STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w energetyce
26 września 2017 - 26 września 2017

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
w energetyce  - Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE

 

 

seminarium

 

26 września 2017r., Warszawa

 

 

 

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

 

9:30 – 10:30

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia (ADR, mediacja a negocjacje,  definicja: konsumenta, przedsiębiorcy, odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, prosumenta będącego konsumentem, przedsiębiorstwa energetycznego)

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE (art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne)

Sądowe rozstrzyganie sporów

Rola rzeczników konsumentów

 

10:30 – 11:30

Cel i potrzeba wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli ustawy o ADR - nawiązanie do pakietu legislacyjnego zawierającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE oraz dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywy ADR) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 524/2013 oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2014 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenia ODR)

 

11:30 – 12:00

Mieszany system ADR (czym jest ADR, współwystępowanie zarówno biznesowych podmiotów ADR jak i podmiotów ADR o charakterze publicznym)

Rejestr podmiotów ADR prowadzony przez Prezesa UOKiK

Wniosek o wpis do rejestru Prezesa UOKiK i wpis jako warunek konstytutywny

 

12:00 – 12:30

Pytania - dyskusja

 

12:30 – 13:30

Przerwa na lunch

13:30 – 15:00

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE i jego rola w rozwiązywaniu spraw spornych w świetle ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie wprowadzonym do porządku prawnego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823):

-          procedura i ekonomika postępowania;

-          zakres przedmiotowy i podmiotowy spraw (postępowanie reklamacyjne, kto, kiedy i w jakim zakresie może wystąpić z wnioskiem do Koordynatora d.s. negocjacji przy Prezesie URE o polubowne rozwiązanie sporu, wniosek o wszczęcie postępowania):

-          czy i kiedy może mieć miejsce odmowa załatwienia sprawy spornej przez Koordynatora d.s. negocjacji przy Prezesie URE;

-          koszty i czas postępowania przed Koordynatorem d.s. negocjacji przy Prezesie URE

 

15:15 – 15:30

Obowiązek informacyjny przedsiębiorstw energetycznych wobec podmiotów uprawnionych w zakresie wskazanym w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

15:30 – 16:00

Korzyści z polubownego sposobu rozwiązywania sporów na rynku energetycznym

 

 

 

Koszt uczestnictwa:

990 PLN + VAT/osoba

890 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób i kolejnych

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br

dysponujemy ograniczoną ilością miejsc

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:
MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl