STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tzw. systemy FIT/FIP
30 października 2019 - 30 października 2019

Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii tzw. systemy FIT/FIP


– w tym omówienie zagadnień wynikających z wprowadzonych w 2019 roku zmian
w ustawie o odnawialnych źródłach energii

 

 

30 października 2019r. Warszawa

WARSAW TRADE TOWER ul. Chłodna 51, XXXII piętro

 

Seminarium pt. „Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tzw. systemy FIT/FIP” ma na celu praktyczne przygotowanie do korzystania z systemów wsparcia, skierowanych do podmiotów wytwarzających energię elektryczną z instalacji odnawialnego źródła energii – w tym w wysokosprawnej kogeneracji - i wykorzystujących do jej produkcji wyłącznie biogaz rolniczy albo biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo inny biogaz niż wymieniono  albo hydroenergię, a obecnie także biomasę.  Seminarium podzielono na cztery główne obszary tematyczne. Pierwszy obszar obejmuje analizę zasad odnoszących sie do systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemu taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) oraz systemu dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium) - tzw. systemów FIT/FIP, w tym również nowych definicji i uregulowań wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Drugi moduł obejmować będzie omówienie dokumentów składanych na potrzeby przystąpienia do systemów FIT/FIP oraz wyjaśnienie zagadnień związanych z kumulacją pomocy publicznej. Trzeci moduł poświęcony będzie uszczegółowieniu reguł badania czy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji
w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Czwarty moduł to omówienie obowiązków wytwórców, którzy zamierzają skorzystać z systemów FIT/FIP.

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, 604 050 480
e-mail: biuro@master-institute.pl

 


PROGRAM REJESTRACJA
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl