STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

KOGENERACJA 2019- nowy system wsparcia
07 listopada 2018 - 21 listopada 2018

„KOGENERACJA 2019 – nowy system wsparcia”

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – projekt
z dnia 10.10.2018 r.

 

7 listopada 2018r., Warszawa

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, XV piętro sala 3

 

21 listopada 2018r., Warszawa

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, XXVI piętro sala A

 

 

Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. 16 października została opublikowana kolejna wersja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Celem ustawy jest m.in. rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych.

Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, które zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW. Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczególności do rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich.

Nowe mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celów wdrożenia nowych mechanizmów jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach. Szczególne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach.

Nowa odsłona projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytwórczych w kogeneracji.

 

 

 

 

PROGRAM

 

8:45 -9:00 

Rejestracja Uczestników, poranna kawa

9:00 – 10:00

 

Ustawa o CHP – projekt z dnia 10.10. 2018 r. – przepisy ogólne

 

§  nowe definicje, w tym w szczególności:

istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, premia gwarantowana, premia kogeneracyjna, publiczna sieć ciepłownicza, decyzja inwestycyjna;

§  zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

 

10:00 – 11:30

 

Ogólne zasady nowych mechanizmów wsparcia

 

§  podstawowe zasady wsparcia;

§  zakres podmiotowy;

§  maksymalny okres wsparcia;

§  ograniczenie możliwości łączenia wsparcia;

§  ograniczenie nadwsparcia;

11:30 – 13:00

 

Aukcje CHP - zasady uczestnictwa

 

§  warunki przystąpienia do aukcji;

§  prekwalifikacja jednostek;

§  aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia;

§  weryfikacja wygranych ofert;

 

13:00 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:30

 

System wsparcia w formie premii gwarantowanej

 

§  procedura dopuszczenia do systemu;

§  wypłata premii;

§  obowiązki wytwórcy energii;

 

Wsparcie dla jednostek kogeneracji o mocy od 50MW

§  procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej;

§  wypłata premii;

§  obowiązki wytwórcy energii;

§  procedura dopuszczenia do systemu premii kogeneracyjnej indywidualnej;

§  zasady przeprowadzenia naboru;

§  wypłata premii;

 

15:30-16:00

Obowiązki informacyjne wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE

16:00

Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów

 

 

 

 

 

INFORMACJA I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl