STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

DYREKTYWY CDR IV, CRR (BAZYLEA III)
25 września 2012 - 26 września 2012

 

DYREKTYWY CRD IV, CRR (BAZYLEA III)
warsztat
 
25-26 września, Warszawa
Golden Floor, Millennium
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
 
·         Informacje ogólne nt. zmian planowanych w ramach CRD IV i CRR
·         Nowe współczynniki wypłacalności oraz zmiany w definicji kapitału w Basel III w stosunku do obecnych regulacji
·         Nowe bufory kapitałowe
·         Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)
·         Dźwignia finansowa
·         Finansowanie specjalistyczne
·         Adekwatność kapitałowa przez pryzmat kapitału wewnętrznego
·         Ryzyko płynności – standardy płynności i współczynniki regulacyjne
·         Nowe podejście do tworzenia rezerw
·         Ryzyko kredytowe
·         Zachęty na rynku instrumentów pochodnych
Aspekty prawne – zmiany w regulacjach


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl