STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

BIAŁE CERTYFIKATY
09 grudnia 2014 - 09 listopada 2014
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska       8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych
09 grudnia 2014 - 09 stycznia 2015
  Białe certyfikaty – wsparcie realizacji inwestycji efektywnościowych UJĘCIE PRAKTYCZNE* PRZYGOTOWANIE DO III PRZETARGU   9 grudnia 2014r., Warszawa 9 stycznia 2015r., Katowice     Szkolenie prowadzą eksperci: dr Zdzisław Muras i Marek Zawiska      8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:00 – 9:20 Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. · wartości docelowe efektywności energetycznej · wzorcowa rola budynków instytucji publicznych · systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - przedmiot dyrektywy: 1. zakres obowiązku państw członkowskich, 2. zakres obowiązku przedsiębiorstw energetycznych, · krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej · system sankcji 9:20 – 9:35 Krajowe podstawy prawne. Projekt ustawy o efektywności energetycznej z czerwca 2014r.   9:35 – 9:45 Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: · poziom obowiązku krajowego · obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej · kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów 9:45 – 11:00 Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu · wymagane dokumenty · wzór deklaracji przetargowej · zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych” 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 11:15 – 12:45 Spostrzeżenia praktyczne – najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert: · ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce · podstawowe uchybienia: 1. zakres błędów rachunkowych 2. błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej 3. opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania 4. zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii 5. brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach inne najczęstsze popełniane uchybienia 12:45 – 13:30 Lunch 13:30 - 13:45 „Audytor” efektywności energetycznej – wolny zawód: · kto może sporządzić audyt · rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów zakres audytu 13:45 – 14:50 Model wsparcia – ile białych certyfikatów: warunki uzyskania białego certyfikatu ile można uzyskać wartość białego certyfikatu „rodzaje” białych certyfikatów wzór wniosku o białe certyfikaty prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi 14:50 – 15:30 Obowiązek umorzenia białych certyfikatów – gwarancją przychodu podmiotów posiadających certyfikaty: · podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów · zakres przedmiotowy obowiązku · opłata zastępcza · zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz · ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności · case study 15:30 – 16:00 System sankcji - jako gwarant realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego oraz zbytu białych certyfikatów: za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane 16:00 Zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnictwa DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM     KONTAKT: MASTER INSTITUTE telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła
18 listopada 2014 - 18 listopada 2014
  Unbundling księgowy (art. 44 uPe) i wybrane regulacje dotyczące taryf na rynku ciepła     18 listopada 2014r., Katowice hotel Best Western Premier ul. Bytkowska 1A   rezerwacja noclegów: ceny dla uczestników na hasło MASTER INSTITUTE 18.11.14 (warunek skorzystania) - pok. 1-os. 199,00 PLN - pok. 2-os. 239,00 PLN     BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice   ul. Bytkowska 1a 40-147 Katowice, Poland Tel +48 32 721 11 22 Mobile: +48 784 036 222 Fax +48 32 721 11 00 www.bestwesternkatowice.pl

więcej
 
Raportowania i weryfikacji gazów cieplarnianych, raporty roczne i przydział uprawnień.
25 września 2014 - 09 stycznia 2015
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   9 stycznia 2015r. Katowice, Best Western Premier Hotel Zakres: 9.00 – 9.20   P rzewodniki dot. monitorowania i raportowania - prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący Wiktor Krawczyk 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację Wiktor Krawczyk 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji Wiktor Krawczyk 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy Wiktor Krawczyk 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego Wiktor Krawczyk 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej Marcien Sazon 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych Marcin Sazon 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji Wirktor Krawczyk 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz Wiktor Krawczyk 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych Wiktor Krawczyk

więcej
 
ENERGETYKA JĄDROWA
12 czerwca 2014 - 12 czerwca 2014
  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYKA JĄDROWA – INWESTOR, TECHNOLOGIA, FINANSOWANIE 12 czerwca 2014, Warszawa Szanowni Państwo, Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia kroków zmierzających ku rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe etapy rozwoju zostały wyszczególnione w ,,Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Najważniejsze z nich to ustanowienie ram prawnych i przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej, niezbędnej w fazie realizacji projektu, a następnie do zapewnienia eksploatacji elektrowni. Z początkiem 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który określa harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych; przygotowanie infrastruktury organizacyjnej i regulacyjnej pod inwestycje; rolę oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu; kwestie związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Rozwój energetyki jądrowej jest elementem rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki jądrowej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za ideę. Mam nadzieję na wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje i wystąpienia naszych znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji. Zapraszam Państwa do udziału Anna Janiga Dyrektor Programowy MASTER INSTITUTE   Najważniejsze zagadnienia: ·          Program Polskiej Energetyki Jądrowej ·          Inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej ·          Rola i zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ ·          Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ·          Uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki jądrowej ·          Możliwości finansowania ·          Sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi ·          Analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii ·          Wyniki analiz sieciowych dot. możliwości przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych ·          Regulacje prawne   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Ustawa OZE, biomasa
23 maja 2014 - 23 maja 2014
  Akademia biomasy – biomasa dla energetyki 23 maja 2014r. Warszawa       Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR, budynek Millennium, Al. Jerozolimskie 123A   INFORMACJE i REJESTRACJA: Anna Janiga tel. 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Nowa ustawa OZE
24 kwietnia 2014 - 25 kwietnia 2014

więcej
 
Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych
26 marca 2014 - 28 marca 2014
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   26 marca 2014r. Warszawa 28 marca 2014r. Katowice Zakres: 9.00 – 9.20 Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący   9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację   10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji   10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy   11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego   11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej   12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych   13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji   13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz   14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych  

więcej
 
RAPORTOWANIE I WERYFIKACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
29 listopada 2013 - 06 grudnia 2013
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – prezentacja nowych formularzy i wytycznych   29 listopada Katowice, hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1A 6 grudnia Warszawa, GOLDEN FLOOR, AL. Jerozolimskie 123A   Oczekujemy na potwierdzenie udziału przedstawiciela Ministerstwa Środowiska     Zakres: 9.00 – 9.20 Obecny stan wdrażania przewodników i wytycznych do ww. rozporządzeń oraz prezentacja ogólnych założeń wybranych dokumentów Prowadzący W.Krawczyk GHG Professional 9.20-10.00 Nowy wzór raportu rocznego emisji gazów cieplarnianych (GHG) – formularz Excel - identyfikacja i opis instalacji - strumienie paliw i surowców - pomiary ciągłe - niepewności - identyfikacja produktów wytwarzanych przez instalację W.Krawczyk GHG Professional 10.00-10.30 Nowy wzór sprawozdania z weryfikacji emisji GHG – formularz Excel - zespół weryfiaktorski - szczególowa opinia - stwierdzone niezgodności/obszary do doskonalenia/zafałszowania - weryfikacja zmian w instalacji W.Krawczyk GHG Professional 10.30 – 11.00 Biomasa w EU ETS - definicje biomasy - praktyczne podejście do definicji biomasy - pochdzenie biomasy W.Krawczyk GHG Professional 11.00 – 11.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel - z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego - w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs - w kontekście weryfikacji raportu rocznego W.Krawczyk GHG Professional 11.30 – 12.15 Dokumentowanie realizacji procesu nadzoru nad sprzętem pomiarowym na przykładzie wag - legalizacja - wzorcowanie - zapewnienie spójności pomiarowej M. Sazon KASPO LAB 12.15 -13.15 Jak prowadzić nadzór nad wagami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad wagami - oczekiwania podmiotów akredytowanych M.Sazon KASPO LAB 13.15 -13.45 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami - Zalecenia producentów - wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami - legalizacja i wzorcowanie - dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji W.Krawczyk GHG Professional 13.45 – 14.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców - współpraca z laboratorium akredytowanym - plan pobierania próbek paliw i surowców - częstotliwość poboru próbek – formularz Excel - ocena adekwatności planu pobierania próbek - kontrola procesów zlecanych na zewnątrz W. Krawczyk GHG Professional 14.30 – 15.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: - termin wyboru weryfikatora – formularz Excel - kontrola weryfikatorów - wymagania wobec weryfiaktorów - zmiany dokumentów systemowych W. Krawczyk GHG Professional   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl www.master-institute.pl  

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA W POSTACI BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
28 listopada 2013 - 28 listopada 2013
  Efektywność energetyczna i białe certyfikaty w ujęciu teoretycznym i praktycznym   28 listopada 2013r., Warszawa   PROGRAM:   1)      Prawna podstawa wsparcia efektywności energetycznej; a.        Dyrektywy 2006/32/WE i 2012/27/UE; b.       Ustawa o efektywności energetycznej i rozporządzenia wykonawcze; 2)      Obowiązujące systemy wspierania wytwórców energii elektrycznej – analogia do wsparcia efektywności energetycznej; 3)      Zakres możliwości inwestycyjnych, których realizacja pozwala na otrzymanie białych certyfikatów; a.        Kategorie i rodzaje przedsięwzięć; b.       Wykaz przedsięwzięć; c.        Ograniczenia; d.       Przetargowy tryb wyboru; e.        Wartość efektu energetycznego jako kryterium; 4)      Skuteczne przygotowanie do zbliżającego się przetargu – omówienie zagadnień na przykładowych przedsięwzięciach; a.        Dane niezbędne do zamieszczenia w deklaracji; b.       Audyt efektywności energetycznej – wymagany zakres danych i informacji; c.        Karta audytu; d.       Sposób przygotowania i przedstawienia dokumentów; e.        Podsumowanie i doświadczenia z pierwszego przetargu; 5)      Białe certyfikaty; a.        Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej; b.       Strategie obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej; c.        Audyt końcowy; d.       Weryfikacja uzyskanej oszczędności energii; 6)      Obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z uczestnictwa w systemie wsparcia; a.        Podmioty zobligowane do zakupu i umorzenia białych certyfikatów; b.       Sposób kalkulacji wysokości obowiązku – przykład; c.        Proces umarzania świadectw efektywności energetycznej; d.       Opłata zastępcza alternatywnym sposobem wypełnienia obowiązku; e.        Kary; 7)      Panel dyskusyjny. Cel szkolenia: Omówienie zasad działania systemu wspierania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej białymi certyfikatami. Wskazanie newralgicznych punktów związanych z planowaniem i realizacją procesu uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Omówienie na wybranych przykładach sposobu gromadzenia, kalkulowania i przedstawienia danych wskazujących na uzyskanie oszczędności energii jak również przedstawienia informacji niezbędnych do skutecznego udziału w przetargu. Przedstawienie informacji dotyczących zasad rozliczenia obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej.     INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, tel: 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl