STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

REACH – zarządzanie chemikaliami – skuteczne praktyki
29 września 2010 - 30 września 2010
  Czy Twoja firma jest przygotowana do zakończenia procesu rejestracji substancji chemicznych? To pytanie musi postawić każdy, kto produkuje lub wprowadza na teren Unii chemikalia. Zgodnie z artykułem 28 REACH rejestracja wstępna jest wymagana, gdy chcemy skorzystać z przepisów przejściowych w zakresie obowiązku pełnej rejestracji chemikaliów. Pamiętajmy, że zgodnie z zaleceniami REACH brak owej rejestracji będzie związany z brakiem możliwości obrotu. A zatem każdy potencjalny zainteresowany powinien dla substancji wprowadzonych na rynek ( a wiec znajdujących się już w obrocie), które wprowadzane są w ilości co najmniej 1 tony rocznie, przedłożyć Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) informacje. W praktyce okazuje się, że ilość aktów prawnych oraz fakt, że wiele zagadnień i interpretacji przepisów budzi wątpliwości w firmach, sprawia, że wielu przedsiębiorców nie do końca jest pewnych tego co, kiedy i w jaki sposób powinni wykonać. Aby rozwiać te i inne, związane z obrotem chemikaliami na rynku, wątpliwości, zapraszamy Państwa na spotkanie branżowe z udziałem najlepszych ekspertów.   Czy Twoja firma jest przygotowana do zakończenia procesu rejestracji? 29-30 września 2010, Warszawa, Centrum Konferencyjne ALFA   STANOWISKA KONSULTACYJNE NASZYCH EKSPERTÓW Przewodniczący konferencji: Zbigniew Ślęzak , Przewodniczący Komisji Prawodawstwa Chemicznego, Wiceprezes ZG, SITPChem Prelegenci:   Bobby Arash, prawnik, Magnusson Kancelaria Prawnicza, Sztokholm   Bartosz Clemenz , radca prawny, counsel w kancelarii Salans Bolesław Hancyk, ekspert ONZ, Instytut Przemysłu Organicznego Marcin Kaźmierski , Radca Prawny, Sójka&Maciak Adwokaci   Andrzej Krześlak, ekspert w Centrum ds REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej; Punkt Konsultacyjny ds REACH Ministerstwa Gospodarki oraz Punkt Konsultacyjny PIPC Monika Malicka, MALEX Zaklad Utylizacji Odpadów Marcela Palczewska-Tulińska, ekspert w Centrum ds REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej; Punkt Konsultacyjny ds REACH Ministerstwa Gospodarki oraz Punkt Konsultacyjny PIPC Paweł Skiba, Pełnomocnik do spraw REACH w POCH Marianna Staniak, Specjalista ds. REACH, MIA-CHE Katarzyna Sulimierska , aplikantka adwokacka, associate w kancelarii Salans   Zbigniew Ślęzak , Przewodniczący Komisji Prawodawstwa Chemicznego, Wiceprezes ZG, SITPChem NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Rozporządzenia REACH Zmiany w prawodawstwie polskim związane z rozporządzeniem REACH Podstawy CLP - harmonogram Rejestracja substancji przez jej producenta lub importera Koszty rejestracji Problemy  klasyfikacji substancji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń fizykochemicznych; Rozporządzenie Komisji (WE) 440/2008 - metody badań fizykochemicznych podstawą klasyfikacji.  Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów, dalszych użytkowników Wymóg uzyskania zezwolenia na zastosowanie substancji Karty charakterystyki Opracowywanie scenariuszy narażenia Dalsi użytkownicy substancji Obowiązek przekazywania informacji Obowiązek sporządzania raportu bezpieczeństwa chemicznego Ocena dokumentacji, substancji, półproduktów Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów Badania Laboratoryjne wymagane rozporządzeniem REACH Rozłożenie kosztów za badania – ulgi prawne Kontrola Systemu REACH – elementy kontroli, założenia, przebieg, ocena końcowa Władze kontrolne i sposoby egzekwowania realizacji przepisów Konsorcja producenckie REACH - Korzyści wynikające z zrzeszenia w konsorcjum Komunikacja w zakresie REACH Narzędzia informatyczne - IUCLID5   DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Prezesów firm, dyrektorów ds. REACH, członków zarządu, osoby odpowiedzialne za wdrożenie REACH w firmach: Przemysłu włókienniczego, Przemysłu górniczego, Przemysłu tytoniowego, papierniczego, Przemysłu tworzyw sztucznych, Przemysłu budowlanego, Przemysłu motoryzacyjnego, Przemysłu farmaceutycznego, Przemysłu obronnego, A także: energetyki, elektroniki, artykułów biurowych, środków czystości, kosmetyków, odczynników laboratoryjnych, zabawek, farb i lakierów, barwników i wiele innych. Czy Twoja firma jest przygotowana do zakończenia procesu rejestracji substancji chemicznych?  

więcej
 
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR RID ICAO
08 czerwca 2010 - 09 czerwca 2010
  Od 1 lipca 2009 r. obowiązują znowelizowane przepisy regulujące przewozy drogowe i kolejowe towarów niebezpiecznych. Istotne zmiany obejmują m.in.: sposób klasyfikacji i znakowania towarów zagrażających środowisku, w transporcie drogowym - wprowadzenie nowego wzoru pisemnych instrukcji dla kierowcy oraz obowiązkowego wyposażenia pojazdów.    W praktyce oznacza to konieczność wprowadzenia do praktyki transportowej nowych przepisów wg aktualnej umowy ADR w wersji 2009 – 2011. Wiąże się to z koniecznością aktualizacji dokumentów koniecznych podczas przewozu (Certyfikaty klasyfikacyjne towarów, zmiana instrukcji, itp.) oraz przeszkolenie pracowników i kierowców w zakresie zmienionych zasad transportu towarów niebezpiecznych. Aby prawidłowo przygotować pracowników i zakład do nowych przepisów umowy ADR 2009 – 2011 oraz prowadzić dokumentację zgodną z bieżącymi wymaganiami prawnymi, zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie   Najważniejsze zagadnienia: Regulacje prawne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Właściwe władze i kontrola przestrzegania przepisów dla transportu drogowego i kolejowego Uczestnicy przewozu i ich obowiązki Podział towarów niebezpiecznych i ich klasyfikacja w transporcie drogowym i kolejowym -(zmiany w zakresie klasyfikacji substancji i mieszanin zagrażających środowisku) Pakowanie towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR i RID Wymagania dotyczące oznakowania opakowań i pojazdów w transporcie towarów niebezpiecznych Załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych. Procedury spedycyjne – nowe obowiązki w zakresie przewozu towarów wyłączonych wg działu 3.4 (LQ) Sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych Właściwe władze i kontrola przestrzegania przepisów dla transportu drogowego. Towary wysokiego ryzyka. Ochrona towarów niebezpiecznych. Towary wysokiego ryzyka w przewozie kolejowym RID, Załącznik nr 2 do SMGS) Transport lotniczy - regulacje prawne w zakresie przewozu lotniczego towarów niebezpiecznych, relacje między przepisami ICAO a IATA Bezpieczeństwo chemiczne w transporcie samochodowym Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG   Prelegenci: Inspekcja Transportu Drogowego dr  inż. Wojciech Domański , Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Bolesław Hancyk, członek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów (GHS), Instytut Przemysłu Organicznego Krzysztof Irmiński, doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, PKP CARGO Michał Kozłowski, radca prawny, Partner w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy Tadeusz Leszczyński, Szef bezpieczeństwa produkcji i ekologii, Doradca DGSA, Schenker Marcin Mamiński , Kancelaria Prawna prof. dr hab. inż . Jerzy Michalik, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Sławomir Rupiński , Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Obrotu, Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman kpt. mgr inż. Zdzisław Salamonowicz , Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Paweł Tkaczyk , Deputy Manager, DGM Poland          

więcej
 
1 2 3
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl