STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

PRODUKTY BIOBÓJCZE - zasady rejestracji. Od dyrektywy WE/98/8 do ustawy z dnia 9 października 2015 o produktach biobójczych
28 stycznia 2016 - 16 marca 2016
   Produkty biobójcze – zasady rejestracji Od dyrektywy WE/98/8 do ustawy z dnia 9 października 2015 o produktach biobójczych   28 stycznia, 16 marca 2016r. Warszawa       Szkolenie kierowane do: - pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują zając się udostępnianiem na rynku produktów biobójczych - pracowników działów rejestracji dużych firm, którzy chcieliby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę Obrót produktami biobójczymi ukryty jest w gąszczu przepisów prawnych. Niniejsze szkolenie pomoże odnaleźć właściwą drogę prowadząca do wybranego celu: zastosowania właściwej procedury rejestracyjnej dla danego produktu biobójczego oraz do utrzymanie go na rynku. W grudniu 2015r. straciła moc dotychczas obowiązująca ustawa o produktach biobójczych i została zastąpiona nowym dokumentem – warto dowiedzieć się na ile jest to rewolucyjna zmiana.  

więcej
 
1 czerwca 2015 - jak przygotować firmę karty charakterystyki i CLP
19 czerwca 2015 - 19 czerwca 2015
  "1 czerwca 2015 – jak przygotować firmę"   19 czerwca 2015r., Warszawa     KOSZT UCZESTNICTWA: 890,00 PLN + VAT/osoba przy zgłoszeniu od 2 osób – 790,00 PLN + VAT/osoba koszt uczestnictwa przy zgłoszeniach grupowych ustalany indywidualnie   zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni przed terminem szkolenia prosimy o wcześniejszą informację o Państwa zainteresowaniu szkoleniem z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób na szkoleniu)   W celu uzyskania szczegółowego programu zapraszmy do kontaktu z biurem: (22) 188 10 71, mobile: 604 050 480, biuro @master-institute.pl

więcej
 
Nowe kierunki i działania w przepisach dotyczących chemikaliów
05 marca 2015 - 12 marca 2015
  2015 rok - nowe kierunki i działania w przepisach dotyczących chemikaliów 5 marca 2015r., Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A 12 marca 2015r, Katowice, Best Western Premier Hotel, ul. Bytkowska 1A   KOSZT UCZESTNICTWA: 890,00 PLN + VAT/osoba przy zgłoszeniu od 2 osób – 790,00 PLN + VAT/osoba zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni przed terminem szkolenia   Szkolenie trwa od godz: 9:00 – 16:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna: 8:30   Informacje i rejestracja: MASTER INSTITUTE telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 mailto:biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
03 października 2014 - 21 listopada 2014
  Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP II stopień Dla osób zaawansowanych Rozwiązywanie bardziej skomplikowanych ćwiczeń dotyczących klasyfikacji i oznakowania przede wszystkim mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska. KOSZT UCZESTNICTWA: 790,00 PLN + VAT/osoba PROMOCJA: przy zgłoszeniu do 31 sierpnia br koszt uczestnictwa 690,00 PLN/osoba przy zgłoszeniu od 2 osób – 590,00 PLN/osoba zgłoszenia przyjmujemy do 14 dni przed terminem szkolenia 3 października 2014r., Bydgoszcz 6 października 2014r., Lublin 21 listopada 2014r., Kraków

więcej
 
Oznakowanie i rozszerzona karta charakterystyki chemikaliów
06 marca 2014 - 06 marca 2014
  "Oznakowanie i rozszerzona karta charakterystyki chemikaliów"     Tematyka szkolenia:     1.  Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw   Jakie informacje powinny być podane w karcie charakterystyki W jaki sposób powinien być podany identyfikator produktu Jak sprawdzić, czy karta jest poprawna Jak powinna być zapisana klasyfikacja w podsekcji 2.1 Jak informacje powinny znaleźć się w podsekcji 2.2 dotyczącej oznakowania Co oznacza dostarczenie karty na żądanie Kiedy należy dokonać aktualizacji karty Kary związane z kartami charakterystyki   2. Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki kto powinien je sporządzać jak powinny wyglądać w jaki sposób powinny być dołączone do kart charakterystyki kiedy ich wymagać   3. Główne wytyczne rozporządzenia CLP dot. Oznakowania i pakowania ·          zakres rozporządzenia dot. oznakowania ·          okresy przejściowe ·          piktogramy ·       identyfikator produktu ·       wymiary i wygląd etykiety ·       informacje uzupełniające        

więcej
 
ROZSZERZONA KARTA CHARAKTERYSTYKI
27 września 2012 - 27 września 2012
  ROZSZERZONA KARTA CHARAKTERYSTYKI JAKO NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W ŁAŃCUCHU DOSTAW   warsztaty   27 września 2012, Warszawa     Najważniejsze zagadnienia: Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem REACH Raport bezpieczeństwa chemicznego Scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki  

więcej
 
Klasyfikacja i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
06 lipca 2012 - 06 lipca 2012
  Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania substancji/mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP   WARSZTAT 6 lipca 2012, Warszawa   1. Wprowadzenie – przypomnienie kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska: • ogólne zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin; • wartości graniczne ; • specyficzne stężenia graniczne; • współczynniki M; • ogólne stężenia graniczne • zasady pomostowe dla mieszanin.   2. Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce nowych wytycznych dotyczących klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska: • załącznik VI do rozporządzenia CLP; • wartości graniczne; • specyficzne stężenia graniczne; • ogólne stężenia graniczne • współczynnik M ; • tabela przełożenia • badania   3.Ćwiczenia z oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenia: • piktogramy; • identyfikator produktu; • wymiary i wygląd etykiety; • informacje uzupełniające;   4. Podsumowanie warsztatów i dyskusja.  

więcej
 
SCENARIUSZE NARAŻENIA
13 kwietnia 2012 - 13 kwietnia 2012
  Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki   warsztat   13 kwietnia 2012, Warszawa, GOLDEN FLOOR, ATRIUM CENTRUM     Program szkolenia     9:00 – 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA   9:30 – 10:30 Ocena bezpieczeństwa chemicznego - wprowadzenie - podstawowe elementy oceny:       a) ocena zagrożeń       b) ocena właściwości PBT - dodatkowe elementy oceny:       a) ocena narażenia       b) charakterystyka ryzyka     10:30 – 11:30 Dalszy użytkownik a ocena bezpieczeństwa chemicznego – kiedy dalszy użytkownik musi sporządzać własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego, - czego ona musi dotyczyć, - ile jest czasu, - skąd wziąć wyniki badań, - czy należy o wykonaniu oceny poinformować ECHA - czy dalszy użytkownik musi sporządzać scenariusze narażenia   11:30 – 11:45 przerwa na kawę   11:45 – 13:15 Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki - format scenariuszy - powiązanie z niektórymi sekcjami karty charakterystyki - ile scenariuszy należy sporządzić - zastosowania zidentyfikowane a tytuł scenariusza narażenia - wartości DNEL i PNEC - język scenariusza     13:15 – 14:00 lunch   14:00 – 16:00 Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki - format scenariuszy - powiązanie z niektórymi sekcjami karty charakterystyki - ile scenariuszy należy sporządzić - zastosowania zidentyfikowane a tytuł scenariusza narażenia - wartości DNEL i PNEC - język scenariusza - jakie informacje powinny być podane - kto powinien je sporządzać - co dalszy użytkownik musi zrobić, kiedy uzyska SN i jaki ma na to czas - jak go wprowadzić - ile czasu ma dalszy użytkownik, żeby wprowadzić scenariusz narażenia - jakie informacje są najważniejsze dla firmy - od kogo wymagać SN   Dyskusja na zakończenie – odpowiedzi na pytania uczestników warsztatu   16:00 zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów     Prowadzący: Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych  

więcej
 
KARTY CHARAKTERYSTYKI, KATOWICE
19 września 2011 - 20 września 2011
  Najważniejsze zagadnienia: Karty charakterystyk: Tworzenie Klasyfikacja Jak wypełniać formularze Jak przekształcać zgodnie z przepisami Nowe oznakowania Rozporządzenie CLP Klasyfikacja CLP Zmiany w klasyfikacji Okresy przejściowe Jakie są zmiany w rozporządzeniach Jak się zmieniła klasyfikacja CLP i GHS Ocena ryzyka – jakie wymagania dla każdego produktu Zmiany w systemie etykietowania Przepisy dot surowców VHS – jakie sa najnowsze trendy w Europie Obowiązki dalszego użytkownika   Scenariusze narażenia: Odbiór Przekaz scenariuszy Jak tworzyć Jak czytać scenariusze Jak wprowadzić do BHP Jak przetłumaczyć pewne definicje Dyrektywa CLP – wdrażanie do 2015 roku odnośnie substancji  

więcej
 
Przygotowanie dokumentacji w IUCLID 5.2
01 października 2010 - 01 października 2010
Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi funkcjami oprogramowania IUCLID 5.2 niezbędnymi do przygotowania dokumentacji w ramach wspólnego przedłożenia. Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie wymaganych w dokumentacji rozdziałów, pól oraz zasad ich wypełniania ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w nowej wersji oprogramowania.   Szkolenie będzie składało się z szeregu ćwiczeń pozwalających zdobyć praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się programem. Przygotowane scenariusze będą obejmować przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, zapytania,  ze szczególnym naciskiem na przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w ramach wspólnego przedłożenia (SIEF). Zaprezentowane zostaną również narzędzia wspomagające przygotowanie takiej dokumentacji oraz sprawdzenie jej kompletności i poprawności.   Szkolenie to skierowane jest do osób które przygotowują bądź będą w przyszłości przygotowywać dokumentację na potrzeby wypełniania obowiązków rozporządzenia REACH taką jak poinformowanie o klasyfikacji i oznakowaniu (CLP), dokumentacja rejestracyjna. Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego oraz podstawowa znajomość oprogramowania IUCLID 5.2     Przygotowywanie dokumentacji w IUCLID 5.2 jako uczestnik wspólnego przedłożenia oraz zasady przedkładanie jej z wykorzystaniem REACH-IT   1 października 2010, Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe     Najważniejsze zagadnienia:   1) REACH- IT –omówienie procesu potwierdzania uczestnictwa we wspólnym przedłożeniu oraz przedkładania dokumentacji rejestracyjnej w ramach wspólnego przedłożenia. 2) Tworzenie zbioru opisującego substancjęSzczegółowy opis wymagań informacji zgodny z 3) REACH:  Rozdział 1: Ogólne informacje o substancji Rozdział 3: Produkcja, stosowanie i narażenie  Rozdział 11: Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania Rozdział 13: Raport bezpieczeństwa Chemicznego 4) Praktyczne przygotowanie dossier jako uczestnik wspólnego przedłożenia. 5) Wykorzystanie istniejących narzędzi służących do sprawdzenia kompletności przedkładanej dokumentacji     Do udziału zapraszamy: Producentów i importerów chemikaliów Specjalistów ds. REACH i CLP Dalszych użytkowników w systemie REACH  Dyrektorów ds. technologii i rozwoju Dyrektorów ds. sprzedaży Technologów Kierowników Laboratorium Pełnomocników Zarządu Specjalistów ds. obrotu towarowego   PROWADZĄCY:   mgr inż. Jacek Cieśla   Starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu Absolwent Politechniki Łódzkiej - specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe Absolwent Studium Podyplomowego Politechniki Łódzkiej - Sieci Komputerowe i Administracja Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy Absolwent wielu kursów zagranicznych dot. oceny ryzyka substancji chemicznych Ekspert w zakresie REACH IT, IUCLID 5 Ekspert w zakresie oceny ryzyka  

więcej
 
1 2 3
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl