STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

EFEKT ZACHĘTY - WARSZTATY PRAKTYCZNE
02 września 2015 - 10 września 2015
  „Efekt zachęty” – warsztaty praktyczne 2 i 10 września 2015r., Warszawa   Przedsiębiorcy planujący inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, którzy chcą otrzymywać wsparcie w postaci certyfikatów, powinni wystąpić o potwierdzenie wystąpienia tzw. „efektu zachęty”. W myśl Wytycznych Komisji Europejskiej pomoc na cele związane z energią może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeśli stwarza „efekt zachęty”.   Zgodnie z informacjami przedstawianymi 3 lipca 2015 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, podmioty planujące wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii muszą przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, formularz opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji.   Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia wytępienia „efektu zachęty”, dla projektowanej inwestycji, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa CHP albo świadectwa OZE, dla energii elektrycznejwytworzonej w tej inwestycji.   Zapraszamy do udziału w warsztatach praktycznych, których celem jest: §  Przybliżenie Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020; (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1); §  Przedstawienie pojęcia „efektu zachęty” oraz jego zadania; §  Omówienie procedur podjęcia działalności gospodarczej i partycypowania w systemie wsparcia; §  Zaprezentowanie i omówienie zasad wypełniania nowych formularzy CHP i OZE zamieszczonych przez Prezesa URE; §  Przedstawienie możliwości potwierdzenia „efektu zachęty” dla biogazowi rolniczych, małych i mikro instalacji OZE– czy istnieją rozwiązania „luki” prawnej? W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o udzielenie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (TGP) wykorzystującej gaz ziemny; -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.   Zapraszamy Państwa do udziału INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
 
Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia
26 czerwca 2015 - 26 czerwca 2015
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia   26 czerwca 2015r., Warszawa   Szkolenie prowadzi dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 16.01. 2015 r. druk senacki nr 817 ·          Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu ·          Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego. ·          Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo ·          Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym ·          Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: ·          Nowe podmioty w systemie wsparcia ·          Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego   INFORMACJE I REJESTRACJA: KOSZT UCZESTNICTWA: 990,00 PLN + VAT/osoba 890,00 PLN + VAT/osoba - prz zgłoszeniu od 2 osób z firmy   Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, biuro@master-institute.pl telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 www.master-institute.pl   W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem      

więcej
 
Krajowe zasady wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych II edycja
18 czerwca 2015 - 18 czerwca 2015
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w II edycji szkolenia ,,Krajowe zasady ,,wsparcia” przedsiębiorstw energochłonnych – uwarunkowania prawne i sprawozdawcze w dniu 18 czerwca br w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się w:     GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) przy pl. Zawiszy Al. Jerozolimskie 123A XXVI piętro   Rejestracja uczestników 9:00– 9:30, szkolenie w godzinach 9:30 – 17:00   Nie zapewniamy Państwu miejsc parkingowych. Można korzystać z parkingu miejskiego na tyłach budynku ul. Nowogrodzka lub skorzystać z parkingu podziemnego w budynku Millennium (wjazd od ul. Nowogrodzkiej)   W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: biuro@master-institute.pl lub 604 050 480    PARTNERZY KONFERENCJI PARTNER MERYTORYCZNY    

więcej
 
Zasady rozliczeń węgla
21 maja 2015 - 21 maja 2015
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zasady rozliczeń wegla w dniu 21 maja br w Warszawie. Szczegółowe informacje: biuro@master-institute lub 604 050 480,  22 188 10 71

więcej
 
Krajowe zasady wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych
17 kwietnia 2015 - 17 kwietnia 2015
Krajowe zasady „wsparcia” przedsiębiorstw energochłonnych (odbiorców przemysłowych) - uwarunkowania prawne i sprawozdawcze   17 kwietnia 2015r., Warszawa       Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem szkolenia Krajowe zasady ,,wsparcia” przedsiębiorstw energochłonnych – uwarunkowania prawne i sprawozdawcze w dniu 17 kwietnia br w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się w:     GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) przy pl. Zawiszy Al. Jerozolimskie 123A VIII piętro   Rejestracja uczestników 8:45 – 9:00, szkolenie w godzinach 9:00 – 16:00   Nie zapewniamy Państwu miejsc parkingowych. Można korzystać z parkingu miejskiego na tyłach budynku ul. Nowogrodzka lub skorzystać z parkingu podziemnego w budynku Millennium (wjazd od ul. Nowogrodzkiej)   Kontakt do opiekuna szkolenia w dniu 17 kwietnia: 604 050 480  

więcej
 
Koncesje na obrót węglem kamiennym oraz na obrót węglem kamiennym z zagranicą – nowe obowiązki
20 marca 2015 - 20 marca 2015
  Koncesje na obrót węglem kamiennym oraz na obrót węglem kamiennym z zagranicą – nowe obowiązki 20 marca 2015r., Katowice   Szkolenie w godzinach od 9.00-16.00 1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku paliw stałych (węgla kamiennego): Ustawy: ü ustawa - Prawo energetyczne – po nowelizacji z 7 listopada 2014 r., ü ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw po nowelizacji z 10 października 2014 r., ü norma techniczna jako „źródło prawa”, Rozporządzenie jakościowe – zakres delegacji ustawowej. 2. Promesa koncesji. 3. Zasady udzielania koncesji w świetle ustawy Prawo energetyczne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: zakres i pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorstwo energetyczne, zakres i pojęcie działalności koncesjonowanej, przesłanki uzyskania koncesji o obrót węglem kamiennym w kraju, przesłanki uzyskania koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą, klauzula generalna - bezpieczeństwo państwa, pojęcie jednostki akredytowanej, zabezpieczenia majątkowe – zasady ustanawiania i uwalniania. 4. Zasady zmiany oraz przedłużenia koncesji 5. Naruszenie warunków koncesji: podstawy i zasady wymierzania kar pieniężnych, zasady ograniczania koncesji, zasady cofania koncesji. 6. Jakość paliw – regulacje dla rynku paliw stałych i doświadczenia z rynku paliw ciekłych. 7. Obowiązki koncesjonariusza - opłaty koncesyjne. 8. Przepisy intertemporalne – jak wykonywać działalność w okresie przejściowym.     Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

więcej
 
ENERGIA Z ODPADÓW
19 marca 2015 - 19 marca 2015
  Energia z odpadów – perspektywa dla samorządów 19 marca 2015r., Warszawa       W celu uzyskania szczegółowego programu spotkania prosimy o kontakt:   telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
Ustawa o OZE
12 marca 2015 - 20 maja 2015
  Ustawa o OZE – odliczanie czas zacząć   Szanowni Państwo, w dniu 20 lutego 2015 r. Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii.   Proces legislacyjny tej ustawy, po wielu latach, jest bliski zakończenia. Nowa ustawa o OZE znacząco może zmienić wysokość i zakres wsparcia, które otrzymują operatorzy poszczególnych rodzajów instalacji wytwarzających zieloną energię. W chwili obecnej ustawa liczy aż 144 strony, a poszczególne zapisy ustawy mogą wejść w życie już 1 kwietnia 2015 r. W celu lepszego przygotowania się do „ nowych zasad gry ” przygotowaliśmy dla Państwa cykl warsztatów ściśle ukierunkowanych na dany rodzaj działalności. Podczas poszczególnych warsztatów, razem z Państwem chcielibyśmy  przeprowadzić także próbne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także próbne aukcje uzupełniające.   Warsztaty Nr 1 - Warszawa, 19 marca 2015 r. Temat: Energia z odpadów – perspektywa dla samorządów Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji termicznego przekształcania odpadów.   Warsztaty Nr 2 - Warszawa,23-24 kwietnia 2015 r. Dzień 1 – Temat: Woda, Wiatr i Słońce Dzień 2 – Temat: Biomasa i Biopłyny Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji OZE   Warsztaty Nr 4, Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Temat: OSP i OSD – nowe obowiązki Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego.   Warsztaty Nr 5, Warszawa, 7 maja 2015 r. Temat: Sprzedawca zobowiązany – nowy podmiot na rynku energii? Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych sprzedawców z urzędu i spółek obrotu energią.   Warsztaty Nr 6 - Warszawa, 20 maja 2015 r. Temat: Biogaz Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności przedstawicieli obecnych i przyszłych operatorów instalacji OZE.   INFORMACJE I REJESTRACJA: Koszt udziału w szkoleniu: 490,00 PLN + VAT Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, atomczak@master-institute.pl telefon 22 188 10 71 W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem  

więcej
 
USTAWA o OZE
12 lutego 2015 - 24 marca 2015
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia   12 lutego 2015r., Katowice 20 lutego 2015r, Gdańsk 3 marca 2015r., Warszawa 24 marca 2015r, Warszawa   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 16.01. 2015 r. druk senacki nr 817 ·          Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu ·          Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego. ·          Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo ·          Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym ·          Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: ·          Nowe podmioty w systemie wsparcia ·          Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, atomczak@master-institute.pl telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 www.master-institute.pl   W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem  

więcej
 
KOGENERACJA rozliczenie roku, audyt, efekt zachęty
15 stycznia 2015 - 15 stycznia 2015
  „Kogeneracja 2.0 w praktyce” rozliczenie roku 2014 warsztaty komputerowe 15 stycznia 2015r., Warszawa     Warsztaty pt. „Kogeneracji 2.0 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2014, w świetle znowelizowanych regulacji Prawa energetycznego. Jak przygotować sprawozdanie roczne? W jaki sposób określić ilość „świadectw pełnowartościowych” i „niepełnowartościowych”? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego.   Program szkolenia CHP Celem warsztatów jest: ·          Omówienie zasad systemu wsparcia kogeneracji, w tym przedstawienie różnic pomiędzy „starym” a „nowym” systemem; ·          Przedstawienie zasad rozliczenia roku 2014, obejmującego świadectwa „pełnowartościowe” i „niepełnowartościowe”; ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji, w tym w jednostce „wielopaliwowej”; ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Zaprezentowanie proponowanych zmian w projekcie rozporządzenia MG; ·          Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; ·          Okazję kierowania pytań do eksperta z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Na warsztacie niezbędne jest posiadanie laptopa z uwagi na przewidywane prace w grupach i indywidualne. Osoby, które nie będą posiadać własnego sprzętu prosimy zgłaszać zapotrzebowanie pod numerem Tel. 600 719 200 lub biuro@master-institute.pl W celu uzyskania pełnej agendy spotkania prosimy o kontakt.   INFORMACJE ORGANIZACYJNE   GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A (pl. Zawiszy) Rejestracja 15 stycznia 2015r. rozpoczyna się o godzinie 8:30 , rozpoczęcie szkolenia godzina 9:00.   Istnieje możliwość parkowania na parkingu podziemnym, wjazd od ul. Nowogrodzkiej 4 zł/godzina lub korzystania z parkingu miejskiego. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych oraz noclegów.   Opiekun szkolenia: Monika Gołaszewska. Kontakt z Panią Moniką w dniu szkolenia 600 719 200 lub do biura 22 188 10 71

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl