STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Zasady i rodzaje wsparcia źródeł OZE w 2020 r. w tym zmiany wprowadzone ustawami o zwalczaniu COVID-19
09 czerwca 2020 - 09 czerwca 2020

 

Zasady i rodzaje wsparcia źródeł OZE w 2020 r.
w tym zmiany wprowadzone ustawami o zwalczaniu COVID-19

AUKCJE 2020

 

9 czerwca 2020r

szkolenie on-line

 

Szkolenie prowadzi: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego, radca prawny

 

8:30 rejestracja uczestników

9:00 – 9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne:

 1. Nowa dyrektywa OZE – kierunki koniecznych/możliwych zmian - sygnalizacja.
 2. Ustawa OZE ze zmianą z 19 lipca 2019 r. oraz zmianami projektowanymi nowelizacją prawa energetycznego z 30.01.2020 r.
 3. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 4. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia
  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
 5. Ustawa o wsparciu kogeneracji i jej wpływ na wsparcie OZE.
 6. Ustawa-Prawo energetyczne - Nowe zasady udzielania koncesji dla OZE.

9:20 – 9:45 Nowości w zakresie rozpoczęcia działalności:

 1. Biogaz rolniczy – nowy zakres,
 2. Nowe podejście do źródeł wodnych,
 3. Propozycje zmian w odniesieniu do hybrydowych instalacji OZE i instalacji OZE
 4. Prosument i Spółdzielnia energetyczna – zakres uprawnień?
 5. Opodatkowane VAT – „energii wsparcia” – jednolite podejście.
 6. Zgłoszenie instalacji OSD oraz przyłączenie do sieci – podejście regulacyjne,
 7. TERMIN wyprowadzenia mocy „po przyłączeniu” a wygrana aukcja – zmiany wynikające z ustaw z 16.04.2020 r.
 8. Kierunki zmian w związku z planowanym uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE)  i operatora informacji rynku energii (OIRE) - sygnalizacja,
 9. Instalacja OZE i hybrydowa instalacja OZE a magazynowanie energii – opomiarowanie w projekcie ustawy,
 10. modernizacja – co to jest i kiedy mamy z nią do czynienia,
 11. Koncesja i rejestracja – sygnalizacja.

9:45 – 10:30 Zakres i zasady dopuszczalnej pomocy publicznej - sygnalizacja:

a)      Zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej

b)      Zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej

c)      Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy

d)      Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

e)      Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej

f)       Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP

g)      Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP

h)      Zakazy kumulacji wsparcia

i)        Efekt zachęty – wymóg dla podmiotów ubiegających się o świadectwa.

 

11:00 – 11:15 przerwa na kawę

10:30 – 13:15 Systemy wsparcia:

 1. Zakres wsparcia w postaci opustów (wytwarzanie na potrzeby własne i nie tylko):
 • Uprawnienia prosumenta - obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja,
 • Spółdzielnia energetyczna – nowy podmiot w systemie opustów – zasady funkcjonowania, poziom opustu, obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia - sygnalizacja,
 • Okres przejściowy – dostosowanie umów.
 1. Świadectwa pochodzenia:
 • Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE,
 • Świadectwa zielone, błękitne, brązowe – co, jak, kiedy, w tym w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii?
 • Zakres obowiązku poszczególnych podmiotów w tym obowiązki odbiorców przemysłowych,
 • Zakres uprawnień ministra właściwego ds. energii w zakresie określenia poziomu obowiązku oraz ilości biomasy pochodzenia rolniczego,
 • Zakres poziomu obowiązku.
 1. System aukcyjny – podstawowe założenia:
 • prekwalifikacja
 • rozpoczęcie wytwarzania energii przed wygraniem aukcji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym,
 • nowe podejście do „wieku urządzeń”,
 • WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – ustawa z 31.03.2020 r.,
 • nowa struktura koszyków aukcyjnych, w tym wsparcie kogeneracji,
 • nowa struktura cen referencyjnych,
 • nowe zasady ogłaszania aukcji przez Prezesa URE – uzgodnienia  z ME,
 • zmiany w zakresie przygotowania i złożenia oferty aukcyjnej,
 • możliwość zmiany oferty która wygrała aukcje – zasady i obszary!
 • nowości w obszarze rozstrzygnięcia aukcji,
 • nowe podejście do sankcji za brak realizacji inwestycji,
 • nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
 • dodatkowe obowiązki instalacji OZE wytwarzających w kogeneracji,
 • nowe podejście do rozliczania „dodatniego” ujemnego salda,
 • zakres ulg dla odbiorców przemysłowych,
 • Aukcja w 2020 – czy znów aukcja papierowa? – rozwiązania z ustawy z 16.04.2020 r.

 

13:15 – 14:00 lunch

14:00 - 15:20 Systemy wsparcia – ciąg dalszy

 1. System stałej ceny lub premii:
 • kiedy i dla kogo FiT i FiP – zmiany przedmiotowe w tym „mocowe”,
 • wsparcie FiT lub FiP a podmiot w trudnej sytuacji,
 • WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie - ustawa z 31.03.2020 r.,
 • zakres obowiązków podmiotu chcącego skorzystać, w tym przechodzącego do systemu FIT lub FIP,
 • zasady sprzedaży niewykorzystanej energii,
 • okres wsparcia.

15:20 – 15:45 Co nowego w systemie kar – za brak wytworzenia w okresach trzyletnich

15:45 – 16:00 Przepisy przejściowe i wykonawcze:

a)      Ilość i wartość oraz ceny referencyjne.

b)      obowiązek notyfikacji pomocy! – od kiedy wsparcie,

c)      jakie przepisy wchodzą w życie w 2020 r. 

 

16:05 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym

 

Szkolenie prowadzi: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych.
Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
ul. Odkryta 48a lok. 009, 03-140 Warszawa
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl