STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Zarządzanie ryzykiem płynności w świetle Bazylei III
21 lutego 2013 - 21 lutego 2013

 

Zarządzanie ryzykiem płynności w świetle Bazylei III
 
warsztat
 
21 lutego 2013, Warszawa
 
 
1)     Podstawowe definicje
a)     Kryzys płynności, kryzys grecki.
 • Identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
b)    Pomiar ryzyka płynności.
 • Metoda luki i analiza przepływu środków
 • Nadzorcze miary płynności
 • Szacowanie podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności, szacowanie środków obcych stabilnych i niestabilnych oraz przekroczenia poziomu deklarowanych środków obcych stabilnych

 

2)     Zmiany w zakresie płynności
a)     Miara płynności krótkoterminowej LCR (LiquidityCoverage Ratio)
 • obliczanie aktywów płynnych zgodnie z LCR,
 • szacowanie aktywów wysokiej płynności przy transakcjach repo i reverserepo
 • obliczanie zapotrzebowania na aktywa płynne zgodnie z LCR.
 • szacowanie odpływu środków netto w czasie trwania scenariusza stresowego
 • podstawowe różnice pomiędzy LCR a miarą płynności krótkoterminowej obowiązującą banki zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF oraz ich implikacje dla banków.
 
b)    Miara płynności długoterminowej NSFR (Net StableFunding ratio)
 • Składowe i obliczanie
 • Implikacje dla banków, wyzwania związane z implementacją

 

3)     Zarządzanie ryzykiem płynności
 • Narzędzia do monitorowania płynności zaproponowane przez Bazyleę III
 • Częstotliwość i zakres raportowania
 • Zarządzanie płynnością intra-day
 • Stress testy oraz instrumenty zarządzania płynnością i ich przydatność w warunkach kryzysu
 • Recovery and Resolution Plan (zasady i kształt)
 • Rola nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem płynności

 

4)     Institutional network (Bazylea III) lub institutional protection scheme (CRD IV/ CRR) w zrzeszeniach banków spółdzielczych.
a)     Warunki utworzenia
b)    Zasady funkcjonowania / wpływ na pozycję płynnościową.
c)     Wpływ na polski sektor bankowy / wpływ na sektor bankowości spółdzielczej (zmiana gospodarkifinansowej zrzeszeń).
 
5)     Skutki zmian


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl