STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

KOGENERACJA 2019- nowy system wsparcia
19 grudnia 2018 - 19 grudnia 2018

KOGENERACJA 2019 - NOWY SYSTEM WSPARCIA


19 grudnia 2018r., Warszawa

Warsaw Trade Tower ul. CHłodna 51, XXXII pietro

 

 

Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. 27 listopada 2018 r.  ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została skierowana do prac w Sejmie. Celem ustawy jest m.in. rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych.

Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, które zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW. Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczególności do rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich.

Nowe mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celów wdrożenia nowych mechanizmów jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach. Szczególne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach.


Nowa odsłona projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytwórczych w kogeneracji.PROGRAM


      8:30 -9:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa
    
      9:00 – 10:00  Przygotowanie jednostki kogeneracji do sprawozdania rocznego
      i audytu jednostki akredytowanej – jak uniknąć ewentualnych błędów:

      § formalno – prawne wymogi wniosku o wydanie „korekcyjne” i/lub umorzenie „korekcyjne” świadectwa pochodzenia z kogeneracji;

      § obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego;

      § sprawozdanie roczne - zakres wymaganych informacji;

      § opinia jednostki akredytowanej;
    
      10:00 – 10:45 Ustawa o CHP – projekt przyjęty przez Radę Ministrów – przepisy ogólne
        a.. nowe definicje, w tym w szczególności:
      istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, publiczna sieć ciepłownicza, premia gwarantowana, premia kogeneracyjna
      
    
      10:45 – 11:30  Ogólne zasady nowych mechanizmów wsparcia
        a.. zakres podmiotowy – kto może skorzystać z nowych mechanizmów wsparcia;
        b.. podstawowe zasady wsparcia – wsparcie dla jednostek nowych,
        zmodernizowanych oraz istniejących;
        c.. maksymalny okres wsparcia;
        d.. ograniczenie możliwości łączenia wsparcia;
        e.. ograniczenie nadwsparcia- zasady uwzględniania pomocy inwestycyjnej;
    
      11:30 – 13:00  Aukcje CHP - zasady uczestnictwa

        a.. prekwalifikacja jednostek - warunki przystąpienia do aukcji;
        b.. aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia;
        c.. weryfikacja wygranych ofert;
        d.. obowiązki i uprawnienia podmiotu po wygraniu aukcji.
      
    
      13:00 – 14:00  Lunch
    
      14:00 – 15:45  System wsparcia w formie premii gwarantowanej
        a.. procedura dopuszczenia do systemu;
        b.. wypłata premii;
        c.. obowiązki wytwórcy energii po uzyskaniu dopuszczenia;
      

      Wsparcie dla jednostek kogeneracji o mocy od 50MW

        a.. procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej;
        b.. wypłata premii;
        c.. obowiązki wytwórcy energii;
        d.. procedura dopuszczenia do systemu premii kogeneracyjnej indywidualnej;
        e.. zasady przeprowadzenia naboru;
        f.. zasady rozstrzygnięcia naboru
        g.. wypłata premii po rozstrzygnięciu naboru;


      Zasady kształtowania zapotrzebowania na energię – obowiązki ME

      Opłata kogeneracyjna

    
      15:45-16:30 Obowiązki informacyjne wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE

      Kary pieniężne

      Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe
    

      16:30 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów
    

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
ajaniga@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 


PROGRAM REJESTRACJA
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl