STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

TARYFA DLA CIEPŁA - ujęcie kompleksowe
10 września 2020 - 10 września 2020

 

Taryfa dla ciepła
- ujęcie kompleksowe na zmieniającym się rynku ciepła

 

10 września 2020r.

 

szkolenie on-line z opcją stacjonarnego w Warszawie (uzależnione od ilości zainteresowanych)

 

8.30 - 9.00  rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.00 - 10.30

 

·       Podstawy prawne oraz obszar regulacji:  ustawa - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz Informacje Prezesa URE.

·       Zmiany na rynku ciepła wprowadzone w wyniku wejścia w życie nowego rozporządzenia taryfowego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 718).

·       Organ regulacyjny i jego funkcja w procesie zatwierdzania taryfy dla ciepła.

·       Warianty zakończenia postępowania administracyjnego.

·       Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego, sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego.

·       Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawa o OZE - implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

·       Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy.

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa.

10.45-13.00

·       Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i jej wpływ na kształt taryfy dla ciepła.

·       Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.

·       Konstrukcja taryfy dla ciepła:

o   Podział odbiorców na grupy.

o   Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy dla ciepła.

o   Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne, koszty modernizacji i rozwoju, koszty zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO2).

 

13.00 -13.45  Lunch

13.45 -16.00

·       Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło:

o   Zaangażowany kapitał (środki trwale netto) stanowiący podstawę wynagrodzenia – WRA.

o   Średnioważony koszt kapitału - WACC.

o   Przykład obliczeniowy.

·       Kalkulacja cen i stawek opłat.

o   Metoda kosztowa kalkulacji.

o   Kalkulacja ceny ciepła metodą wskaźnikową dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji (sposób uproszczony).

o   Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej.

 

16.00 zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.

 

Szkolenie prowadzi:

Były długoletni pracownik URE, obecnie doradca w branży ciepłowniczej elektroenergetycznej i gazowej; w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sporządzający taryfy dla ciepła  przedsiębiorstw energetycznych m.in.  takich jak: Grupa Lotos S.A., Lotos Asfalt  Sp. z o.o., Zarząd  Morskiego  Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie. 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl