STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych
25 czerwca 2020 - 25 czerwca 2020
  Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych   25 czerwca 2020 r. SZKOLENIE ON-LINE   Szkolenie dotyczy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona w dniu 11 września 2019 r., a wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Kilka miesięcy do czasu wejścia w życie przepisów nowego PZP to jeszcze odpowiedni czas na właściwe przygotowanie się w pierwszej kolejności przede wszystkim zamawiających do zgodnego z nowymi regulacji prowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych. To zamawiający w pierwszej kolejności są zobowiązani do wdrożenia tych nowych regulacji w swoich jednostkach jeszcze przed wejścia w życie ustawy po to, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie publicznych zakupów począwszy od 1 stycznia 2021 r. Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy  w tym zakresie. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które w jednostkach zamawiającego zostały skierowane do prowadzenia procedur udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. Koszt uczestnictwa – 350 zł + VAT/os   PROGRAM SZKOLENIA   Szkolenie prowadzone w godzinach: 09.30 – 15.30   (przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00) Zagadnienia wstępne Nowe pojęcia ustawowe mające wpływ na udzielanie zamówień publicznych Zasady udzielania zamówień publicznych – nowe zasady, wpływ zasad na udzielenie zamówienia publicznego Progi ustawowe – nowe zasady publikacji informacji o progach, próg stosowania nowego PZP, zamówienia bagatelne Zagadnienia wspólne Plany postępowań, polityka zakupowa państwa, strategie zarządzania kategoriami zakupowymi Nowe zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i stosowania przelicznika wartości Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Dokumenty zamówienia – czym są, ich rodzaje i zasady sporządzania Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe Wnoszenie wadium – zasady wnoszenia, wysokość i formy dopuszczone nowym PZP Podmiotowa kwalifikacja wykonawców Zmiana zakresu obligatoryjnych przesłanek do wykluczenia z postępowania Nowy sposób oceny przesłanek fakultatywnych do wykluczenia z postępowania Nowe warunki udziału  w postępowaniu i sposób ich oceny Zmiany w zakresie weryfikacji potencjału podmiotu trzeciego Podmiotowe środki dowodowe – czym  są i jakie zmiany sposobu ich oceny przewiduje nowe PZP Udzielanie zamówień w procedurze powyżej progów unijnych Analiza potrzeb zamawiającego – zakres przedmiotowy, charakter dokumentu i zasady sporządzania Nowe podejście do trybów udzielania zamówienia - zakres dostępnych trybów Zasady wszczęcia postępowania Udzielanie zamówień w procedurze poniżej progów unijnych Zakres przepisów mających zastosowanie w ramach zamówień poniżej progów UE Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym Inne tryby dopuszczalne w postępowaniu poniżej progów UE Szczególne zasady wszczęcia postępowania i kwalifikacji podmiotowej wykonawców Szczególne zasady związane z ustaleniami wadium i terminu związania ofertą Procedury szczególne Zamówienia sektorowe – zakres swobody w kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu, Usługi społeczne – zmiany w zakresie udzielania zamówień poniżej progu 750 tys. euro Konkurs – nowa podejście, nowa procedura, usprawnienia Wybór oferty najkorzystniejszej Nowe zasady otwarcia ofert Termin związania ofertą – charakter, sposób obliczania i nowe zasady przedłużania Nowe przesłanki odrzucenia oferty Kryteria oceny ofert – nowe podejście do kryterium jakościowego Unieważnienie postępowania Umowa w sprawie zamówienia publicznego Wprowadzenie zasady współdziałania stron na etapie realizacji zamówienia Zaskarżalność postanowień objętych projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego Klauzule abuzywne – charakter, zakres, przykłady Zakres obowiązkowych postanowień umownych i zasady obowiązkowej waloryzacji Zaliczki i częściowe płatności, prawo opcji i inne obowiązki w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego Nowe zasady regulacji stosunków z podwykonawcami w ramach zamówień publicznych Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek ustawowy Kontrola zamówień publicznych, pozasądowe rozwiązywania sporów i środki ochrony prawnej Koordynacja kontroli w zakresie zamówień publicznych na poziomie różnych organów i instytucji oraz działanie Komitetu ds. kontroli Mediacje i koncyliacje na etapie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego Rola Prokuratorii Generalnej SP w pozasądowym rozwiązywaniu sporów wynikających z realizacji zamówienia Zmiany w procedurze rozpatrywania odwołań przez KIO – skład orzekający, zakres zaskarżenia czynności zamawiającego, sposób reprezentacji przed KIO, forma czynności procesowych, uchylenie zakazu zawarcia umowy Skarga na wyrok KIO – nowy sąd, zasady i termin wnoszenia, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

więcej
 
szkolenie on-line BHP
24 czerwca 2020 - 24 czerwca 2020
  BHP   24  czerwca 2020 r.  SZKOLENIE ON-LINE IV edycja       Szczegółowy program udostępniamy na życzenie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 więcej
 
Zasady i rodzaje wsparcia źródeł OZE w 2020 r. w tym zmiany wprowadzone ustawami o zwalczaniu COVID-19
09 czerwca 2020 - 09 czerwca 2020
  Zasady i rodzaje wsparcia źródeł OZE w 2020 r. w tym zmiany wprowadzone ustawami o zwalczaniu COVID-19 AUKCJE 2020   9 czerwca 2020r szkolenie on-line   Szkolenie prowadzi: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego, radca prawny   8:30 rejestracja uczestników 9:00 – 9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne: Nowa dyrektywa OZE – kierunki koniecznych/możliwych zmian - sygnalizacja. Ustawa OZE ze zmianą z 19 lipca 2019 r. oraz zmianami projektowanymi nowelizacją prawa energetycznego z 30.01.2020 r. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Ustawa o wsparciu kogeneracji i jej wpływ na wsparcie OZE. Ustawa-Prawo energetyczne - Nowe zasady udzielania koncesji dla OZE. 9:20 – 9:45 Nowości w zakresie rozpoczęcia działalności: Biogaz rolniczy – nowy zakres, Nowe podejście do źródeł wodnych, Propozycje zmian w odniesieniu do hybrydowych instalacji OZE i instalacji OZE Prosument i Spółdzielnia energetyczna – zakres uprawnień? Opodatkowane VAT – „energii wsparcia” – jednolite podejście. Zgłoszenie instalacji OSD oraz przyłączenie do sieci – podejście regulacyjne, TERMIN wyprowadzenia mocy „po przyłączeniu” a wygrana aukcja – zmiany wynikające z ustaw z 16.04.2020 r. Kierunki zmian w związku z planowanym uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE)  i operatora informacji rynku energii (OIRE) - sygnalizacja, Instalacja OZE i hybrydowa instalacja OZE a magazynowanie energii – opomiarowanie w projekcie ustawy, modernizacja – co to jest i kiedy mamy z nią do czynienia, Koncesja i rejestracja – sygnalizacja. 9:45 – 10:30 Zakres i zasady dopuszczalnej pomocy publicznej - sygnalizacja: a)       Zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej b)       Zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej c)       Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy d)       Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji e)       Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej f)        Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP g)       Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP h)       Zakazy kumulacji wsparcia i)         Efekt zachęty – wymóg dla podmiotów ubiegających się o świadectwa.   11:00 – 11:15 przerwa na kawę 10:30 – 13:15 Systemy wsparcia: Zakres wsparcia w postaci opustów (wytwarzanie na potrzeby własne i nie tylko): Uprawnienia prosumenta - obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja, Spółdzielnia energetyczna – nowy podmiot w systemie opustów – zasady funkcjonowania, poziom opustu, obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia - sygnalizacja, Okres przejściowy – dostosowanie umów. Świadectwa pochodzenia: Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE, Świadectwa zielone, błękitne, brązowe – co, jak, kiedy, w tym w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii? Zakres obowiązku poszczególnych podmiotów w tym obowiązki odbiorców przemysłowych, Zakres uprawnień ministra właściwego ds. energii w zakresie określenia poziomu obowiązku oraz ilości biomasy pochodzenia rolniczego, Zakres poziomu obowiązku. System aukcyjny – podstawowe założenia: prekwalifikacja rozpoczęcie wytwarzania energii przed wygraniem aukcji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym, nowe podejście do „wieku urządzeń”, WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – ustawa z 31.03.2020 r., nowa struktura koszyków aukcyjnych, w tym wsparcie kogeneracji, nowa struktura cen referencyjnych, nowe zasady ogłaszania aukcji przez Prezesa URE – uzgodnienia  z ME, zmiany w zakresie przygotowania i złożenia oferty aukcyjnej, możliwość zmiany oferty która wygrała aukcje – zasady i obszary! nowości w obszarze rozstrzygnięcia aukcji, nowe podejście do sankcji za brak realizacji inwestycji, nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji, dodatkowe obowiązki instalacji OZE wytwarzających w kogeneracji, nowe podejście do rozliczania „dodatniego” ujemnego salda, zakres ulg dla odbiorców przemysłowych, Aukcja w 2020 – czy znów aukcja papierowa? – rozwiązania z ustawy z 16.04.2020 r.   13:15 – 14:00 lunch 14:00 - 15:20 Systemy wsparcia – ciąg dalszy System stałej ceny lub premii: kiedy i dla kogo FiT i FiP – zmiany przedmiotowe w tym „mocowe”, wsparcie FiT lub FiP a podmiot w trudnej sytuacji, WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie - ustawa z 31.03.2020 r., zakres obowiązków podmiotu chcącego skorzystać, w tym przechodzącego do systemu FIT lub FIP, zasady sprzedaży niewykorzystanej energii, okres wsparcia. 15:20 – 15:45 Co nowego w systemie kar – za brak wytworzenia w okresach trzyletnich 15:45 – 16:00 Przepisy przejściowe i wykonawcze: a)       Ilość i wartość oraz ceny referencyjne. b)       obowiązek notyfikacji pomocy! – od kiedy wsparcie, c)       jakie przepisy wchodzą w życie w 2020 r.    16:05 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym   Szkolenie prowadzi: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005) .     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE ul. Odkryta 48a lok. 009, 03-140 Warszawa tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl     Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
więcej
 
Zmiany w przepisach akcyzowych
29 stycznia 2020 - 04 lutego 2020
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} AKCYZA Zmiany w przepisach akcyzowych 1 stycznia 2020r.       29 stycznia 2020 r.  – Warszawa, ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123A   13 lutego 2020 r. – Katowice, Vienna House, ul. Sokolska 24   4 lutego  2020 r. – Warszawa, WTT, ul. Chłodna 51, XXXII piętro     Szkolenie dotyczy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji (czyli wszyscy wymienieni od art. 138a ustawy o podatku akcyzowym) m.in. podmioty sprzedające energię elektryczną, węgiel, gaz, tytoń, podmioty zużywające alkohol np. branża spożywcza, podmioty zużywające paliwo żeglugowe,  mali producenci energii elektrycznej.     Szkolenie w godz.: 9:30 – 15:30 Lunch godz. 13:00     PROGRAM:     1 . Zmiany od 1 listopada 2019 r. w opodatkowaniu preparatów smarowych zaklasyfikowanych do pozycji CN 3403 - jak się dostosować do nadchodzących zmian w podziale na sposoby nabycia: 1) import - obowiązki formalne w zakresie rozliczenia 3403; 2) wewnątrzwspólnotowe nabycie -  obowiązki formalne w zakresie rozliczenia 3403; 3) nabycie krajowe  obowiązki formalne w zakresie rozliczenia 3403 oraz potencjalne systemy zwolnień od akcyzy.   4) nowe regulacje energetyczne w zakresie 3403 – czyli dlaczego powinienem się zarejestrować jako podmiot przywożący jeżeli dokonuję przywozu wyrobów zaklasyfikowanych do pozycji CN 3403 z zagranicy.   2. Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2020 r.: 1) Wiążącą Informacja Akcyzowa: - komu i kiedy jest potrzebna Wiążąca Informacja Akcyzowa; - sposób uzyskiwania WIA; - nadchodzące zmiany w zakresie procedury dotyczacej WIA; 2) zmiany w zakresie sprzedaży produktów zawierających alkohol etylowy; 3) rozszerzenie warunków uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT); 4) wprowadzenie obowiązku prowadzenia wszystkich ewidencji akcyzowych  wyłącznie  w formie elektronicznej: - kto musi prowadzić ewidencję akcyzową; - jakie wymogi powinna spełniać ewidencja akcyzowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej; - czy jedynym rozwiązaniem na przygotowanie się do nadchodzących zmian jest wdrożenie nowego narzędzia informatycznego? 5) powszechny obowiązek rejestracji dla celów akcyzy wyłącznie w formie elektronicznej, kto powinien ponownie się zarejestrować oraz okresy przejściowe w tym zakresie.     Cena: 890 PLN + VAT/osoba 790 PLN +VAT/osoba przy zgłoszeniu od 2 osób     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
KOGENERACJA 2019 - rozliczenie wg nowych zasad
29 stycznia 2020 - 26 lutego 2020
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} KOGENERACJA 2019 pierwsze, roczne rozliczenie wg nowych zasad   5 lutego 2020 r.,  Warszawa 4 marca 2020 r., Warszawa   29 stycznia 2020 r., Katowice 26 lutego 2020 r.,  Katowice     UWAGA: na każdy z terminów ilość miejsc ograniczona Celem warsztatów jest:   Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia  oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji , w tym przedstawienie różnic pomiędzy „starym”  a „nowym” rozporządzeniem; Omówienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne w celu skorzystania z nowych systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o CHP ; Omówienie wymagań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej polski mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie niezbędnego zakresu informacji w pierwszym sprawozdaniu rocznym wg nowych zasad; Co nas czeka w 2020 r. - przedstawienie głównych parametrów nowych systemów wsparcia CHP wynikających z opublikowanych aktów prawnych;       INFORMACJE I REJESTRACJA:   Anna Janiga tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
TARYFA DYSTRYBUCYJNA
29 stycznia 2020 - 29 stycznia 2020
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}   „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku” 29 stycznia 2020e., Warszawa   ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123A               Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2020
28 stycznia 2020 - 28 stycznia 2020
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Rynek energii elektrycznej 2020 – kierunki przygotowanych zmian   28 stycznia 2020r., Warszawa ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123A   PROGRAM RYNEK ENERGII:   Szkolenie od 9-16. Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii: Ustawy: Prawo energetyczne oraz projekt noweli z 27.09.2019 r. Ustawa o OZE, Ustawa o efektywności energetycznej, Ustawa ADR, Ustawa o rynku mocy, Ustawy o wsparciu kogeneracji. Rozporządzenia. Kierunki zmian  krajowego rynku energii elektrycznej – dyrektywy pakietu zimowego - sygnalizacja. 3.       Nowości w zakresie przyłączania do sieci, rozstrzygania sporów i wejścia na rynek: A. Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych; B. Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, C. Nowy zakres rozstrzygania sporów  - ingerencja w umowy z urzędu, D. Zmiany w zakresie koncesjonowania, E. Zasady ustanawiania zabezpieczenia majątkowego. 4.       Struktura i podstawowe podmioty rynku: Operatorzy systemów elektroenergetycznych: zmiany zadań i funkcji OSP i OSD  w tym OSDn w związku z utworzeniem centralnej informacji o rynku energii, zamknięte systemy dystrybucyjne, zmiany w zakresie IRiESP/D, uprawnienie do wynagrodzenia dla odbiorców za ograniczenia w dostawach energii, zmiany w obszarze planowania rozwoju. Podstawowe założenia funkcjonowania systemu pomiarowego i centralnego systemu informacji rynku energii: zakres bezpieczeństwa danych, harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu, operator informacji rynku energii – podstawowe zadania i obowiązki, centralny system informacji o rynku energii – kierunkowe założenia, rejestr magazynów energii. Sprzedawca i Odbiorca na rynku energii elektrycznej – nowe zadania i uprawnienia: ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych, obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii,  POBH a centralny system informacji o rynku energii, współadministratorzy informacji rynku energii, obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – zakres obciążenia „energią w kolorach” (OZE, CHP, efektywność energetyczna), 100% obligo sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę, sprzedawca awaryjny – najnowsze orzecznictwo – brak wstrzymania. Podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej - kierunki zmian. Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych. Koordynator do spraw negocjacji. 5.       Rynek mocy a rynek energii elektrycznej – podstawowe założenia.        INFORMACJE I REJESTRACJA:   MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Zmiany w przepisach akcyzowych od stycznia 2020
17 grudnia 2019 - 17 grudnia 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} AKCYZA Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 listopada 2019 i 1 stycznia 2020r.   17 grudnia 2019r. Katowice     Szkolenie dotyczy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji (czyli wszyscy wymienieni od art. 138a ustawy o podatku akcyzowym) m.in. podmioty sprzedające energię elektryczną, węgiel, gaz, tytoń, podmioty zużywające alkohol np. branża spożywcza, podmioty zużywające paliwo żeglugowe,  mali producenci energii elektrycznej.     Szkolenie w godz.: 9:30 – 15:30 Lunch godz. 13:00  

więcej
 
Operatorzy OSP/OSD oraz Przedsiębiorstwo obrotu w ustawie o OZE - zakres uprawnień i obowiązków
12 grudnia 2019 - 12 grudnia 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Operatorzy (OSP/OSD) oraz Przedsiębiorstwo obrotu w ustawie o OZE - zakres uprawnień i obowiązków   12 grudnia 2019r. Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 604 050 480, e-mail: ajaniga@master-institute.pl  

więcej
 
Zmiany w przepisach akcyzowych od stycznia 2020
12 grudnia 2019 - 12 grudnia 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} AKCYZA Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 listopada 2019 i 1 stycznia 2020r.     12.12.2019 – Warszawa, ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123A   Szkolenie dotyczy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji (czyli wszyscy wymienieni od art. 138a ustawy o podatku akcyzowym) m.in. podmioty sprzedające energię elektryczną, węgiel, gaz, tytoń, podmioty zużywające alkohol np. branża spożywcza, podmioty zużywające paliwo żeglugowe,  mali producenci energii elektrycznej.     Szkolenie w godz.: 9:30 – 15:30 Lunch godz. 13:00  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl