STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 30 grudnia 2017
Szanowni Państwo, Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Szczegółowy program na życzenie. Zapraszam do współpracy Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII. SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 50001
11 maja 2017 - 11 maja 2017
    Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001     5 kwietnia 2017r., Katowice Hotel Best Western Premier **** ul. Bytkowska 1A, Katowice     11 maja 2017r., Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A GOLDEN FLOOR System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji 9.00 – 9.40 Dyrektywy związane z użytkowaniem energii i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce 9.40– 10.45 Ocena użytkowania i zużycia energii: ·          Audyt energetyczny ·          Przegląd energetyczny ·          Ocena efektywności energetycznej 10.45 – 11.00 Przerwa 11.00 – 12.30 Wymagania PN-EN ISO 50001 dotyczące planowania: ·          Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii. ·          Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. ·          Planowanie oceny efektów podjętych działań 12.30 – 13.15 Przerwa 13.15 – 14.00 Wdrażanie działań wynikających z wymagań PN-EN ISO 50001: ·          Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników §   komunikacja §   dokumentacja §   sterowanie operacyjne §   planowanie, projektowanie §   zakupy produktów, sprzętu i energii 14.00 – 15.30 Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii: ·          monitorowanie, pomiary i analizy ·          ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami ·          audit wewnętrzny systemu zarządzania energią ·          niezgodności, korekta, działania korygujące i działania zapobiegawcze ·          kontrola zapisów 15.30 – 15.45 Przerwa 15.45 – 17.00 Przegląd systemu zarządzania. Integracja z innymi systemami zarządzania. Podsumowanie szkolenia  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017.AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
23 maja 2017 - 23 maja 2017
  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 -   jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek 23 maja 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR (budynek MILLENNIUM PLAZA) XXVI piętro       W ramach szkolenia będą także prowadzone konsultacje co do możliwości uzyskania białych certyfikatów, a także wysokości potencjalnego wsparcia. Szczególnie że  tylko do końca września 2017 r . do URE można zgłaszać inwestycje zakończone między 01.01.2014 a 30.09.2016, w konsekwencji których uzyskano oszczędność energii. Prosimy o przygotowanie (1) listy inwestycji z tego okresu oraz (2) szacunku zmniejszenia energii elektrycznej, cieplnej lub gazowej.   Przykłady przedsięwzięć: modernizacja linii produkcyjnej, odzysk ciepła ze sprężarkowni, wymiana kompresorów.   Ustawa o efektywności energetycznej – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, jako podstawa nowego systemu wsparcia:   ·             najważniejsze definicje – energia finalna i odbiorca końcowy - podstawa ustawy  o efektywności energetycznej; ·             zakres podmiotowy stosowania ustawy; ·             zakres przedmiotowy stosowania ustawy; ·             nowe sposoby rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·             zakres przedsięwzięć, które mogą zostać przedstawione na potrzeby realizacji obowiązku – czy istnieją jakieś ograniczenia? ·             rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·             wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy; ·             odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku.   Ustawy   o efektywności energetycznej – audyty ·             praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: Ø    audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; Ø    rodzaje audytów oraz minimalny wymagany przepisami zakres informacji  i zasady ich sporządzania; Ø    weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; Ø     nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie  o efektywności energetycznej; Ø    czy istniej minimalny zakres wymagań dla audytora ? ·             audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: Ø    podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku; Ø    zasady realizacji obowiązku; Ø    wykonawca audytu; Ø    minimalny wymagany przepisami zakres informacji w audycie; Ø    informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; Ø    obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy; Ø    zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu.          Ustawy o efektywności energetycznej – białe certyfikaty ·             nowy zakres przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty; ·             wyłączenia i ograniczenia w zakresie korzystania z systemu białych certyfikatów; ·             nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·             świadectwa za przedsięwzięcia „nie dające” oszczędności energii finalnej; ·             nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej; ·             kontrole przeprowadzane przez organ regulacyjny; ·             okres przejściowy – jak nie stracić posiadanych stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia; ·             okresy ważności białych certyfikatów ze „starego” i „nowego” systemu   1     Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów za 2016, 2017 i lata następne ·             dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”: Ø    dwa okresy rozliczeniowe za 2016 r. – najważniejsze daty i podejmowane czynności przez przedsiębiorców; Ø    podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów; Ø    zakres przedmiotowy obowiązku; Ø    opłata zastępcza; ·             ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności. 1     Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych ·           jak długo można rozliczać „stary system” – podmioty korzystające z systemu wsparcia oraz  podmioty zobowiązane, ·           rozliczenie za brak realizacji obowiązku realizacji przedsięwzięcia lub umorzenia białych certyfikatów – podmioty zobowiązane; zasady wymiaru kar pieniężnych przez prezesa URE.           INFORMACJE I REJESTRACJA: tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro @master-institute.pl ,   www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII. SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 50001
06 czerwca 2017 - 06 czerwca 2017
  System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji 9.00 – 9.40 Dyrektywy związane z użytkowaniem energii i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce 9.40– 10.45 Ocena użytkowania i zużycia energii: ·          Audyt energetyczny ·          Przegląd energetyczny ·          Ocena efektywności energetycznej 10.45 – 11.00 Przerwa 11.00 – 12.30 Wymagania PN-EN ISO 50001 dotyczące planowania: ·          Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii. ·          Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. ·          Planowanie oceny efektów podjętych działań 12.30 – 13.15 Przerwa 13.15 – 14.00 Wdrażanie działań wynikających z wymagań PN-EN ISO 50001: ·          Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników §   komunikacja §   dokumentacja §   sterowanie operacyjne §   planowanie, projektowanie §   zakupy produktów, sprzętu i energii 14.00 – 15.30 Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii: ·          monitorowanie, pomiary i analizy ·          ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami ·          audit wewnętrzny systemu zarządzania energią ·          niezgodności, korekta, działania korygujące i działania zapobiegawcze ·          kontrola zapisów 15.30 – 15.45 Przerwa 15.45 – 17.00 Przegląd systemu zarządzania. Integracja z innymi systemami zarządzania. Podsumowanie szkolenia

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl