STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

BDO - ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami
29 stycznia 2020 - 30 stycznia 2020
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} BDO  czyli prowadzenie przez przedsiębiorstwa ewidencji oraz sprawozdawczości w obszarze gospodarki odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych   29 stycznia 2020 r.  – Warszawa, ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123A 30  stycznia 2020 r. – Katowice, Vienna House, ul. Sokolska 24     Opis i cel szkolenia Z dniem 1 stycznia 2020 r. zacznie funkcjonować moduł ewidencyjny oraz sprawozdawczy „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). W rezultacie ewidencja odpadów będzie prowadzona w sposób elektroniczny, za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu systemu informatycznego. Szczegółowe zasady funkcjonowania BDO określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy czym jej przepisy budzą szereg wątpliwości w zakresie ich praktycznego zastosowania.   Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie przedsiębiorstw do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej. Szkolenie będzie okazją nie tylko zapoznania się z treścią przepisów, ale także będzie stanowiło analizę systemu, który został udostępniony w ramach programu pilotażowego.     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
GOSPODARKA ODPADAMI
25 października 2018 - 30 października 2018
Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – jakie obowiązki ciążą na podmiotach zbierających i przetwarzających odpady po zmianie ustawy o odpadach?       25 października 2018r., Warszawa, Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, sala W7   30 października 2018r., Katowice, Europrofes Group ul. Stawowa 10   Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 9:45 Szkolenie trwa: 10:00 - 16:00 /16:30 z przerwą na kawę i lunch   Opis i cel szkolenia W związku z nasilającym się w ostatnich miesiącach zjawiskiem pożarów odpadów doszło do daleko idących zmian w przepisach prawnych dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów. Mowa tutaj o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 20 lipca o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), a także ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479). Co istotne, nowe regulacje prawne częściowo weszły w życie w sierpniu, a kolejna grupa przepisów wejdzie w życie już 5 września 2018 r. Należy przy tym zauważyć, że nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. I tak, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, obowiązek uzyskania tzw. operatów przeciwpożarowych , a także wymóg ustanowienia zabezpieczenia roszczeń . Kluczowy obowiązek polega natomiast na obowiązku złożenia w ciągu 12 miesięcy wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Podobny obowiązek dotyczy także prowadzących instalacje, którzy przed 5 września 2018 r. uzyskali pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Co istotne, wnioski o zmianę zezwoleń będą musiały spełniać szczegółowe wytyczne wskazane nowelą ustawy o odpadach, a ich niezłożenie w terminie zagrożone jest sankcją w postaci wygaśnięcia danego zezwolenia lub pozwolenia. Na uwagę zasługuje również fakt, że nowym obowiązkom towarzyszy także wzrost uprawnień kontrolno-nadzorczych Inspekcji Ochrony Środowiska . Wśród nich wskazać należy m.in. zmniejszenie rygorów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem kontroli pozaplanowych (tj. bez wcześniejszego poinformowania posiadacza odpadów), a także umożliwienie prowadzenia kontroli w nocy oraz przy użyciu nowych środków (np. dronów). Ponadto, ustawodawca przewidział wzrost budżetu Inspekcji Ochrony Środowiska o ponad 100 mln zł rocznie, co ma przełożyć się na podwojenie liczby inspektorów oraz zwiększenie liczby prowadzonych kontroli. Wśród innych kluczowych zmian należy zwrócić uwagę także na wejście w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo dla przedsiębiorców , czy też zmian związanych z ustaleniem opłat za składowanie odpadów. Co istotne, nowe stawki opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wpływają na wysokość kar pieniężnych ponoszonych przez gminy z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest z przybliżenie w przystępnej formie aktualnego stanu prawnego, a także przedstawienie projektowanych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pon adto, szkolenie może być okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.   Adresaci szkolenia: przedstawiciele zakładów komunalnych, zakładów odbierających i transportujących odpady oraz innych podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK), pracownicy starostw, urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska odpowiedzialni za wydawanie decyzji, pracownicy urzędów gminy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami;   Program szkolenia Blok I – Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 3h lekcyjnych) Część I –Nowelizacja ustawy o odpadach (1,5 h) ·          Główne założenia nowelizacji ·          Przegląd kluczowych zmian o     Nowe zasady magazynowania odpadów o     Obowiązki dotyczące monitoringu wizyjnego (termin na realizację obowiązku, wymagania)   o     Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów   o     Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia o     Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia o     Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy o     Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego ·          Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów ·          Obowiązkowa zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów o     Jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które posiadają ww. zezwolenia? o     Jakie obowiązki ciąża na prowadzących instalacje, dla których wydano pozwolenie zintegrowane? o     Jakie są sankcje za niespełnienie nowych obowiązków? ·          Prezentacja przepisów przejściowych       Część II - Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska (1 h) ·          Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ·          Przegląd nowych uprawnień kontrolnych i nadzorczych ·          Inne zmiany   Część III – Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (0,5h) ·          Aktualny stan prac legislacyjnych ·          Prezentacja założeń nowelizacji o     Wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi o     Zmiany dot. przetargów na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów o     Zmiany dot. selektywnej zbiórki opadów, w tym bioodpadów o     Zmiany dot. ustalania stawki opłaty za odbiór odpadów   Blok II – Konsekwencje ostatnich zmian na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi (2h)   Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ·          nowe stawki opłat ·          warunki obniżenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 05 99 ·          zasady badania próbek składowanych odpadów i podmioty uprawnione do dokonywania badań ·          kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, a wysokość opłat za składowanie odpadów komunalnych ·          narzędzia prawne służące zwiększaniu poziomów recyklingu   Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ·          zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej ·          zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności – uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ·          ponowny wpis do rejestru ·          konsekwencje nieosiągnięcia poziomów recyklingu przez odbierającego odpady   Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów o     główne zasady transportu odpadów o     wymagana dokumentacja o     oznakowanie środków transportu o     nowe uregulowania przewozu odpadów niebezpiecznych   Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów o     Zakres obowiązków ciążących na gminie i sankcje za ich nieprzestrzeganie o     Sprawozdania skupów surowców wtórnych   Blok III – Wyzwania na kolejne lata (0,5h) ·          Gospodarka o obiegu zamkniętym o     istota GOZ o     perspektywa zmian o     Idea „Regionalnego Centrum Recyklingu” o     case study ·          Pytania do prowadzącego         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
PRAWO WODNE
27 września 2018 - 27 września 2018
PRAWO WODNE   Nowe wyzwania w obszarze prawa wodnego dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczycH   Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne oraz procesy inwestycyjne w świetle aktualnych i planowanych regulacjI   27 września 2018r., Katowice VIENNA HOUSE EASY KATOWICE ul. Sokolska 24   Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 8:45 Rozpoczęcie szkolenia: 9:00         Opis i cel szkolenia Dnia 7 czerwca 2018 r. do laski marszałkowskiej wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2638; dalej: „Projekt noweli”). Już pobieżna analiza Projektu noweli prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z aktem, który punktowo odnosi się do największych „niedoskonałości” aktualnych przepisów Prawa wodnego. Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, „stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne”. Wobec powyższego projekt ustawy zawiera rozwiązania prawne, których celem jest m.in. obniżenie rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Jak przy tym wskazują projektodawcy, przedmiotowa nowela „ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy”. Mając na uwadze projektowane zmiany ustawy Prawo wodnego, a także pierwsze praktyczne doświadczenia związane z obowiązywaniem nowych przepisów, przygotowaliśmy dla Państwa unikatowe szkolenie dotyczące prawnych uwarunkowań gospodarowania wodami. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim zadania państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Ponadto, celem szkolenia jest także odniesienie się do kwestii związanych z opłatami za usługi wodne . Nie można również pomijać faktu, że nowe przepisy nakładają na właścicieli ujęć wody, obowiązek rewizji ujęć wody poprzez przeprowadzenie analizy ryzyka ujęć wody. Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do usystematyzowanego przeglądu przepisów, opatrzonych eksperckim komentarzem, a także będą mieli okazję omówić case study dotyczące konkretnych wniosków taryfowych, opłat za usługi wodne, czy też pozwoleń wodnoprawnych.     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
1
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl