STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 30 grudnia 2018
Szanowni Państwo, Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Szczegółowy program na życzenie. Zapraszam do współpracy Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
KOLOROWE CERTYFIKATY
27 lutego 2018 - 27 lutego 2018
Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii – systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej   27 lutego 2018, Warszawa Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51     Dyrektywa 2009/28/WE – OZE i dyrektywa 2012/27UE – efektywnościowo-kogeneracyjna: ·         Podstawowe założenia dyrektyw, w tym zakres ich oddziaływania na porządek krajowy (wyrok TSUE z 2 marca 2017 r., C-4/16, J.D. v. Prezes URE). ·         Pakiet zimowy – kierunki zmian prawodawstwa europejskiego w odniesieniu do OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej, co po 2020 r.?   Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego ·         Ustawa OZE - Świadectwa pochodzenia i energia elektryczna fizyczna: ·         Zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø   Rozdaje świadectw pochodzenia: ü   zielone, ü   brązowe i ü   niebieskie certyfikaty, Ø   Zasady łączenia certyfikatów OZE i CHP ·         Podmioty korzystające i czas wsparcia, ·         Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej, ·         Nowe zasady określenia poziomu obowiązku, ·         Kiedy trzeba realizować obowiązek wyłącznie świadectwami, w tym kierunki przygotowanych zmian, ·         Rozliczanie obowiązku – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane. ·         Przedsiębiorstwa przemysłowe. ·         System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.                   Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego ·         Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych – Prawo energetyczne: Ø     Zasady wydawania świadectw kogeneracyjnych,                       Rodzaje świadectw kogeneracyjnych: ·         żółte certyfikaty ·         fioletowe certyfikaty ·         czerwone certyfikaty Ø     Zakazy łączenia certyfikatów i współspalanie kogeneracyjne. Ø     Obowiązek przesłania i odbioru energii elektrycznej z kogeneracji.   Ø     Rozliczenie obowiązku kogeneracyjnego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane. Ø     Przedsiębiorstwa przemysłowe. ·         System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek   Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego   ·         Zasady wydawania świadectw efektowności energetycznej, ·         Rodzaje świadectw efektywnościowych: ·         białe certyfikaty – obowiązująca ustawa efektywnościowa, ·         białe certyfikaty „przetargowe” – do kiedy obowiązują, ·         białe certyfikaty z okresu przejściowego – do kiedy obowiązują. ·         Zakazy łączenia certyfikatów i tzw. realizacji przedsięwzięcia. ·         Rozliczenie obowiązku efektywnościowego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane. ·         Przedsiębiorstwa przemysłowe. ·         System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.                            Kary pieniężne     ·         Zasady wymierzania kar pieniężnych zagadnienia wspólne. ·         Zasady wymierzania kar pieniężnych z ustawy OZE, Prawa energetycznego  i ustawy o efektywności energetycznej – rozwiązania szczególne. ·         Zasady odstąpienia od wymierzenia kary. ·         Zakres ochrony sądowej – odwołania od kar a obowiązek uiszczenia kary. ·         Zasady egzekucji kar.                           Świadectwa pochodzenia a gwarancje pochodzenia     INFORMACJE I REJESTRACJA: tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl