STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

KOGENERACJA W PRAKTYCE
17 stycznia 2018 - 17 stycznia 2018
                                            KOGENERACJA 2017 – w praktyce

rozliczenie roku, gwarancje pochodzenia,
nowy system wsparcia po 2018

 

17 stycznia 2018r, Warszawa

Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51

 

 

Celem warsztatów jest:

§  Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej
z kogeneracji wynikających z rozporządzenia Ministra Energii
sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia
z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
;

§  Szczegółowe omówienie zmian w postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z nowelizacji
m.in. ustawy – Prawo energetyczne – aktualne wytyczne URE;

§  Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE spełnienia „efektu zachęty”,
o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w
Wytycznych
w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne
w wysokosprawnej kogeneracji i OZE
;

§  Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji;

§  Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji
(w tym w jednostce „wielopaliwowej”);

§  Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji
oraz o umorzenie „korekcyjne”;

§  Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie niezbędnego zakresu informacji w  sprawozdaniu rocznym;

§  Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji;

§  Co nas czeka po 2018 r. - przedstawienie głównych  założeń nowego systemu wsparcia CHP;

 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:
MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl