STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

POMOC PUBLICZNA W AUKCYJNYM SYSTEMIE WSPARCIA OZE
26 października 2016 - 26 października 2016
  Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii - stan prawny po nowelizacji ustawy OZE   26 października 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR, Al. Jerozolimskie 123A Seminarium pt. „Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii” ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dot. pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku ekspert ds. pomocy publicznejw aukcyjnym systemie wsparcia OZE Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji. Ta część seminarium zostanie poprowadzona przez eksperta ds. systemów wsparcia CHP i OZE.     Szkolenie poprowadzą:  ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE oraz ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP.   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
SYSTEM WSPARCIA OZE PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
24 listopada 2016 - 24 listopada 2016
                         System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 24 listopada 2016r., Warszawa 8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca 2016 r. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia        Prowadzący: Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005)   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich
29 listopada 2016 - 29 listopada 2016
  Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich - podstawy prawne  i procedowanie przy użyciu narzędzi IT   29 listopada 2016r., Warszawa   Program szkolenia Szkolenie kierowane do: - pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują zająć się udostępnianiem na rynku produktów biobójczych; - pracowników działów rejestracji dużych firm, którzy chcieliby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę.   Rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012,  dotyczy w głównej mierze produktów opartych na substancjach czynnych, które pozytywnie przeszły ocenę w programie przeglądu i znalazły się w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych. Ponieważ program przeglądu substancji czynnych produktów biobójczych nabrał tempa, obowiązek rejestracji w procedurach europejskich dotyczy coraz większej gamy produktów biobójczych a docelowo wszystkie produkty tego typu będą według tych procedur rejestrowane. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie zasad obowiązujących w poszczególnych  procedurach rejestracyjnych oraz zaznajomienie z udostępnianymi przez ECHA narzędziami elektronicznymi, wykorzystywanymi w tych procesach tj. platformą R4BP oraz IUCLID.

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 grudnia 2016 - 20 grudnia 2016
  EKSPLOATACJA  KOTŁÓW  WR – 10 -  procesy  spalania   Szczegółowy program szkolenia dostępny na życzenie pod adresem ajaniga@master-institute.pl, tel: 604 050 480   Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z powyższej tematyki w Państwa Firmie.  Zapraszam do kontaktu. Anna Janiga  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl