STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

DYREKTYWY CDR IV, CRR (BAZYLEA III)
25 września 2012 - 26 września 2012

 

DYREKTYWY CRD IV, CRR (BAZYLEA III)
warsztat
 
25-26 września, Warszawa
Golden Floor, Millennium
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
 
·         Informacje ogólne nt. zmian planowanych w ramach CRD IV i CRR
·         Nowe współczynniki wypłacalności oraz zmiany w definicji kapitału w Basel III w stosunku do obecnych regulacji
·         Nowe bufory kapitałowe
·         Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)
·         Dźwignia finansowa
·         Finansowanie specjalistyczne
·         Adekwatność kapitałowa przez pryzmat kapitału wewnętrznego
·         Ryzyko płynności – standardy płynności i współczynniki regulacyjne
·         Nowe podejście do tworzenia rezerw
·         Ryzyko kredytowe
·         Zachęty na rynku instrumentów pochodnych
Aspekty prawne – zmiany w regulacjach


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl