STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

RYNEK MOCY
22 marca 2018 - 22 marca 2018

Ustawa o RYNKU MOCY w Polsce
- kierunki i perspektywy rozwoju

 

22 marca 2018r., Katowice

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: 

 

 • Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
 • Struktura i podstawowe podmioty rynku
 • Certyfikacja – ogólna a certyfikacja do aukcji głównej i dodatkowych
 • Aukcja – warunki i zasady
 • Rejestr rynku mocy
 • Opłata mocowa
 • Regulamin rynku mocy
 • Umowa mocowa i wtórny obrót mocą.

 

 

PROGRAM:

 

9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:30 – 9:45 Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy:

9:45 – 11:30

Struktura i podstawowe podmioty rynku:

 1. Dostawca mocy a jednostka fizyczna.
 2. Aukcja na moc – rodzaje w ujęciu definicyjnym.
 3. Jednostka wytwarzania a jednostka redukcji zapotrzebowana (DSR).
 4. Jednostki fizyczna a jednostka rynku mocy.
 5. Magazyn energii a rynek mocy.
 6. Moc osiągalna – rodzaje – jako towar rynku mocy.
 7. Obowiązek mocowy a okres zagrożenia.
 8. Uczestnicy rynku mocy

OSP i OSD a rynek mocy – zadania i funkcje:

 1. Certyfikacje: ogólna, do aukcji głównej i do aukcji dodatkowych – wprowadzenie.
 2. Certyfikacja ogólna rozwiązania szczegółowe.
 3. Certyfikacja do aukcji głównej rozwiązania szczegółowe.
 4. Certyfikacja do aukcji dodatkowych rozwiązania szczegółowe.
 5. Certyfikat warunkowy.

F.              Rejestr rynku mocy.

G.             Regulamin rynku mocy.

 

11:30 – 11:45 przerwa na kawę

 

11:45 – 13:40

Aukcja – warunki i zasady:

 1. Aukcja holenderska – jak to przebiega (rundy aukcji),
 2. Aukcja a cenotwórca, cenobiorca i oferta wyjścia,
 3. Planowane parametry aukcji głównej i aukcji dodatkowych,
 4. Krzywa zapotrzebowanie na moc.
 5. Zasady rozstrzygnięcia aukcji.
 6. Jak skorzystać z uprawnienia na rok, 5, 7, 15 a nawet 17 lat. 
 7. Aukcje a jednostki kogeneracji – rozwiązania specjalne.
 8. Jednostki redukcji zapotrzebowania, w tym „nieistniejące” na rynku mocy.
 9. Zabezpieczenia finansowe i „realizacyjne”  – co, kiedy jak? - zasady ustanawiania, wykonania i zwrotu.

 

 

13:40 – 14:20 lunch

14:20 – 16:15

1.      Umowa mocowa zasady i tryb zawierania.

2.      Zasady rozwiązania i skracania umowy mocowej.

3.      Rynek wtórny: wtóry obrót mocą a realokacja - co, kiedy, jak?

4.      Wykonanie obowiązku mocowego na czym polega jak jest weryfikowane - testowy okres zagrożenia.

5.      Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego – kiedy jest należne, za co i ile?

6.      Skorygowany obowiązek mocowy a wynagrodzenie – ile się należy?

7.      Kiedy można nie wykonać obowiązku mocowego w okresie zagrożenia bez negatywnych konsekwencji.

8.      Bonus za „nadwykonanie” obowiązku mocowego.

9.      Niewykonanie obowiązku mocowego i system sankcji poza-administracyjnych.

10.   Opłata mocowa, w tym zadania OSD i zarządcy rozliczeń.

11.   Od kogo i na jakich zasadach pobiera się opłatę mocową.

12.   Czy opłata mocowa wymusza liczniki inteligentne?

13.   Opłata mocowa a przedsiębiorca energochłonny (przemysłowy).

14.   Całkowity koszt rynku mocy i zasady „rozdzielenia” go na odbiorców.

15.   Rozstrzyganie sporów i kary pieniężne.

16.   Przepisy wprowadzające i intertemporalne.

16:15 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

 

dr Zdzisław Muras – doktor nauk prawnych, radca prawny,  doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz komentarza do dyrektywy 2009/28/WE (2018r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017 r.) iEncyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005r.)

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl


PROGRAM REJESTRACJA
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl