STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
31 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017
    Efektywność energetyczna  anno domini  2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek  SZKOLENIE 31 stycznia 2017r.,  Efektywność energetyczna  to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.   Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 - 2005 (artykuł 4 Ustawy o efektywności energetycznej). Działania służące poprawie efektywności energetycznej  obejmują promocję wykorzystania ciepła użytkowego z wysokosprawnej kogeneracji, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, systemu dobrowolnych umów, systemów zarządzania energią i audytów energetycznych. Poprawie efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.)) służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: Izolacja instalacji przemysłowych. Przebudowa lub remont budynków. Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Odzysk energii w procesach przemysłowych. Ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.   Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. (Monitor Polski Dz.U. RP z 11.01.2013 r. poz.15).

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji biuro@master-institute.pl; tel: 604 050 480

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich - podstawy prawne  i procedowanie przy użyciu narzędzi IT   ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 28 lutego 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR budynek Millennium, Al. Jerozolimskie 123A   Program szkolenia Szkolenie kierowane do: - pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują zająć się udostępnianiem na rynku produktów biobójczych; - pracowników działów rejestracji dużych firm, którzy chcieliby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę.   Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012,  dotyczy w głównej mierze produktów opartych na substancjach czynnych, które pozytywnie przeszły ocenę w programie przeglądu i znalazły się w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych. Ponieważ program przeglądu substancji czynnych produktów biobójczych nabrał tempa, obowiązek rejestracji w procedurach europejskich dotyczy coraz większej gamy produktów biobójczych a docelowo wszystkie produkty tego typu będą według tych procedur rejestrowane. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie zasad obowiązujących w poszczególnych  procedurach rejestracyjnych oraz zaznajomienie z udostępnianymi przez ECHA narzędziami elektronicznymi, wykorzystywanymi w tych procesach tj. platformą R4BP oraz IUCLID.

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl