STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE
22 lutego 2019 - 22 lutego 2019

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE

 

22 lutego 2019r., Warszawa

 

PROGRAM:

 

9:30-10:00

I.               Wprowadzenie - czym są Białe Certyfikaty

Krótkie omówienie  systemu Białych Certyfikatów:

1. Ustawa o efektywności energetycznej

2. Akty wykonawcze od Ustawy

3. Krótkie podsumowanie przetargów

4. Obecny System Białych Certyfikatów

 

10:00 – 10:30

II.             Ustawa o efektywności energetycznej - wymagania dotyczące audytów i wniosków

Pozyskiwanie Białych Certyfikatów w trybie art. 15 i w trybie art. 20

Co powinien posiadać wniosek

Procedura wnioskowania zgodna z warunkami ustawy

Jakie przedsięwzięcia mogą ubiegać się o Białe Certyfikaty - Obwieszczenie Ministra Energii

 

10:30-11:00

III.           Dokumentacja wnioskowa

Jakie dokumenty niezbędne są do prawidłowego złożenia wniosku?

W jaki sposób wypełnić dokumenty?

Gdzie i w jaki sposób podpisać dokumenty?

 

11:00 – 11:15 przerwa na kawę

 

11:15 – 12:45

IV.           Audyt efektywności energetycznej

Omówienie Rozporządzenia Ministra Energii

Dwie metody sporządzania audytów- bilansowa i uproszczona

Jakie informacje muszą być zawarte w audytach

Założenia dotyczące sporządzania audytów uproszczonych

Analiza wariantowa- w jaki sposób ją sporządzać?

Analiza ekonomiczna- jakie minimalne informacje powinna zawierać?

Energia finalna i energia pierwotna- jak wyznaczać ją w audycie

 

 

12:45 – 13:15

V.             Promesa świadectw

Ile trzeba czekać na wydanie decyzji administracyjnej?

Sposoby możliwych uzgodnień z URE

 

Najczęstsze uwagi URE

 

13:15 – 14:00 Przerwa na lunch

 

14:00 - 16:00

VI.           Warsztaty

 

Przygotowanie przykładowych dokumentacji wnioskowych

1. Termomodernizacja budynku (wersja uproszczona)

2. Wymiana oświetlenia (wersja uproszczona i bilansowa)

3. Wymiana silników (wersja uproszczona i bilansowa)

4. Modernizacja kotłowni (wersja uproszczona i bilansowa)

 

16:00-16:30

VII.         Zawiadomienia i wydanie świadectw

 

Kiedy należy sporządzać audyt powykonawczy?

Kto może sporządzić audyt powykonawczy?

Co musi zawrzeć się w skutecznym zawiadomieniu?

Jakie terminy obowiązują wnioskodawców?                                                                            

Co gdy w audycie powykonawczym jest inna wartość efektu energetycznego?