STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

TARYFY w kontekście zmian w prawie energetycznym i rozporządzeń, zmiany regulacyjne, wskaźniki jakościowe, kalkulacje stawek opłat wg. nowych zasad, bonifikaty
16 kwietnia 2019 - 16 kwietnia 2019

 

 

USTAWA O CENACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TARYFY w kontekście zmian w prawie energetycznym i rozporządzeń,
zmiany regulacyjne, wskaźniki jakościowe,
kalkulacje stawek opłat wg. nowych zasad, bonifikaty

 

 

16 kwietnia  2019., Warszawa

Warsaw Tower, Sienna 39, I piętro

Podstawy prawne:

1) ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych usta

2) nowelizacja ustawy ws. cen prądu zmieniający ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz o ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogenera

3) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

4) projekt rozporządzenia Ministra Energii wersja 3.6 z dnia 14.03.2019 w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 

 

·       Sposób funkcjonowania systemu rekompensat

 

 

·       interpretacja art. 5 przedmiotowej ustawy

 

 

·       interpretacja art. 7 ust.2 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw -  kto i w jaki sposób będzie wyliczał średnioważoną cenę na rynku hurtowym co ma to stanowić punkt wyjścia do porównania tej ceny, do ceny do jakiej będzie musiał cofnąć sektor.

 

·       Implementacja definicji "kwota różnicy" na podstawie rozporządzenia

 

·       artykuły od 5 do 8 dotyczące spółek obrotu w kontekście relacji z klientami.

 

 

·       Renegocjacje umów sprzedaży

 

 

·       opłata przejściowa

 

 

·       podatek akcyzowy

 

sposób kalkulacji taryf dystrybucyjnych