STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

KOLOROWE CERTYFIKATY
27 lutego 2018 - 27 lutego 2018

Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii
– systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej

 

27 lutego 2018, Warszawa

Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51

 

 

Dyrektywa 2009/28/WE – OZE i dyrektywa 2012/27UE – efektywnościowo-kogeneracyjna:

·        Podstawowe założenia dyrektyw, w tym zakres ich oddziaływania na porządek krajowy (wyrok TSUE z 2 marca 2017 r., C-4/16, J.D. v. Prezes URE).

·        Pakiet zimowy – kierunki zmian prawodawstwa europejskiego w odniesieniu do OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej, co po 2020 r.?

 

Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

·        Ustawa OZE - Świadectwa pochodzenia i energia elektryczna fizyczna:

·        Zasady wydawania świadectw pochodzenia,

Ø  Rozdaje świadectw pochodzenia:

ü  zielone,

ü  brązowe i

ü  niebieskie certyfikaty,

Ø  Zasady łączenia certyfikatów OZE i CHP

·        Podmioty korzystające i czas wsparcia,

·        Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej,

·        Nowe zasady określenia poziomu obowiązku,

·        Kiedy trzeba realizować obowiązek wyłącznie świadectwami, w tym kierunki przygotowanych zmian,

·        Rozliczanie obowiązku – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.

·        Przedsiębiorstwa przemysłowe.

·        System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.

 

                Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

·        Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych – Prawo energetyczne:
Ø    Zasady wydawania świadectw kogeneracyjnych,

                      Rodzaje świadectw kogeneracyjnych:

·        żółte certyfikaty

·        fioletowe certyfikaty

·        czerwone certyfikaty

Ø    Zakazy łączenia certyfikatów i współspalanie kogeneracyjne.

Ø    Obowiązek przesłania i odbioru energii elektrycznej z kogeneracji.

 

Ø    Rozliczenie obowiązku kogeneracyjnego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.

Ø    Przedsiębiorstwa przemysłowe.

·        System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek

  Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

 

·        Zasady wydawania świadectw efektowności energetycznej,

·        Rodzaje świadectw efektywnościowych:

·        białe certyfikaty – obowiązująca ustawa efektywnościowa,

·        białe certyfikaty „przetargowe” – do kiedy obowiązują,

·        białe certyfikaty z okresu przejściowego – do kiedy obowiązują.

·        Zakazy łączenia certyfikatów i tzw. realizacji przedsięwzięcia.

·        Rozliczenie obowiązku efektywnościowego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.

·        Przedsiębiorstwa przemysłowe.

·        System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.

 

                         Kary pieniężne  

 

·        Zasady wymierzania kar pieniężnych zagadnienia wspólne.

·        Zasady wymierzania kar pieniężnych z ustawy OZE, Prawa energetycznego 
i ustawy o efektywności energetycznej – rozwiązania szczególne.

·        Zasady odstąpienia od wymierzenia kary.

·        Zakres ochrony sądowej – odwołania od kar a obowiązek uiszczenia kary.

·        Zasady egzekucji kar.

                          Świadectwa pochodzenia a gwarancje pochodzenia

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl