STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

NOWELIZACJI USTAWY O OZE
21 czerwca 2018 - 21 czerwca 2018

Nowelizacja USTAWY O OZE

21 czerwca 2018 r. Warszawa, WTT ul. Chłodna 51

 

 

 

PROGRAM:

 

8:30 -9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00 – 9:15:00 Podstawy prawne:

a)      nowela z dnia 19.02.2018r. przyjęta przez RM 06.03.2018 r.

b)      rozporządzenia i projekty rozporządzeń

9:15 – 9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje:

a)      Zmiany dotyczące paliw – nowe pojęcie biomasy i biopłynu,

b)      Nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat,

c)      Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej – wprowadzenie/zmiana definicji: drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego,

d)      Zmiany dotyczące instalacji – nowe podejście do: instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE oraz spółdzielni energetycznej,

e)      Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących

f)       Definicja stałej ceny zakupu,

g)      Nowy obowiązek OSD – „sprawozdawczość prosumencka” 

9:45 – 10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia:

a)     Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej

b)     Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej

c)      Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy

d)     Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

e)     Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej

f)       Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP

g)     Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP

h)     Zakazy kumulacji wsparcia – art. 69a

 

11:00 – 11:15 przerwa na kawę

10:40 – 13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia:

a)      Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia:

·        zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego i bilansowania handlowego

·        zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia

·        zakres wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia

·        nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw

·        modernizacja – a system świadectw pochodzenia – nowe podejście

·        efekt zachęty dla brązowych certyfikatów,

·        nowe wymogi w zakresie opomiarowania paliw.

b)     Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych

c)      Zmiany w systemie aukcyjnym:

·        zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących

·        nowości w obszarze prekwalifikacji,

·        rozpoczęcie wytwarzania energii a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście,

·        nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia

·        modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście

·        długość okresu wsparcia – nowe podejście

·        ”koszty kwalifikowane” wybudowania nowej referencyjnej instalacji

·        nowości w obszarze przeprowadzania aukcji

·        zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych

·        nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80%

·        nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej
w tym dla hybryd OZE,

·        nowe zasady udziału paliw u „współspalaczy”,

·        nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji

·        nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji,
w tym kontrole,

·        zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji,

·        nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,

·        możliwość zamiany stawki opłaty OZE w ciągu roku przez PURE

 

13:15 – 14:00 lunch

14:00 15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia – ciąg dalszy

d)     Nowe rodzaje wsparcia – stała cena:

·        kiedy FiT a kiedy FiP

·        przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji – a FiT i FiP

·        zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu

·        nowy system a dotychczasowe wsparcie

·        FiT i FiP dla nowych jednostek

·        opłata rezerwacyjna

·        FiT i FiP a obowiązki regulatora – zaświadczenie o możliwości sprzedaży

·        możliwości i warunki zmiany oświadczenia o korzystaniu z FiT lub FiP

·        sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku

·        modernizacja instalacji a FiT lub FiP

·        FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany w tym bilansowanie handlowe

·        FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów

·        Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny

e)      NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji

15:30 – 15:45 Co nowego w systemie kar

15:45 – 16:15 Przepisy przejściowe:

a)     dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji

b)     określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2018 i 2019 r.

c)      przejście do systemu FiT lub FiP

d)     wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2018 r.

e)     aukcja „papierowa”

f)       wytwórcy w małych instalacjach – okres przejściowy wynikający ze zmiany mocy

16:15 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym

 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl