STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

NOWELIZACJA PRAWA BANKOWEGO W ZAKRESIE OUTSOURCINGU, warszawa, Golden Floor
22 września 2011 - 23 września 2011
  Banki i instytucje finansowe będą mogły łatwiej korzystać z usług firm outsourcingowych. Polski sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń ma szansę odważniej korzystać z outsourcingu. Przyjęte przez rząd zmiany przyczynią się do zwiększenia liczby kontraktów pomiędzy przedstawicielami obu branż oraz wzrostu efektywności i konkurencyjności polskich firm sektora bankowo – finansowego.   Projekt nowelizacji prawa bankowego w zakresie outsourcingu dotyczy między innymi rozszerzenia listy czynności z obszaru działalności bankowej, które można powierzyć zewnętrznemu dostawcy, a także istotnie ogranicza dotychczasowe wymogi w zakresie informowania czy uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zawarcie umów outsourcingowych.   Przyjęta nowelizacja pozwoli w praktyce na skrócenie procesu zakupu usług od dostawców z Unii Europejskiej, świadczących usługi spoza Polski. Nie będzie już obowiązku przechodzenia przez proces formalnego zezwolenia KNF na zawarcie umowy, a zatem także przygotowywania obszernej dokumentacji na potrzeby wniosku Zapraszam Państwa do udziału w praktycznym warsztacie, udział w którym, pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i zadać pytania naszym ekspertom.  

więcej
 
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
14 czerwca 2011 - 15 czerwca 2011

więcej
 
ZAAWANSOWANA OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO, Centrum Konferencyjne ALFA, Warszawa
30 maja 2011 - 31 maja 2011

więcej
 
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI, warsztat, Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa
17 maja 2011 - 18 maja 2011

więcej
 
WINDYKACJA I RESTRUKTURYZACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH - warsztat
25 stycznia 2011 - 26 stycznia 2011
  Suma zaległych płatności Polaków, głównie rat kredytowych przekroczyła 25 mld zł. W ciągu 12 miesięcy wzrosła o ponad 10 mld zł – wynika z raportu przygotowanego przez InfoMonitorBIG, Związek Banków Polskich oraz Biuro Informacji Kredytowej. Problemy z regularnym płaceniem długów ma już 2 mln Polaków. 38 proc. Z nich ma do oddania mniej niż 2 tys. zł. Z raportu wynika, że rośnie liczba tych, których dług przekracza 10 tys. zł. Kwota zaległości, patrząc na wysokość portfela kredytowego banków do ich kapitału, nie jest porażająca. Nie ma ona wpływu na obniżenie stabilności sektora bankowego. Banki czy inne firmy próbują odzyskać swoje należności. Jeśli im się nie udaje, sprzedają portfele wierzytelności do firm windykacyjnych, którym zwykle udaje się część kwoty odzyskać. Kwota zaległych płatności rośnie nie tylko dlatego, że coraz więcej osób nie płaci na czas rat kredytów, ale także dlatego, że w przypadku tych, co nie płacą od dłuższego czasu, kwota zadłużenia się powiększa. Niespłacone długi zalegają w bilansach banków, dopisywane są do nich odsetki, można więc powiedzieć, że stare zaległości puchną. Z zebranych danych wynika, że najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województw: śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.*   Master Institute zaprasza przedstawicieli departamentów windykacji, restrukturyzacji, departamenty ryzyka do udziału w warsztacie, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze aspekty związane z restrukturyzacją i windykacją należności, zagadnienia prawne, praktyczne rozwiązania. Prezentacja tematów przebiegać będzie w oparciu o rzeczywiste studia przypadków pomagające w zrozumieniu mechanizmów restrukturyzacji należności     Najważniejsze zagadnienia: §   Windykacja należności – praktyka, źródła   informacji § Podstawy prawne windykacji w Polsce §   Wybrane sposoby windykacji wierzytelności bankowych. Zalety i wady. Ujęcie praktyczne. §   Specyfika upadłości przedsiębiorstw i upadłości konsumenckiej §   Sekurytyzacja wierzytelności §   Konsekwencje podatkowe sprzedaży wierzytelności §   Praktyczne aspekty windykacji §   Podatkowe konsekwencje działań restrukturyzacyjnych §   Outsourcing windykacji §   Praktyczne aspekty różnych ścieżek   restrukturyzacji należności bankowych §   Egzekucja w praktyce §   Rola zewnętrznych baz danych w procesie dochodzenia roszczeń   Warsztat poprowadzą: Monika Bekas, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Krzysztof Czerkas, członek zarządu, BRE Bank Hipoteczny Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Dominik Gałkowski, adwokat,   partner KKG Kubas Kos Gertner Michał Krawczyk, Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A., Przewodniczący Rady Polskiego Związku Windykacji Wojciech Lisowski, prawnik, Woźniak Kocur sp.j. Paweł Sikora, adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner   Do udziału zapraszamy: Dyrektorów Biura Restrukturyzacji i Windykacji Dyrektorów Biura Windykacji i Restrukturyzacji Zaangażowań Portfelowych i Kredytów Hipotecznych Dyrektorów Departamentu Ryzyka Finansowego Dyrektorów Departamentu Ryzyka Kredytowego Kierowników Wydziału Dochodzenia Należności Hipotecznych Kierowników Zespołu Windykacji Kierowników Działu Kontroli Należności i Windykacji Kierowników   Zespołu Windykacji Polubownej Koordynatorów ds. monitoringu i windykacji Menedżerów   ds. restrukturyzacji klienta Specjalistów ds. windykacji prawnej Zespoły Windykacji Karnej    W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z opiekunem warsztatu: Michał Kuciński mkucinski@master-institute.pl  (22) 333 73 07      

więcej
 
Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei II i III
23 września 2010 - 24 września 2010
  Globalny kryzys finansowy uwidocznił słabe strony stosowanych dotychczas regulacji bankowych. Komitet Bazylejski odpowiedział na wyzwania związane z nową sytuacja gospodarczą opublikowaniem dokumentów konsultacyjnych. Po poprzednich normach, które okazały się niewystarczające pod koniec bieżącego roku powinna mieć miejsce implementacja w zakresie pochodnych i wdrożeń Bazylei III. Bazylea to cykl regulacji skierowanych do sektora bankowego Unii Europejskiej, mający na celu ujednolicenie i zwiększenie odporności na wstrząsy finansowe. Konsekwencje wprowadzonych zmian oraz propozycji powiązanych z Bazyleą III można rozpatrywać na poziomie ogólnoeuropejskim oraz lokalnym. Wartością nadrzędna jest zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego. Jednocześnie bardzo ważnym aspektem jest dobre zrozumienie ustaleń Komitetu oraz prawidłowa implementacja regulacji z nich wypływających. Dlatego stworzyliśmy dla Państwa warsztat, który da uczestnikom szanse znalezienia odpowiedzi na dotychczas nurtujące kwestie powiązane z Bazyleą II oraz otworzy dyskusję przed okresem wdrożenia modyfikacji zawartych  w Bazylei III.  Celem warsztatu jest praktyczne podejście do problemów, które wiążą się z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego. Osoby prowadzące warsztaty to wysokiej klasy eksperci, którzy podczas trwania zajęć podzielą się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania. Formuła zajęć skoncentrowana jest na wykorzystaniu zgromadzonych doświadczeń poimplementacyjnych z Bazylei II w radzeniu sobie z obecnymi trudnościami oraz problemami, które mogą wyniknąć z nowych propozycji Bazylei III. Założenie warsztatu jest takie by każdy z uczestników mógł efektywnie z niego skorzystać, w związku z tym organizatorzy przewidują nie przekroczyć liczby 20 uczestników. Pozwoli to skupić się na konkretnych problemach, a także na otwartą dyskusję wokół budzących najwięcej wątpliwości kwestii.     Warsztat poprowadzą: Krzysztof Czerkas – Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego Stefan Kawalec - Prezes Zarządu Capital Strategy Anna Łuszpińska – Dyrektor Departamentu Regulacji Ostrożnościowych, BZ WBK Michał Magdziarz - Doradca w Departamencie Ryzyka Finansowego, BRE Bank Elżbieta Perlińska - StatConsulting Piotr Piwowar – Kierownik w Dziale Rozwiązań Biznesowych,  Bazy i Systemy Bankowe Piotr Renn - Specjalista ds. ICAAP, HSBC Bank Polska Anna Waluda – Starszy konsultant  

więcej
 
USŁUGI SYSTEMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEMYSLOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
00 0000 - 00 0000
  USŁUGI SYSTEMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 28 listopada 2012, Warszawa GOLDEN FLOOR, MILLENNIUM PLAZA, Al. Jerozolimskie 123 A NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Wytyczne ramowe kodeksów sieciowych, procedury i metodyka opracowywania. Wytyczne ACER dotyczące kodeksu sieciowego Przetarg ogłoszony przez PSE Operator S.A. ,,Zakup usługi Praca Inwestycyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP” Automatyka SCO i SCN – stanowisko odbiorców przemysłowych Analiza kosztów inwestycyjnych, stałych i zmiennych elektrowni gazowej – wycena gotowości do świadczenia usługi redukcji obciążenia przez odbiorców przemysłowych Usługi systemowe świadczone przez odbiorców przemysłowych – model hiszpański , model amerykański, doświadczenia z Austrii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii Stanowisko dużych agregatorów usług systemowych świadczonych przez odbiorców przemysłowych Usługi systemowe świadczone przez odbiorców przemysłowych- stanowisko PTPIREE Stanowisko FOEEiG w sprawie zapisów „ Projektu kodeksu sieci elektroenergetycznych określający szczegółowe zasady przyłączeń odbiorców ENTSO” oraz zasad świadczenia usług systemowych przez odbiorców przemysłowych   PRELEGENCI: Daniel Borsucki, Członek Zarządu IEPiOE Rafał Gawin, Naczelnik Wydziału ds. Operatorów Systemu Elektroenergetycznego    Departament Promowania Konkurencji, URE Henryk Kaliś,  Przewodniczący FOEEiG Wojciech Kozubiński, Przewodniczący Zespołu ds. Modelu rynku energii elektrycznej, PTPIREE   Wojciech Lubczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE Operator S.A. Grzegorz Onichimowski, Prezes, Enerco Sp. z o.o. Marian Strzelecki, Dyrektor, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Mariusz Swora, Mecenas, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora Adam Witek, Prezes, „Energetyka” sp. z o.o . Krzysztof Zamasz, Prezes, Tauron Polska Energia S.A.   Informacje i rejestracja: Monika Gołaszewska, Specjalista ds. konferencji i szkoleń, tel: (22) 333 73 07

więcej
 
Rozporządzenie w sprawie internetowej bazy danych o opakowaniach i gospodarce odpadami
00 0000 - 00 0000

więcej
 
Duży wytwórca energii OZE - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych
00 0000 - 00 0000
  Duży wytwórca energii OZE  - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych 17 marca 2016r, Warszawa

więcej
 
00 0000 - 00 0000

więcej
 
1 2
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl