STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

OBOWIĄzKI PRZEDSIĘBIORSTW WPROWADZAJĄCYCH NA RYNEK I STOSUJĄCYCH CHEMIKALIA
05 października 2017 - 05 października 2017

 Obowiązki przedsiębiorstw wprowadzających na rynek 

i stosujących chemikalia

 

5 października 2017, Warszawa

MILLENNIUM PLAZA, AL. Jerozolimskie 123A

 

Szkolenie w godzinach 9:30 – 16:00

Rejestracja uczestników i kawa powitalna: 9:15

 

Tematyka szkolenia:

 

 

1.       Rozporządzenie REACH

 

·        rejestracja substancji

- późna rejestracja wstępna

- identyfikacja substancji

- fora SIEF

- wymagania informacyjne

- koszty

- baza substancji zarejestrowanych

 

·        informacja w łańcuchu dostaw od dostawców

- informacje dotyczące rejestracji

- oświadczenia

- zezwolenia

- informacje o substancjach SVHC, lista kandydacka

- certyfikaty

- karta charakterystyki i scenariusze narażenia

- sprostowanie do rozporządzenia 2015/830

- kiedy należy jej wymagać

- jakie informacje powinna zawierać

- jak sprawdzić, czy karta jest aktualna

- informowanie pracowników, Kodeks Pracy a rozporządzenie REACH

- kiedy wymagać scenariuszy

- jak wdrażać scenariusze narażenia w firmie, na co zwracać uwagę

            - przechowywanie informacji

- jak długo

- w jaki sposób

            - informacja przekazywana zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH

- kogo dotyczy

- jakie informacje powinna zawierać

- czy zawsze musi być przekazywana

 

2.       Rozporządzenie CLP

 

·        Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP

- klasy i kategorie zagrożeń

- oznakowanie opakowań produktów chemicznych

- zgodność z kartą charakterystyki

- zgłaszanie klasyfikacji i elementów etykiety do ECHA

 

3.       Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

 

- informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych

- spis zgodny z art. 25

 

4.       Dyskusja i omówienie problemów

 

 

 

 

Koszt uczestnictwa:

890 PLN + VAT/osoba

790 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób

Zgłoszenia przyjmujemy do 29.09.2017

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl