupów począwszy od 1 stycznia 2021 r. Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy  w tym zakresie. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które w jednostkach zamawiającego zostały skierowane do prowadzenia procedur udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.   PROGRAM SZKOLENIA   Szkolenie prowadzone w godzinach: 09.30 – 15.30   (przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00) Zagadnienia wstępne Nowe pojęcia ustawowe mające wpływ na udzielanie zamówień publicznych Zasady udzielania zamówień publicznych – nowe zasady, wpływ zasad na udzielenie zamówienia publicznego Progi ustawowe – nowe zasady publikacji informacji o progach, próg stosowania nowego PZP, zamówienia bagatelne Zagadnienia wspólne Plany postępowań, polityka zakupowa państwa, strategie zarządzania kategoriami zakupowymi Nowe zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i stosowania przelicznika wartości Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Dokumenty zamówienia – czym są, ich rodzaje i zasady sporządzania Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe Wnoszenie wadium – zasady wnoszenia, wysokość i formy dopuszczone nowym PZP Podmiotowa kwalifikacja wykonawców Zmiana zakresu obligatoryjnych przesłanek do wykluczenia z postępowania Nowy sposób oceny przesłanek fakultatywnych do wykluczenia z postępowania Nowe warunki udziału  w postępowaniu i sposób ich oceny Zmiany w zakresie weryfikacji potencjału podmiotu trzeciego Podmiotowe środki dowodowe – czym  są i jakie zmiany sposobu ich oceny przewiduje nowe PZP Udzielanie zamówień w procedurze powyżej progów unijnych Analiza potrzeb zamawiającego – zakres przedmiotowy, charakter dokumentu i zasady sporządzania Nowe podejście do trybów udzielania zamówienia - zakres dostępnych trybów Zasady wszczęcia postępowania Udzielanie zamówień w procedurze poniżej progów unijnych Zakres przepisów mających zastosowanie w ramach zamówień poniżej progów UE Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym Inne tryby dopuszczalne w postępowaniu poniżej progów UE Szczególne zasady wszczęcia postępowania i kwalifikacji podmiotowej wykonawców Szczególne zasady związane z ustaleniami wadium i terminu związania ofertą Procedury szczególne Zamówienia sektorowe – zakres swobody w kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu, Usługi społeczne – zmiany w zakresie udzielania zamówień poniżej progu 750 tys. euro Konkurs – nowa podejście, nowa procedura, usprawnienia Wybór oferty najkorzystniejszej Nowe zasady otwarcia ofert Termin związania ofertą – charakter, sposób obliczania i nowe zasady przedłużania Nowe przesłanki odrzucenia oferty Kryteria oceny ofert – nowe podejście do kryterium jakościowego Unieważnienie postępowania Umowa w sprawie zamówienia publicznego Wprowadzenie zasady współdziałania stron na etapie realizacji zamówienia Zaskarżalność postanowień objętych projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego Klauzule abuzywne – charakter, zakres, przykłady Zakres obowiązkowych postanowień umownych i zasady obowiązkowej waloryzacji Zaliczki i częściowe płatności, prawo opcji i inne obowiązki w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego Nowe zasady regulacji stosunków z podwykonawcami w ramach zamówień publicznych Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek ustawowy Kontrola zamówień publicznych, pozasądowe rozwiązywania sporów i środki ochrony prawnej Koordynacja kontroli w zakresie zamówień publicznych na poziomie różnych organów i instytucji oraz działanie Komitetu ds. kontroli Mediacje i koncyliacje na etapie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego Rola Prokuratorii Generalnej SP w pozasądowym rozwiązywaniu sporów wynikających z realizacji zamówienia Zmiany w procedurze rozpatrywania odwołań przez KIO – skład orzekający, zakres zaskarżenia czynności zamawiającego, sposób reprezentacji przed KIO, forma czynności procesowych, uchylenie zakazu zawarcia umowy Skarga na wyrok KIO – nowy sąd, zasady i termin wnoszenia, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej     Szkolenie prowadzi: pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelny serii Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze i redaktor prowadzący Dodatku Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku . Członek Rady Programowej miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca oraz kwartalnika Prawo zamówień Publicznych . Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.   Przed szkoleniem otrzymujecie Państwo swój numer uczestnika np. U1 i link przyporządkowany tylko do jednej osoby. Jeśli skorzystają dwie osoby z tego samego linka system nie zadziała. Istnieje możliwość również logowania się na telefonie. Polecamy korzystanie z przeglądarki CHROME.     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Zasady i przesłanki rozstrzygania sporów na podstawie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o OZE oraz nielegalny pobór energii
02 października 2015 - 02 października 2015
  Zasady i przesłanki rozstrzygania sporów na podstawie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o OZE oraz nielegalny pobór energii - prawo, praktyka, orzecznictwo.   2 października 2015r., Warszawa       NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:      Struktura i podstawowe podmioty rynku – obszary sporów i nielegalnego poboru energii:      Ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych,     Odbiorca wrażliwy     Odbiorca przemysłowy – a przedsiębiorstwo obrotu,     Nowe zasady wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej,     Podstawowe umowy– rodzaje, zasady zmiany     Obszary i rodzaje sporów przewidzianych prawem energetycznym     Podstawowe umowy a możliwość rozstrzygnięcia sporu,     Nielegalny pobór energii.     Kary pieniężne – rodzaje i zasady wymierzania w kontekście sporów i nielegalnego poboru  

więcej
 
Zakres odpowiedzialności inwestora, projektantów i innych doradców za przygotowanie procesu inwestycyjnego
13 czerwca 2013 - 13 czerwca 2013
  Zakres odpowiedzialności inwestora, projektantów i innych doradców za przygotowanie procesu inwestycyjnego   Warsztaty 13 czerwca 2013r., Warszawa MOTTO „Większość sporów budowlanych ma swoje źródło w zdarzeniach, które miały miejsce przed dokonaniem pierwszego wpisu do dziennika budowy” (z doświadczeń prawników zajmujących się sporami budowlanymi)    

więcej
 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
16 kwietnia 2013 - 14 maja 2013
  Konsekwencje zmian w Prawie zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r.   warsztaty   16 kwietnia 2013r., Warszawa 7 maja 2013r., Katowice 14 maja 2013., Warszawa     9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:30 – 11:00 Cele nowelizacji ustawy PZP.  - Nowe przesłanki wykluczenia Wykonawców nienależycie wykonujących zamówienia publiczne. Skutki wyroku ETS w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact dla stosowania art. 24 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych   - Zasady wykluczania z postępowania Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: Obowiązki Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej wobec Zamawiającego, Procedura  wyjaśniająca dotycząca powiązań Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, Okoliczności uzasadniające wykluczenie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. 11:00– 11:20 przerwa na kawę 11:20 – 13:00 Nowe zasady kwalifikacji wykonawców oraz nowe dokumenty jakich może żądać Zamawiający - Ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia – wyjaśnienie pojęć rzetelności i efektywności Wykonawcy, nowe dokumenty, jakich może żądać Zamawiający w celu wykazania spełniania warunków dotyczących rzetelności Wykonawcy.  - Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazanie istotnych zmian w stosunku do poprzedniej regulacji i ich konsekwencji dla wykonawców  - Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym. 13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 15:15 Dialog techniczny w zamówieniach publicznych i jego znaczenie dla wykonawców:  - Definicja dialogu technicznego, zasady wszczęcia i prowadzenia dialogu technicznego, obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym. 15:15 – 16:15 Podwykonawca w pzp projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa – konsekwencje dla wykonawców, ryzyka, koszty. 16:30 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

więcej
 
UMOWY DEWELOPERSKIE
22 listopada 2011 - 22 listopada 2011
  UMOWA DEWELOPERSKA WARSZTATY GOLDEN FLOOR, Warszawa, Al.  Jana Pawła II 27 22 LISTOPADA 2011, wtorek       UMOWA DEWELOPERSKA JAKO NOWY TYP UMOWY NAZWANEJ   ŚRODKI OCHRONY WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ NABYWCÓW LOKALI   OBOWIĄZKI DEWELOPERA W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO   SYTUACJA PRAWNA NABYWCÓW LOKALI W RAZIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI      DEWELOPERA   ROLA BANKU W PRZEDSIĘWZIĘCIU DEWELOPERSKIM

więcej
 
PRAWO PRACY 2011 warsztat w Sopocie
14 września 2011 - 16 września 2011
  W 2011 r. można się spodziewać kilku znaczących zmian w przepisach prawa pracy. Jedną ze zmian, które na pewno wejdą w życie, jest wydłużenie urlopów dla młodych rodziców. Już od 1 stycznia 2012 r. kobieta, która urodzi jedno dziecko, będzie mogła skorzystać z dodatkowych 4 tygodni urlopu macierzyńskiego (obecnie są to 2 tygodnie). W razie urodzenia co najmniej bliźniaków wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie 6 tygodni (obecnie 3 tygodnie). Urlop ojcowski od 2012 r. będzie wynosił 2 tygodnie (obecnie jest to jeden tydzień). Młody ojciec będzie mógł skorzystać z tego urlopu w ciągu roku od urodzenia dziecka. W 2011 r. zmienią się również przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy i przeprowadzania badań lekarskich. Firmy nie będą już musiały każdorazowo wydawać tych świadectw, jeśli zawierają z tym samym pracownikiem kolejne umowy w krótkich odstępach czasu. Pracodawca nie będzie również musiał kierować pracownika na wstępne badanie lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy o pracę. Do Sejmu może również trafić wkrótce przygotowany przez resort pracy projekt działu VI kodeksu pracy, który na nowo ureguluje przepisy o czasie pracy. Przewiduje on m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł wypłacać pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie za pracę w sobotę, zamiast obowiązkowo oddawać mu dzień wolny w innym terminie. Nowy rozdział VI ma również zmienić przepisy o dobie pracowniczej, tak by rozpoczęcie pracy w danym dniu wcześniej niż w poprzedniej nie oznaczało pracy w godzinach nadliczbowych – takie rozwiązanie obowiązuje już na podstawie ustawy antykryzysowej. W kodeksie pracy mogą znaleźć się również zmiany, nad którymi pracują obecnie związki zawodowe (ich propozycje mają ułatwić walkę z pracodawcami, którzy nie wypłacają pensji) oraz komisja Przyjazne Państwo (chodzi o zmiany w zasadach udzielania urlopów na żądanie).  

więcej
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH warsztat Golden Floor, Warszawa
14 kwietnia 2011 - 15 kwietnia 2011
          ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NAZORCZYCH W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH   14-15 kwietnia 2011, Golden Floor, Warszawa, Jana Pawła II 27     Warsztat poprowadzą:   Barbara Misterska-Dragan , Członek Rady Nadzorczej TVP; Prezes Misters Audytor Dariusz Kulgawczuk , radca prawny, Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Hanna Gajewska-Kraczkowska , Adwokat, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Robert Niczyporuk , radca prawny, partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka   Najważniejsze zagadnienia:   Kodeks Spółek Handlowych - normy prawne dla kadry zarządzającej odpowiedzialność cywilnoprawna Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych czy Członek Rady Nadzorczej i Członek Zarządu odpowiada za rachunkowość spółki karne i karnoskarbowe aspekty odpowiedzialności Członków Zarządu spółek kapitałowych odpwiedzialność Członków Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Członków Organów Zarządzajacych innych osób prawnych za zaległości podatkowe      

więcej
 
FUZJE I PRZEJĘCIA Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa
04 kwietnia 2011 - 05 kwietnia 2011
        FUZJE I PRZEJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM KREDYTU BANKOWEGO, FUNDUSZY PRIVATE EQUITY I FUNDUSZY MEZZANINE   4-5 kwietnia 2011 Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa       Najważniejsze zagadnienia: Wprowadzenie do fuzji i przejęć Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć Procedury związane z poszczególnymi formami fuzji i przejęć Typowe klauzule transakcyjne występujące w przejęciach Motywy fuzji i przejęć Analiza przedinwestycyjna (due diligence) Finansowanie transakcji przejęć kapitałem obcym Wycena wartości w procesach fuzji i przejęć Opłacenie i finansowanie transakcji Finansowanie poprzez private equity Finansowanie typu mezzanine Integracja poakwizycyjna      

więcej
 
PRAWO PRACY 2010 najnowsze orzecznictwo SN
06 października 2010 - 08 października 2010
Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Program zawiera niezbędne kompendium wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy, na co dzień stosowanych w organizacji. Słuchacze w praktyczny sposób, zobrazowany licznymi przykładami, zostaną zapoznani, z dopuszczalnymi przez prawo metodami stosowania przepisów prawa pracy w taki sposób, aby wydatnie wzrosła efektywność zarządzania pracownikami w firmie. Warsztat kierowany jest do: Działów Kadr Departamentów Strategii Personalnej Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Działów Szkoleń, Rozwoju i Promocji Kadr   Prowadzący: Anna Telec, radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Piotr Wojciechowski, prawnik, niezależny ekspert prawa pracy

więcej
 
1 2
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl