STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Przygotowanie dokumentacji w IUCLID 5.2
01 października 2010 - 01 października 2010

Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi funkcjami oprogramowania IUCLID 5.2 niezbędnymi do przygotowania dokumentacji w ramach wspólnego przedłożenia. Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie wymaganych w dokumentacji rozdziałów, pól oraz zasad ich wypełniania ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w nowej wersji oprogramowania.

 
Szkolenie będzie składało się z szeregu ćwiczeń pozwalających zdobyć praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się programem. Przygotowane scenariusze będą obejmować przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, zapytania, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w ramach wspólnego przedłożenia (SIEF). Zaprezentowane zostaną również narzędzia wspomagające przygotowanie takiej dokumentacji oraz sprawdzenie jej kompletności i poprawności.
 
Szkolenie to skierowane jest do osób które przygotowują bądź będą w przyszłości przygotowywać dokumentację na potrzeby wypełniania obowiązków rozporządzenia REACH taką jak poinformowanie o klasyfikacji i oznakowaniu (CLP), dokumentacja rejestracyjna.
Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego oraz podstawowa znajomość oprogramowania IUCLID 5.2
 
 
Przygotowywanie dokumentacji w IUCLID 5.2 jako uczestnik wspólnego przedłożenia oraz zasady przedkładanie jej z wykorzystaniem REACH-IT
 
1 października 2010, Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe
 

 

Najważniejsze zagadnienia:
 
1) REACH- IT –omówienie procesu potwierdzania uczestnictwa we wspólnym przedłożeniu oraz przedkładania dokumentacji rejestracyjnej w ramach wspólnego przedłożenia.
2) Tworzenie zbioru opisującego substancjęSzczegółowy opis wymagań informacji zgodny z 3) REACH: 
Rozdział 1: Ogólne informacje o substancji
Rozdział 3: Produkcja, stosowanie i narażenie 
Rozdział 11: Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania
Rozdział 13: Raport bezpieczeństwa Chemicznego
4) Praktyczne przygotowanie dossier jako uczestnik wspólnego przedłożenia.
5) Wykorzystanie istniejących narzędzi służących do sprawdzenia kompletności przedkładanej dokumentacji
 
 
Do udziału zapraszamy:
  • Producentów i importerów chemikaliów
  • Specjalistów ds. REACH i CLP
  • Dalszych użytkowników w systemie REACH 
  • Dyrektorów ds. technologii i rozwoju
  • Dyrektorów ds. sprzedaży
  • Technologów
  • Kierowników Laboratorium
  • Pełnomocników Zarządu
  • Specjalistów ds. obrotu towarowego

 

PROWADZĄCY:

 

mgr inż. Jacek Cieśla
 
Starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu
Absolwent Politechniki Łódzkiej - specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe
Absolwent Studium Podyplomowego Politechniki Łódzkiej - Sieci Komputerowe i Administracja
Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy
Absolwent wielu kursów zagranicznych dot. oceny ryzyka substancji chemicznych
Ekspert w zakresie REACH IT, IUCLID 5
Ekspert w zakresie oceny ryzyka
 

PARTNERZY KONFERENCJI


 


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl