STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji biuro@master-institute.pl; tel: 604 050 480

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce?   28 lutego 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa budynek MILLENNIUM PLAZA   Od 1 stycznia 20 17 r . przedsiębiorcy mogą składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy od energii elektrycznej w trybie preferencji dla tzw . zakładów ener gochłonnych za 2016 r. Stosowanie tej preferencji, a w szczególności metoda kalkulacji tzw. współczynnika energochłonności, którego spełnienie warunkuje możliwość otrzymania zwrotu rodzi szereg wątpliwości. P oja wiło się wiele interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych w zakresie tego zwolnienia, które nie w ą tpliwe za wierają sz er eg wskazówek co do stosowania ww. przepisów . Z dniem 1 stycznia weszły w życie tzw . zwolnienia procesowe obejmujące energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych, metalurgiczny ch, elektrolitycznych oraz do ce lów r edukcji chemicznej . Mimo, że przepisy ww. zakresie obowiązują już sponad rok nadal są wątpliwości co do ich stosowania. Ponadto, w d alszym ciągu tzw . „ duzi” odbiorcy przemysłowi mają szansę w określonych przypadkach skorzystać ze zwolnienia dla energii eklektycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł. Z powyższego wynika, że przepisy przewidują szereg preferencji dla podmiotów energochłonnych, które wykorzystują znaczne ilości energii elektrycznej w swojej działalności. Wątpliwości budzi niejednokrotnie to, jakie warunki nale ży spełnić, ab y bezpiecznie skorzys tać z ty ch pr ef er encji i efektywnie zr edukować koszty akc yzy na energię elek try czną w firmie .     Z apraszamy Państwa na szkolenie: informacje i rejestracja biuro@master-institute.pl; telefon: 604 050 480    

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich - podstawy prawne  i procedowanie przy użyciu narzędzi IT   ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 28 lutego 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR budynek Millennium, Al. Jerozolimskie 123A   Program szkolenia Szkolenie kierowane do: - pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują zająć się udostępnianiem na rynku produktów biobójczych; - pracowników działów rejestracji dużych firm, którzy chcieliby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę.   Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012,  dotyczy w głównej mierze produktów opartych na substancjach czynnych, które pozytywnie przeszły ocenę w programie przeglądu i znalazły się w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych. Ponieważ program przeglądu substancji czynnych produktów biobójczych nabrał tempa, obowiązek rejestracji w procedurach europejskich dotyczy coraz większej gamy produktów biobójczych a docelowo wszystkie produkty tego typu będą według tych procedur rejestrowane. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie zasad obowiązujących w poszczególnych  procedurach rejestracyjnych oraz zaznajomienie z udostępnianymi przez ECHA narzędziami elektronicznymi, wykorzystywanymi w tych procesach tj. platformą R4BP oraz IUCLID.

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
SYSTEM WSPARCIA OZE
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
Szkolenie System wsparcia OZE w dniu 28 lutego  br GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A, piętro XXVI, sala D   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 8:30 – 9:00   Parking miejski lub podziemny w budynku (wjazd od ul Nowogrodzkiej) – we własnym zakresie.   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl