STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Oznakowanie i rozszerzona karta charakterystyki chemikaliów
06 marca 2014 - 06 marca 2014
  "Oznakowanie i rozszerzona karta charakterystyki chemikaliów"     Tematyka szkolenia:     1.  Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw   Jakie informacje powinny być podane w karcie charakterystyki W jaki sposób powinien być podany identyfikator produktu Jak sprawdzić, czy karta jest poprawna Jak powinna być zapisana klasyfikacja w podsekcji 2.1 Jak informacje powinny znaleźć się w podsekcji 2.2 dotyczącej oznakowania Co oznacza dostarczenie karty na żądanie Kiedy należy dokonać aktualizacji karty Kary związane z kartami charakterystyki   2. Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki kto powinien je sporządzać jak powinny wyglądać w jaki sposób powinny być dołączone do kart charakterystyki kiedy ich wymagać   3. Główne wytyczne rozporządzenia CLP dot. Oznakowania i pakowania ·          zakres rozporządzenia dot. oznakowania ·          okresy przejściowe ·          piktogramy ·       identyfikator produktu ·       wymiary i wygląd etykiety ·       informacje uzupełniające        

więcej
 
ROZSZERZONA KARTA CHARAKTERYSTYKI
27 września 2012 - 27 września 2012
  ROZSZERZONA KARTA CHARAKTERYSTYKI JAKO NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W ŁAŃCUCHU DOSTAW   warsztaty   27 września 2012, Warszawa     Najważniejsze zagadnienia: Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem REACH Raport bezpieczeństwa chemicznego Scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki  

więcej
 
Klasyfikacja i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
06 lipca 2012 - 06 lipca 2012
  Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania substancji/mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP   WARSZTAT 6 lipca 2012, Warszawa   1. Wprowadzenie – przypomnienie kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska: • ogólne zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin; • wartości graniczne ; • specyficzne stężenia graniczne; • współczynniki M; • ogólne stężenia graniczne • zasady pomostowe dla mieszanin.   2. Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce nowych wytycznych dotyczących klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska: • załącznik VI do rozporządzenia CLP; • wartości graniczne; • specyficzne stężenia graniczne; • ogólne stężenia graniczne • współczynnik M ; • tabela przełożenia • badania   3.Ćwiczenia z oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenia: • piktogramy; • identyfikator produktu; • wymiary i wygląd etykiety; • informacje uzupełniające;   4. Podsumowanie warsztatów i dyskusja.  

więcej
 
SCENARIUSZE NARAŻENIA
13 kwietnia 2012 - 13 kwietnia 2012
  Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki   warsztat   13 kwietnia 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, ATRIUM CENTRUM     Program szkolenia     9:00 – 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA   9:30 – 10:30 Ocena bezpieczeństwa chemicznego - wprowadzenie - podstawowe elementy oceny:       a) ocena zagrożeń       b) ocena właściwości PBT - dodatkowe elementy oceny:       a) ocena narażenia       b) charakterystyka ryzyka     10:30 – 11:30 Dalszy użytkownik a ocena bezpieczeństwa chemicznego – kiedy dalszy użytkownik musi sporządzać własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego, - czego ona musi dotyczyć, - ile jest czasu, - skąd wziąć wyniki badań, - czy należy o wykonaniu oceny poinformować ECHA - czy dalszy użytkownik musi sporządzać scenariusze narażenia   11:30 – 11:45 przerwa na kawę   11:45 – 13:15 Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki - format scenariuszy - powiązanie z niektórymi sekcjami karty charakterystyki - ile scenariuszy należy sporządzić - zastosowania zidentyfikowane a tytuł scenariusza narażenia - wartości DNEL i PNEC - język scenariusza     13:15 – 14:00 lunch   14:00 – 16:00 Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki - format scenariuszy - powiązanie z niektórymi sekcjami karty charakterystyki - ile scenariuszy należy sporządzić - zastosowania zidentyfikowane a tytuł scenariusza narażenia - wartości DNEL i PNEC - język scenariusza - jakie informacje powinny być podane - kto powinien je sporządzać - co dalszy użytkownik musi zrobić, kiedy uzyska SN i jaki ma na to czas - jak go wprowadzić - ile czasu ma dalszy użytkownik, żeby wprowadzić scenariusz narażenia - jakie informacje są najważniejsze dla firmy - od kogo wymagać SN   Dyskusja na zakończenie – odpowiedzi na pytania uczestników warsztatu   16:00 zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów     Prowadzący: Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych  

więcej
 
KARTY CHARAKTERYSTYKI, KATOWICE
19 września 2011 - 20 września 2011
  Najważniejsze zagadnienia: Karty charakterystyk: Tworzenie Klasyfikacja Jak wypełniać formularze Jak przekształcać zgodnie z przepisami Nowe oznakowania Rozporządzenie CLP Klasyfikacja CLP Zmiany w klasyfikacji Okresy przejściowe Jakie są zmiany w rozporządzeniach Jak się zmieniła klasyfikacja CLP i GHS Ocena ryzyka – jakie wymagania dla każdego produktu Zmiany w systemie etykietowania Przepisy dot surowców VHS – jakie sa najnowsze trendy w Europie Obowiązki dalszego użytkownika   Scenariusze narażenia: Odbiór Przekaz scenariuszy Jak tworzyć Jak czytać scenariusze Jak wprowadzić do BHP Jak przetłumaczyć pewne definicje Dyrektywa CLP – wdrażanie do 2015 roku odnośnie substancji  

więcej
 
Przygotowanie dokumentacji w IUCLID 5.2
01 października 2010 - 01 października 2010
Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi funkcjami oprogramowania IUCLID 5.2 niezbędnymi do przygotowania dokumentacji w ramach wspólnego przedłożenia. Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie wymaganych w dokumentacji rozdziałów, pól oraz zasad ich wypełniania ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w nowej wersji oprogramowania.   Szkolenie będzie składało się z szeregu ćwiczeń pozwalających zdobyć praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się programem. Przygotowane scenariusze będą obejmować przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, zapytania,  ze szczególnym naciskiem na przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w ramach wspólnego przedłożenia (SIEF). Zaprezentowane zostaną również narzędzia wspomagające przygotowanie takiej dokumentacji oraz sprawdzenie jej kompletności i poprawności.   Szkolenie to skierowane jest do osób które przygotowują bądź będą w przyszłości przygotowywać dokumentację na potrzeby wypełniania obowiązków rozporządzenia REACH taką jak poinformowanie o klasyfikacji i oznakowaniu (CLP), dokumentacja rejestracyjna. Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego oraz podstawowa znajomość oprogramowania IUCLID 5.2     Przygotowywanie dokumentacji w IUCLID 5.2 jako uczestnik wspólnego przedłożenia oraz zasady przedkładanie jej z wykorzystaniem REACH-IT   1 października 2010, Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe     Najważniejsze zagadnienia:   1) REACH- IT –omówienie procesu potwierdzania uczestnictwa we wspólnym przedłożeniu oraz przedkładania dokumentacji rejestracyjnej w ramach wspólnego przedłożenia. 2) Tworzenie zbioru opisującego substancjęSzczegółowy opis wymagań informacji zgodny z 3) REACH:  Rozdział 1: Ogólne informacje o substancji Rozdział 3: Produkcja, stosowanie i narażenie  Rozdział 11: Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania Rozdział 13: Raport bezpieczeństwa Chemicznego 4) Praktyczne przygotowanie dossier jako uczestnik wspólnego przedłożenia. 5) Wykorzystanie istniejących narzędzi służących do sprawdzenia kompletności przedkładanej dokumentacji     Do udziału zapraszamy: Producentów i importerów chemikaliów Specjalistów ds. REACH i CLP Dalszych użytkowników w systemie REACH  Dyrektorów ds. technologii i rozwoju Dyrektorów ds. sprzedaży Technologów Kierowników Laboratorium Pełnomocników Zarządu Specjalistów ds. obrotu towarowego   PROWADZĄCY:   mgr inż. Jacek Cieśla   Starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu Absolwent Politechniki Łódzkiej - specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe Absolwent Studium Podyplomowego Politechniki Łódzkiej - Sieci Komputerowe i Administracja Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy Absolwent wielu kursów zagranicznych dot. oceny ryzyka substancji chemicznych Ekspert w zakresie REACH IT, IUCLID 5 Ekspert w zakresie oceny ryzyka  

więcej
 
REACH – zarządzanie chemikaliami – skuteczne praktyki
29 września 2010 - 30 września 2010
  Czy Twoja firma jest przygotowana do zakończenia procesu rejestracji substancji chemicznych? To pytanie musi postawić każdy, kto produkuje lub wprowadza na teren Unii chemikalia. Zgodnie z artykułem 28 REACH rejestracja wstępna jest wymagana, gdy chcemy skorzystać z przepisów przejściowych w zakresie obowiązku pełnej rejestracji chemikaliów. Pamiętajmy, że zgodnie z zaleceniami REACH brak owej rejestracji będzie związany z brakiem możliwości obrotu. A zatem każdy potencjalny zainteresowany powinien dla substancji wprowadzonych na rynek ( a wiec znajdujących się już w obrocie), które wprowadzane są w ilości co najmniej 1 tony rocznie, przedłożyć Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) informacje. W praktyce okazuje się, że ilość aktów prawnych oraz fakt, że wiele zagadnień i interpretacji przepisów budzi wątpliwości w firmach, sprawia, że wielu przedsiębiorców nie do końca jest pewnych tego co, kiedy i w jaki sposób powinni wykonać. Aby rozwiać te i inne, związane z obrotem chemikaliami na rynku, wątpliwości, zapraszamy Państwa na spotkanie branżowe z udziałem najlepszych ekspertów.   Czy Twoja firma jest przygotowana do zakończenia procesu rejestracji? 29-30 września 2010, Warszawa, Centrum Konferencyjne ALFA   STANOWISKA KONSULTACYJNE NASZYCH EKSPERTÓW Przewodniczący konferencji: Zbigniew Ślęzak , Przewodniczący Komisji Prawodawstwa Chemicznego, Wiceprezes ZG, SITPChem Prelegenci:   Bobby Arash, prawnik, Magnusson Kancelaria Prawnicza, Sztokholm   Bartosz Clemenz , radca prawny, counsel w kancelarii Salans Bolesław Hancyk, ekspert ONZ, Instytut Przemysłu Organicznego Marcin Kaźmierski , Radca Prawny, Sójka&Maciak Adwokaci   Andrzej Krześlak, ekspert w Centrum ds REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej; Punkt Konsultacyjny ds REACH Ministerstwa Gospodarki oraz Punkt Konsultacyjny PIPC Monika Malicka, MALEX Zaklad Utylizacji Odpadów Marcela Palczewska-Tulińska, ekspert w Centrum ds REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej; Punkt Konsultacyjny ds REACH Ministerstwa Gospodarki oraz Punkt Konsultacyjny PIPC Paweł Skiba, Pełnomocnik do spraw REACH w POCH Marianna Staniak, Specjalista ds. REACH, MIA-CHE Katarzyna Sulimierska , aplikantka adwokacka, associate w kancelarii Salans   Zbigniew Ślęzak , Przewodniczący Komisji Prawodawstwa Chemicznego, Wiceprezes ZG, SITPChem NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Rozporządzenia REACH Zmiany w prawodawstwie polskim związane z rozporządzeniem REACH Podstawy CLP - harmonogram Rejestracja substancji przez jej producenta lub importera Koszty rejestracji Problemy  klasyfikacji substancji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń fizykochemicznych; Rozporządzenie Komisji (WE) 440/2008 - metody badań fizykochemicznych podstawą klasyfikacji.  Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów, dalszych użytkowników Wymóg uzyskania zezwolenia na zastosowanie substancji Karty charakterystyki Opracowywanie scenariuszy narażenia Dalsi użytkownicy substancji Obowiązek przekazywania informacji Obowiązek sporządzania raportu bezpieczeństwa chemicznego Ocena dokumentacji, substancji, półproduktów Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów Badania Laboratoryjne wymagane rozporządzeniem REACH Rozłożenie kosztów za badania – ulgi prawne Kontrola Systemu REACH – elementy kontroli, założenia, przebieg, ocena końcowa Władze kontrolne i sposoby egzekwowania realizacji przepisów Konsorcja producenckie REACH - Korzyści wynikające z zrzeszenia w konsorcjum Komunikacja w zakresie REACH Narzędzia informatyczne - IUCLID5   DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Prezesów firm, dyrektorów ds. REACH, członków zarządu, osoby odpowiedzialne za wdrożenie REACH w firmach: Przemysłu włókienniczego, Przemysłu górniczego, Przemysłu tytoniowego, papierniczego, Przemysłu tworzyw sztucznych, Przemysłu budowlanego, Przemysłu motoryzacyjnego, Przemysłu farmaceutycznego, Przemysłu obronnego, A także: energetyki, elektroniki, artykułów biurowych, środków czystości, kosmetyków, odczynników laboratoryjnych, zabawek, farb i lakierów, barwników i wiele innych. Czy Twoja firma jest przygotowana do zakończenia procesu rejestracji substancji chemicznych?  

więcej
 
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR RID ICAO
08 czerwca 2010 - 09 czerwca 2010
  Od 1 lipca 2009 r. obowiązują znowelizowane przepisy regulujące przewozy drogowe i kolejowe towarów niebezpiecznych. Istotne zmiany obejmują m.in.: sposób klasyfikacji i znakowania towarów zagrażających środowisku, w transporcie drogowym - wprowadzenie nowego wzoru pisemnych instrukcji dla kierowcy oraz obowiązkowego wyposażenia pojazdów.    W praktyce oznacza to konieczność wprowadzenia do praktyki transportowej nowych przepisów wg aktualnej umowy ADR w wersji 2009 – 2011. Wiąże się to z koniecznością aktualizacji dokumentów koniecznych podczas przewozu (Certyfikaty klasyfikacyjne towarów, zmiana instrukcji, itp.) oraz przeszkolenie pracowników i kierowców w zakresie zmienionych zasad transportu towarów niebezpiecznych. Aby prawidłowo przygotować pracowników i zakład do nowych przepisów umowy ADR 2009 – 2011 oraz prowadzić dokumentację zgodną z bieżącymi wymaganiami prawnymi, zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie   Najważniejsze zagadnienia: Regulacje prawne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Właściwe władze i kontrola przestrzegania przepisów dla transportu drogowego i kolejowego Uczestnicy przewozu i ich obowiązki Podział towarów niebezpiecznych i ich klasyfikacja w transporcie drogowym i kolejowym -(zmiany w zakresie klasyfikacji substancji i mieszanin zagrażających środowisku) Pakowanie towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR i RID Wymagania dotyczące oznakowania opakowań i pojazdów w transporcie towarów niebezpiecznych Załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych. Procedury spedycyjne – nowe obowiązki w zakresie przewozu towarów wyłączonych wg działu 3.4 (LQ) Sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych Właściwe władze i kontrola przestrzegania przepisów dla transportu drogowego. Towary wysokiego ryzyka. Ochrona towarów niebezpiecznych. Towary wysokiego ryzyka w przewozie kolejowym RID, Załącznik nr 2 do SMGS) Transport lotniczy - regulacje prawne w zakresie przewozu lotniczego towarów niebezpiecznych, relacje między przepisami ICAO a IATA Bezpieczeństwo chemiczne w transporcie samochodowym Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG   Prelegenci: Inspekcja Transportu Drogowego dr  inż. Wojciech Domański , Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Bolesław Hancyk, członek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów (GHS), Instytut Przemysłu Organicznego Krzysztof Irmiński, doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, PKP CARGO Michał Kozłowski, radca prawny, Partner w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy Tadeusz Leszczyński, Szef bezpieczeństwa produkcji i ekologii, Doradca DGSA, Schenker Marcin Mamiński , Kancelaria Prawna prof. dr hab. inż . Jerzy Michalik, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Sławomir Rupiński , Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Obrotu, Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman kpt. mgr inż. Zdzisław Salamonowicz , Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Paweł Tkaczyk , Deputy Manager, DGM Poland          

więcej
 
1 2
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl