STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Zmiany w obrocie olejami opałowymi. Konsekwencje podatkowe i prawne
25 kwietnia 2019 - 25 kwietnia 2019

Zmiany w obrocie olejami opałowymi. Konsekwencje podatkowe i prawne

 

11 kwietnia 2019 r,. Warszawa

25 kwietnia 2019r., Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw właśnie dotarł do finalnego etapu procesu legislacyjnego. Powyższe oznacza, że w dalszej kolejności projekt trafi do Sejmu i Senatu. 

Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. dodatkowego obowiązku rejestracyjnego dla podmiotów, które zużywają oleje opałowe i w którym to zgłoszeniu należy wskazać: 

  • liczbę posiadanych urządzeń grzewczych, 
  • miejsca (adresy i dane geolokalizacyjne), gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem miejsc (adresów i danych geolokalizacyjnych) urządzeń niestacjonarnych,
  • przewidywaną ilość zużywanych w danym miejscu olejów opałowych przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym,
  • wskazanie rodzaju, typu oraz mocy każdego urządzenia grzewczego. 

Przewiduje się, że projekt ma wejść w życie co do zasady z dniem 1 września 2019 r., należy jednak podkreślić iż obowiązek rejestracyjny może powstać już po 1 czerwca 2019 r. Dodatkowo należy podkreślić, iż projekt ustawy nakłada również obowiązek uczestnictwa w zakresie zakupu olejów opałowych w systemie SENT. Brak uczestnictwa w tym systemie może rodzić odpowiedzialność finansową zarówno poszczególnych podmiotów, jak i pracowników zajmujących się tym tematem. 

Przedmiotowe zmiany mogę mieć również wpływ na cenę wyrobu. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca/jednostka samorządu terytorialnego zużywa rocznie około 18 000 litrów lekkiego oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 47 to akcyza, która jest zawarta w cenie w przypadku dopełnienia powyższych formalności będzie wynosić 4176 zł. Natomiast, jeżeli nabywca nie zdecyduje się na wypełnienie obowiązków wówczas sprzedawca jest zobowiązany naliczyć wyższą stawkę akcyzy co powoduje, że cena tego wyrobu rośnie i całkowity koszt rocznej dostawy tego wyrobu wzrośnie o ponad 28 tys. zł. Przy zamówieniach na poziomie 80 tys. litrów rocznie cena wzrośnie o ponad 120 tys. zł. Może to być więc wzrost istotnej pozycji kosztowej po stronie podmiotów nabywających tego rodzaju wyroby. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

9:00 rejestracja uczestników i kawa powitalna

9:30 – rozpoczęcie szkolenia

1. Obecny system obrotu olejami opałowymi - w jaki sposób utrzymać aktualną cenę wyrobu.

2. Wymogi materialne zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy dla oleju opałowego. 

3. Wymogi formalne zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy dla oleju opałowego. 

 

4. Nowy system obrotu olejami opałowymi od 1 czerwca 2019 r.:

  • nowa instytucja pośredniczącego podmiotu olejowego - od kogo należy kupować olej opałowy i jakie są obowiązki formalne związane z tą instytucją;
  • nowa instytucja zużywającego podmiotu olejowego - czy jako nabywca oleju opałowego powinienem dokonać rejestracji? jeżeli tak to w jaki sposób oraz jakie obowiązki formalne będą na mnie ciążyć?
  • oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego składane w systemie elektronicznym;
  • zmiany w systemie SENT w zakresie obrotu olejami opałowymi.

5. Sankcje finansowe związane z brakiem wdrożenia nowych regulacji. 

 

 

Koszt uczestnictwa:

890 PLN + VAT/osoba

790 PLN + VAT/osoba przy zgłoszeniu od 2 osób.


PROGRAM REJESTRACJA
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl