STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

SYSTEM WSPARCIA W POSTACI BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
28 listopada 2013 - 28 listopada 2013
  Efektywność energetyczna i białe certyfikaty w ujęciu teoretycznym i praktycznym   28 listopada 2013r., Warszawa   PROGRAM:   1)      Prawna podstawa wsparcia efektywności energetycznej; a.        Dyrektywy 2006/32/WE i 2012/27/UE; b.       Ustawa o efektywności energetycznej i rozporządzenia wykonawcze; 2)      Obowiązujące systemy wspierania wytwórców energii elektrycznej – analogia do wsparcia efektywności energetycznej; 3)      Zakres możliwości inwestycyjnych, których realizacja pozwala na otrzymanie białych certyfikatów; a.        Kategorie i rodzaje przedsięwzięć; b.       Wykaz przedsięwzięć; c.        Ograniczenia; d.       Przetargowy tryb wyboru; e.        Wartość efektu energetycznego jako kryterium; 4)      Skuteczne przygotowanie do zbliżającego się przetargu – omówienie zagadnień na przykładowych przedsięwzięciach; a.        Dane niezbędne do zamieszczenia w deklaracji; b.       Audyt efektywności energetycznej – wymagany zakres danych i informacji; c.        Karta audytu; d.       Sposób przygotowania i przedstawienia dokumentów; e.        Podsumowanie i doświadczenia z pierwszego przetargu; 5)      Białe certyfikaty; a.        Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej; b.       Strategie obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej; c.        Audyt końcowy; d.       Weryfikacja uzyskanej oszczędności energii; 6)      Obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z uczestnictwa w systemie wsparcia; a.        Podmioty zobligowane do zakupu i umorzenia białych certyfikatów; b.       Sposób kalkulacji wysokości obowiązku – przykład; c.        Proces umarzania świadectw efektywności energetycznej; d.       Opłata zastępcza alternatywnym sposobem wypełnienia obowiązku; e.        Kary; 7)      Panel dyskusyjny. Cel szkolenia: Omówienie zasad działania systemu wspierania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej białymi certyfikatami. Wskazanie newralgicznych punktów związanych z planowaniem i realizacją procesu uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Omówienie na wybranych przykładach sposobu gromadzenia, kalkulowania i przedstawienia danych wskazujących na uzyskanie oszczędności energii jak również przedstawienia informacji niezbędnych do skutecznego udziału w przetargu. Przedstawienie informacji dotyczących zasad rozliczenia obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej.     INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, tel: 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
Efektywność energetyczna i białe certyfikaty w ujęciu teoretycznym i praktycznym
23 października 2013 - 24 października 2013

więcej
 
Gwarancje pochodzenia a świadectwa pochodzenia
22 października 2013 - 22 października 2013
  Gwarancje pochodzenia a świadectwa pochodzenia w świetle zmian przepisów prawa   warsztaty   22 października 2013r. Warszawa GOLDEN FLOOR ( budynek MILLENNIUM) Al. Jerozolimskie 123A       Warsztaty poprowadzą eksperci Urzędu Regulacji Energetyki i Towarowej Giełdy Energii    Celem warsztatów jest: ·          przedstawienie obowiązujących regulacji dotyczących gwarancji pochodzenia; ·          przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących zmian systemu wsparcia OZE; ·          omówienie obowiązków operatora systemu elektroenergetycznego; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia; ·          przedstawienie niezbędnej zawartości wniosków o wydanie uznanie gwarancji pochodzenia;   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia; ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie gwarancji pochodzenia; ·          możliwość pracy na przykładowych wnioskach o uznanie gwarancji pochodzenia; ·          okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w OZE;      

więcej
 
Rozporządzenie REMIT – regulacje i obowiązki
18 października 2013 - 18 października 2013
  Rozporządzenie REMIT – regulacje i obowiązki 18 października 2013r., Warszawa seminarium   Najważniejsze zagadnienia:   ·  Obowi ą zki uczestników rynku wynikaj ą ce z Rozporz ą dzenia REMIT ·  Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT, EMIR, MiFID ·  Regulacje REMIT i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym b ę d ą cych instrumentami finansowymi ·  Zarz ą dzanie obrotem informacjami poufnymi na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi     Seminarium poprowadzą: Konrad Kosicki, Norton Rose Fulbright Tomasz Rogalski, Norton Rose Fulbright Jan Noworyta, Dyrektor ds. krajowego rynku energii, Towarowa Giełda Energii Oczekujemy na potwierdzenie zaproszonych prelegentów   PARTNER PRAWNY  NORTON ROSE FULBRIGHT Law around the world nortonrosefulbright.com     Informacje i rejestracja: 22 188 10 71, mobile: 698 651 325 atomczak@master-institute.pl , www.master-institute.pl      

więcej
 
V BALTIC BUSINESS FORUM 2013
16 października 2013 - 18 października 2013
  V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 16-18 PAŹDZIERNIKA 2013 ŚWINOUJŚCIE   Baltic Business Forum to odbywające się od 2009r. wydarzenie gospodarcze skupiające przedsiębiorców i polityków z Unii Europejskiej oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorami konferencji jest Europe North East Association (dawniej Baltic Business Forum), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Świnoujście. W dniach 16-18 października 2013r. w Świnoujściu odbędzie się V edycja międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum pod hasłem „Europa: Północ, Wschód – biznes bez granic”. Tegorocznym gościem honorowym będzie Federacja Rosyjska, a tematy konferencji będą głównie skupiały się na rozwijaniu współpracy gospodarczej między krajami Europy Północnej oraz Środkowo-Wschodniej. W Świnoujściu, jak co roku, spodziewani są aktualni i byli przywódcy państw świata, ministrowie, samorządowcy, szefowie wielu agend rządowych oraz pozarządowych, niezależni eksperci, a przede wszystkim – przedsiębiorcy. Obrady zainauguruje wystąpienie byłego prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Janusz Piechociński, który obejmie przewodnictwo nad dyskusją w debacie ministrów gospodarki krajów basenu Morza Bałtyckiego i Partnerstwa Wschodniego. Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://balticbusinessforum.eu/formularz-uczestnictwa/ i wysłać na adres: bbf@eunea.org do dnia 1 października 2013r. Więcej informacji pod numerem tel.: +48 501 074 645, e-mail: : bbf@eunea.org. Kontakt w sprawie wspólpracy marketingowej: + 48 604 050 480, e-mail: biuro@master-institute.pl

więcej
 
AKADEMIA BIOMASY - regulacje dot. gospodarki paliwem biomasowym
20 września 2013 - 20 września 2013
  Akademia biomasy - biomasa dla energetyki - nowe regulacje dotyczące gospodarki paliwem biomasowym   20 września 2013r. Warszawa     Szanowni Państwo,   Zapraszamy do rejestracji i na kawę powitalną w godzianch 9:00 - 9:30 Szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:30 Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A, XV piętro, sala 11 Sala z nagłośnieniem   Możliwość parkowania w parkingu podziemnym. Wjazd od ul. Nowogrodzkiej 80. Koszt 4 PLN netto/godzina     W pobliżu ośrodka szkoleniowego hotel: Radisson Blue Sobieski, Kyriad, Campanille, Premiere Classe   W przypadku pytań prosimy o kontakt: Monika Gołaszewska, 600 719 200, mgolaszewska@master-institute.pl

więcej
 
NOWELA PRAWA ENERGETYCZNEGO ,,MAŁY TRÓJPAK
10 września 2013 - 10 września 2013
    Nowela Prawa energetycznego – zakres tzw. małego trójpaku - najważniejsze planowane zmiany warsztaty 10 września 2013r., Warszawa     Szkolenie prowadzi: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego 8.8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Kawa powitalna 9.9.00–10.00 Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Poselski projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego, ·       Rządowy projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego (kogeneracja - z kwietnia 2013)  ·       Dyrektywa 2009/28/WE – zakres implementacji ·       Dyrektywa 2009/73/WE -- podstawowe założenia ·       Dyrektywa 2009/72/WE - podstawowe założenia ·       Dyrektywa 2012/27/UE – rozwiązania dla kogeneracji 10.00-11.00 Zakres zmian dotyczących systemów wsparcia OZE i CHP: ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja – koncesja, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo? ·          Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, ·          Odbiorca przemysłowy – zasady ograniczenia „łożenia” na systemy wsparcia, ·          Gwarancja pochodzenia, ·          KPD – w zakresie OZE ·          Zasady monitorowania rynku OZE, CHP i biogazu ·          Instalator mikroinstalacji – zasady szkolenia i certyfikacji, ·          Transfery statystyczne i wspólne inwestycje OZE, ·          Wsparcie dlawysokosprawnej kogeneracji – od kiedy i do kiedy. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-12.45 Zakres zmian (…) OZE i CHP c.d. 12.45-13.30 LUNCH 13.30-16.00 Planowane zmiany w odniesieniu do rynku paliw i energii: ·          Zmiana sprzedawcy – nowe rozwiązania, ·          Nowe uprawnienia odbiorców na konkurencyjnym rynku paliw i energii, ·          Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw i energii, ·          Odbiorca wrażliwy, ·          Sądy polubowne, ·          Operatorzy systemu elektroenergetycznego i gazowego– zasady certyfikacji oraz nowe zadnia i obowiązki, ·          Inspektor do spraw zgodności, ·          Operator systemu gazowego magazynowego – zakres unbundlingu. ·          „Małe zamknięte systemy dystrybucyjne”, ·          Inteligentne opomiarowanie, ·          Działania planistyczne i nowa infrastruktura ·          Obligo giełdowe – gazowe – podstawowe założenia, ·          Zakres niezależności regulatora rynku, ·          Nowy zakres i rozwiązania dotyczące kar pieniężnych.   16.00 -16.15. Posumowanie i zakończenie szkolenia   Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatu – dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.     Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).     INFORMACJE I REJESTRACJA: Monika Gołaszewska, Specjalista ds. szkoleń, tel (22) 333 73 06, 600 719 200, mgolaszewska@master-institute.pl  

więcej
 
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W POLSCE
22 sierpnia 2013 - 22 sierpnia 2013
  Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu  w Polsce po nowelizacji prawa energetycznego   Szkolenie od 9-16. 1.      Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii i gazu: Ustawy: Prawo energetyczne – po nowelizacji z 21 czerwca 2013 r.,, Nowela kogeneracyjna Rozporządzenia 2.      Kierunki zmian krajowego rynku gazu: Dyrektywa 2009/73/WE – wspólny rynek Dyrektywa 2012/27/UE – kogeneracja Dyrektywa 2009/72/WE – wspólny rynek, 3.      Struktura i podstawowe podmioty rynku: Operatorzy systemów: ü  wyznaczenie operatorów – nowe zasady i rozwiązania ü  wydzielenie własnościowe OSP (OU), ISO, ITO, ü  certyfikacja OSP oraz tzw. państwa trzeciego, ü  zadania i funkcje oraz perspektywy ewolucji obowiązków ü  obowiązki operatorów w okresie przejściowym – po wejściu w życie małego trójpaku. Możliwości i zasady zwolnienia z obowiązków publicznoprawnych dla tzw. „nowej infrastruktury” Nowe obowiązki w zakresie przyłączania do sieci. Mikroinstalacja – nowy podmiot na rynku energii uprawnienia i obowiązki, w tym dla dotychczasowych uczestników rynku. Sprzedawca i odbiorca na rynku energii elektrycznej – nowe zadania i uprawnienia: ü  Ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych. ü  Odbiorca wrażliwy, ü  Odbiorca przemysłowy – a przedsiębiorstwo obrotu. ü  Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw gazowych. ü  Sądy polubowne Podstawowe umowy– rodzaje, zasady zmiany   4.      Ewidencja księgowa – zmiany w zasadach prowadzenia. 5.      Planowanie rozwoju, w tym liczniki zdalnego odczytu oraz planowanie rozwoju sieci należącej do podmiotu trzeciego 6.      Obligo gazowe – obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę lub rynek regulowany. 7.      Kogeneracja– rozwiązania utrwalone, zmiany, perspektywy 8.      Niezależność regulatora rynku.   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga, tel: 604 050 480, ajaniga@master-institute.pl

więcej
 
AKADEMIA BIOMASY
20 sierpnia 2013 - 20 sierpnia 2013
Szanowni Państwo, Zapraszamy na warsztaty z cyklu AKADEMIA BIOMASY. Bliższe informacje pod numerem telefonu 604 050 480 lub biuro@master-institute.pl     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR, budynek MILLENNIUM, Al. Jerozolimskie 123A, XV pietro , sala nr 11. Rejestracja od godziny 9:00. Szkolenie trwa od 9:30 - 16:30     Dodatkowo do dyspozycji naszych gości oferujemy parking podziemny (wjazd od ul. Nowogrodzkiej),   w cenie 4 zł netto / godzinę / samochód  

więcej
 
PRZEDŁUŻENIE SYSTEMU WSPARCIA KOGENERACJI
23 maja 2013 - 24 maja 2013
  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Paliwa gazowe, gazy specjalne a biogaz  II edycja   23-24 maja 2013r., Warszawa     Celem warsztatów jest: ·          Omówienie sposobów wypełniania wniosków o wydawanie koncesji, promesy koncesji ·          Przedstawienie wymagań odnośnie dokonywania zmian w koncesji ·          Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”) ·          Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; ·          Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji ·          Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego ·          Omówienie zasad dokumentowania danych do audytu rocznego ·          Omówienie najczęściej spotykanych uchybień oraz niezgodności podczas audytów rocznych ·          Praktyczne aspekty doboru urządzeń pomiarowych oraz określenia osłony bilansowej ·          Zaprezentowanie uwarunkowań systemu wsparcia kogeneracji w świetle projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie koncesji/promesy koncesji; ·          Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; ·          Okazję kierowania pytań do ekspertów z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; ·          Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami     Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania, osoby zainteresowane udziałem, prosimy o wcześniejsżą rezerwację miejsc. Przyjmujemy 30 osób.

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl