STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
23 marca 2017 - 23 marca 2017
  Efektywność energetyczna anno domini 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek   Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego oraz audytor 9.00-09.30 Regulacje europejskie i krajowe:   ·           dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.; ·           założenia zmiany dyrektywy 2012/27, tzw. pakiet zimowy – funkcjonowanie systemu do 2030 r.? ·           podstawy prawne systemu w Polsce. 9.30-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, jako podstawa nowego systemu wsparcia:   ·           najważniejsze definicje – energia finalna i odbiorca końcowy - podstawa ustawy o efektywności energetycznej; ·           zakres podmiotowy stosowania ustawy; ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy; ·           nowe sposoby rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           zakres przedsięwzięć, które mogą zostać przedstawione na potrzeby realizacji obowiązku – czy istnieją jakieś ograniczenia? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy; ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-13.15  Ustawy o efektywności energetycznej – audyty ·           praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: Ø   audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; Ø   rodzaje audytów oraz minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania; Ø   weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; Ø    nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej; Ø   czy istniej minimalny zakres wymagań dla audytora ? ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: Ø   podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku; Ø   zasady realizacji obowiązku; Ø   wykonawca audytu; Ø   minimalny wymagany przepisami zakres informacji w audycie; Ø   informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; Ø   obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy; Ø   zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu. 13.15.14.00 Lunch 14.00-15.15  Ustawy o efektywności energetycznej – białe certyfikaty ·           nowy zakres przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty; ·           wyłączenia i ograniczenia w zakresie korzystania z systemu białych certyfikatów; ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           świadectwa za przedsięwzięcia „nie dające” oszczędności energii finalnej; ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej; ·           kontrole przeprowadzane przez organ regulacyjny; ·           okres przejściowy – jak nie stracić posiadanych stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia; ·           okresy ważności białych certyfikatów ze „starego” i „nowego” systemu 15.15 – 15.45 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów za 2016, 2017 i lata następne ·           dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”: Ø   dwa okresy rozliczeniowe za 2016 r. – najważniejsze daty i podejmowane czynności przez przedsiębiorców; Ø   podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów; Ø   zakres przedmiotowy obowiązku; Ø   opłata zastępcza; ·           ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności. 15.45-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych ·         jak długo można rozliczać „stary system” – podmioty korzystające z systemu wsparcia oraz  podmioty zobowiązane, ·         rozliczenie za brak realizacji obowiązku realizacji przedsięwzięcia lub umorzenia białych certyfikatów – podmioty zobowiązane; ·         zasady wymiaru kar pieniężnych przez prezesa URE.   * DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). Drugi wykładowca - audyty

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII. SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 50001
05 kwietnia 2017 - 05 kwietnia 2017
    Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 5 kwietnia 2017r., Katowice   Hotel Best Western Premier **** ul. Bytkowska 1A, Katowice     11 maja 2017r., Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A GOLDEN FLOOR     System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji 9.00 – 9.40 Dyrektywy związane z użytkowaniem energii i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce 9.40– 10.45 Ocena użytkowania i zużycia energii: ·          Audyt energetyczny ·          Przegląd energetyczny ·          Ocena efektywności energetycznej 10.45 – 11.00 Przerwa 11.00 – 12.30 Wymagania PN-EN ISO 50001 dotyczące planowania: ·          Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii. ·          Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. ·          Planowanie oceny efektów podjętych działań 12.30 – 13.15 Przerwa 13.15 – 14.00 Wdrażanie działań wynikających z wymagań PN-EN ISO 50001: ·          Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników §   komunikacja §   dokumentacja §   sterowanie operacyjne §   planowanie, projektowanie §   zakupy produktów, sprzętu i energii 14.00 – 15.30 Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii: ·          monitorowanie, pomiary i analizy ·          ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami ·          audit wewnętrzny systemu zarządzania energią ·          niezgodności, korekta, działania korygujące i działania zapobiegawcze ·          kontrola zapisów 15.30 – 15.45 Przerwa 15.45 – 17.00 Przegląd systemu zarządzania. Integracja z innymi systemami zarządzania. Podsumowanie szkolenia  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)
06 kwietnia 2017 - 06 kwietnia 2017
Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)                                                                                                                                                                                               szkolenie   6 kwietnia 2017r., KATOWICE Hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1 A    

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
28 kwietnia 2017 - 28 kwietnia 2017
  Szanowni Państwo, zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego w Państwa Firmie. W celu otrzymania szczegółowego programu zapraszamy do kontaktu: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 ajaniga@master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1 2

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl